Ciekawe linki

Jeśli się podoba

Nazwa Wzór chemiczny Nr CAS Masa mol. Postać Gęstość g/cm3 Rozpuszczalniki
Miedź Cu 7440-50-8 63,546 czerwony metal, regularny 8,96 s rozcieńczone kwasy
2,4-pentadionian miedzi (II) Cu(CH3COCHCOCH3)2 13395-16-9 261,762 niebieski proszek s H2O; r chloroform
Azotek miedzy Cu3N 1308-80-1 204,645 regularne kryształy 5,84
2-etyloheksanolan miedzi (II) Cu(C8H15O2)2 149-11-1 349,953 proszek
Fosforek miedzi (II) CuP2 12019-11-3 125,494 jednoskośne kryształy 4,20
Krzemek miedzi Cu5Si 12159-07-8 345,816 ciało stałe
Octan miedzi (I) CuC2H3O2 598-54-9 122,590 bezbarwne kryształy reaguje H2O
Acetylenek miedzi (I) Cu2C2 1117-94-8 151,113 czerwony bezpostaciowy proszek, eksplodujący
Azydek miedzi (I) CuN3 14336-80-2 105,566 tetragonalne kryształy, eksplodujące
Bromek miedzi (I) CuBr 7787-70-4 143,450 białe regularne kryształy, higroskopijne 4,98 n aceton
Chlorek miedzi (I) CuCl 7758-89-6 98,999 białe regularne kryształy 4,14 n etanol, aceton
Cyjanek miedzi (I) CuCN 544-92-3 89,564 biały proszek lub zielone rombowe kryształy 2,9 n H2O, etanol; r wodny roztwór KCN
Fluorek miedzi (I) CuF 13478-41-6 82,544 regularne kryształy 7,1
Wodorek miedzi (I) CuH 13517-00-5 64,554 czerwono-brązowe ciało stałe
Jodek miedzi (I) CuI 7681-65-4 190,450 białe regularne kryształy 5,67 n rozcieńczone kwasy
Jodek miedziowo (I)-rtęciowy Cu2HgI4 13876-85-2 835,30 czerwony krystaliczny proszek n H2O, etanol
Tlenek miedzi (I) Cu2O 1317-39-1 143,091 czerwono-brązowe regularne kryształy 6,0 n H2O
Selenek miedzi (I) Cu2Se 20405-64-5 206,05 niebiesko-czarne tetragonalne kryształy 6,84 n H2O; r kwasy
Siarczek miedzi (I) Cu2S 22205-45-4 159,158 niebiesko-czarne rombowe kryształy 5,6 n H2O; s kwasy
Siarczyn miedzi (I) jednowodny Cu2SO3 ⋅ H2O 225,172 kryształy 3,83 s H2O; r HCl
Siarczyn miedzi (I) półwodny Cu2SO3 ⋅ 0.5H2O 13982-53-1* 216,164 biało-żółte heksagonalne kryształy s H2O; r kwasy, alkalia; n etanol, eter etylowy
Tellurek miedzi (I) Cu2Te 12019-52-2 254,69 niebieskie heksagonalne kryształy 4,6
Rodanek (tiocyjanian) miedzi (I) CuSCN 1111-67-7 121,630 biało-żółty bezpostaciowy proszek 2,85 n H2O, rozcieńczone kwasy, etanol, aceton; r eter etylowy
Siarczyn miedzy (I, II) dwuwodny Cu2SO3 ⋅ CuSO3 ⋅ 2H2O 13814-81-8 386,797 czerwone graniastosłupy lub proszek n H2O, etanol; r HCl
Octan miedzi (II) Cu(C2H3O2)2 142-71-2 181,635 niebiesko-zielony higroskopijny proszek
Octano-metaarsenin miedzi (II Cu(C2H3O2)2 ⋅ 3Cu(AsO2)2 12002-03-8 1013,795 zielony krystaliczny proszek n H2O; reaguje kwasy
Octan miedzi (II) jednowodny Cu(C2H3O2)2 ⋅ H2O 6046-93-1 199,650 zielone jednoskośne kryształy 1,88 r H2O, etanol; s eter etylowy
Acetylenek miedzi (II) CuC2 12540-13-5 87,567 brązowo-czarne ciało stałe, eksplodujące
Arsenian miedzi (II) Cu3(AsO4)2 10103-61-4 468,476 niebiesko-zielone kryształy n H2O, etanol; r rozcieńczone kwasy
Arsenin miedzi (II) CuHAsO3 10290-12-7 187,474 żółto-zielony proszek n H2O, etanol; r kwasy
Azydek miedzi (II) Cu(N3)2 14215-30-6 147,586 brązowe rombowe kryształy, eksplodujące ≈2.6
Zasadowy octan miedzi (II) Cu(C2H3O2)2 ⋅ CuO ⋅ 6H2O 52503-64-7 369,271 niebiesko-zielone kryształy lub proszek s H2O, etanol; r rozcieńczone kwasy, NH4OH
Boran miedzi (II) Cu(BO2)2 39290-85-2 149,166 niebiesko-zielony proszek 3,859 n H2O; r kwasy
Bromek miedzi (II) CuBr2 7789-45-9 223,354 czarne jednoskośne kryształy, higroskopijne 4,710 r etanol, aceton; n benzen, eter etylowy
Maślan miedzi (II) jednowodny Cu(C4H7O2)2 ⋅ H2O 540-16-9 255,756 zielone jednoskośne płytki r H2O, dioksan, benzen; s etanol
Węglano-wodorotlenek miedzi 9(II) CuCO3 ⋅ Cu(OH)2 12069-69-1 221,116 zielone jednoskośne kryształy 4,0 n H2O, etanol; r rozcieńczone kwasy
Chloran miedzi (II) sześciowodny Cu(ClO3)2 ⋅ 6H2O 14721-21-2 338,539 niebiesko-zielone higroskopijne kryształy r etanol (bardzo)
Chlorek miedzi (II) CuCl2 7447-39-4 134,451 żółto-brązowe jednoskośne kryształy, higroskopijne 3,4 r etanol, aceton
Chlorek miedzi (II) dwuwodny CuCl2 ⋅ 2H2O 10125-13-0 170,482 zielono-niebieskie rombowe kryształy, higroskopijne 2,51 r etanol (bardzo), metanol (bardzo); r aceton; n eter etylowy
Chlorko-wodorotlenek miedzi (II) Cu2(OH)3Cl 1332-65-6 213,567 bladozielone kryształy n H2O; r kwasy
Chromian miedzi (II) CuCrO4 13548-42-0 179,540 czerwono-brązowe kryształy n H2O; r etanol
Chromin miedzi (II) CuCr2O4 12018-10-9 231,536 szaro-czarne tetragonalne kryształy 5,4 n H2O; rozcieńczone kwasy
Cytrynian miedzi (II) dwuipółwodny Cu2C6H4O7 ⋅ 2.5H2O 10402-15-0 360,221 niebiesko-zielone kryształy s H2O; r rozcieńczone kwasy
Cyjanek miedzi (II) Cu(CN)2 14763-77-0 115,580 zielony proszek n H2O; r kwasy, alkalia
Cykloheksanobutanolan miedzi (II) Cu(C10H17O2)2 2218-80-6 402,028 proszek
Dwuchromian miedzi (II) dwuwodny CuCr2O7 ⋅ 2H2O 13675-47-3 315,565 czerwono-brązowe trójskośne kryształy 2,286 r H2O (bardzo)
Etanolan miedzi (II) Cu(C2H5O)2 2850-65-9 153,667 niebieskie higroskopijne ciało stałe n rozpuszczalniki organiczne
Etylooctan miedzi (II) Cu(C2H5CO2CHCOCH3)2 14284-06-1 321,813 proszek r etanol
Żelazocyjanek miedzi (II) Cu2Fe(CN)6 13601-13-3 339,041 czerwono-brązowe regularne kryształy lub proszek 2,2 n H2O, kwasy, rozpuszczalniki organiczne
Siarczek miedziowo (II)-żelazowy CuFeS2 1308-56-1 183,523 żółte tetragonalne kryształy 4,2 n H2O, HCl; r HNO3
Fluorek miedzi (II) CuF2 7789-19-7 101,543 białe jednoskośne kryształy 4,23
Fluorek miedzi (II) dwuwodny CuF2 ⋅ 2H2O 13454-88-1 137,574 niebieskie jednoskośne kryształy 2,934
Mrówczan miedzi (II) Cu(CHO2)2 544-19-4 153,581 niebieskie kryształy n rozpuszczalniki organiczne
Mrówczan miedzi (II) czterowodny Cu(CHO2)2 ⋅ 4H2O 5893-61-8 225,641 niebieskie jednoskośne kryształy s etanol; n rozpuszczalniki organiczne
Sześciopfluoro-2,4-pentadional miedzi (II) Cu(CF3COCHCOCF3)2 14781-45-4 477,648 kryształy r metanol, aceton, toluen
Sześciofluorokrzemian miedzi (II) czterowodny CuSiF6 ⋅ 4H2O 12062-24-7 277,684 niebieskie jednoskośne kryształy 2,56 s etanol
Wodorotlenek miedzi (II) Cu(OH)2 20427-59-2 97,561 niebiesko-zielony proszek 3,37 n H2O; r kwasy, stężone alkalia
Jodan miedzi (II) Cu(IO3)2 13454-89-2 413,351 zielone jednoskośne kryształy 5,241 r rozcieńczone kwasy
Jodan miedzi (II) jednowodny Cu(IO3)2 ⋅ H2O 13454-90-5 431,367 niebieskie trójskośne kryształy 4,872 r rozcieńczoney H2SO4
Molibdenian miedzi (II) CuMoO4 13767-34-5 223,48 zielone kryształy 3,4
Azotan miedzi (II) Cu(NO3)2 3251-23-8 187,555 niebiesko-zielone rombowe kryształy, higroskopijne r dioksan; reaguje eter etylowy
Azotan miedzi (II) sześciowodny Cu(NO3)2 ⋅ 6H2O 13478-38-1 295,647 niebieskie romboedryczne kryształy, higroskopijne 2,07 r etanol
Azotan miedzi (II) trójwodny Cu(NO3)2 ⋅ 3H2O 10031-43-3 241,602 niebieskie romboedryczne kryształy 2,32 r etanol (bardzo)
Oleinian miedzi (II) Cu(C18H33O2)2 1120-44-1 626,453 niebiesko-zielone ciało stałe n H2O; s etanol; r eter etylowy
Szczawian miedzi (II) CuC2O4 814-91-5 151,565 niebiesko-biały proszek n etanol, eter etylowy; r NH4OH
Szczawian miedzi (II) półwodny CuC2O4 ⋅ 0.5H2O 814-91-5* 144,573 niebiesko-białe kryształy r NH4OH
Tlenek miedzi (II) CuO 1317-38-0 79,545 czarny proszek lub jednoskośne kryształy 6,31 n H2O, etanol; r rozcieńczone kwasy
Nadchloran miedzi (II) Cu(ClO4)2 13770-18-8 262,446 zielone higroskopijne kryształy r eter etylowy, dioksan; n benzen CCl4
Nadchloran miedzi (II) sześciowodny Cu(ClO4)2 ⋅ 6H2O 10294-46-9 370,538 niebieskie jednoskośne kryształy, higroskopijne 2,22 r etanol (bardzo), kwas octowy (bardzo), aceton (bardzo); s eter etylowy
Fosforan miedzi (II) Cu3(PO4)2 7798-23-4 380,581 niebiesko-zielone trójskośne kryształy n H2O; r kwasy, NH4OH
Fosforan miedzi (II) trójwodny Cu3(PO4)2 ⋅ 3H2O 10031-48-8 434,627 niebiesko-zielone rombowe kryształy n H2O; r kwasy, NH4OH
Selenian miedzi (II) pięciowodny CuSeO4 ⋅ 5H2O 10031-45-5 296,58 niebieskie trójskośne kryształy 2,56 r kwasy, NH4OH; s aceton; n etanol
Selenek miedzi (II) CuSe 1317-41-5 142,51 niebiesko-czarne igły lub płytki 5,99 reaguje kwasy
Selenin miedzi (II) dwuwodny CuSeO3 ⋅ 2H2O 15168-20-4 226,54 niebieskie rombowe kryształy 3,31 n H2O; r kwasy, NH4OH
Stearynian miedzi (II) Cu(C18H35O2)2 660-60-6 630,485 niebiesko-zielony bezpostaciowy proszek n H2O, etanol, eter etylowy; r pirydyna
Siarczan miedzi (II) CuSO4 7758-98-7 159,610 biało-zielony bezpostaciowy proszek lub romboedryczne kryształy 3,60 n etanol
Siarczan miedzi (II) pięciowodny CuSO4 ⋅ 5H2O 7758-99-8 249,686 niebieskie trójskośne kryształy 2,286 r metanol; s etanol
Zasadowy siarczan miedzi (II) Cu3(OH)4SO4 1332-14-5 354,731 zielone romboedryczne kryształy 3,88 n H2O
Siarczek miedzi (II) CuS 1317-40-4 95,612 czarne heksagonalne kryształy 4,76 n H2O, etanol, rozcieńczone kwasy, alkalia
Winian miedzi (II) trójwodny CuC4H4O6 ⋅ 3H2O 815-82-7 265,663 niebiesko-zielony proszek s H2O; r kwasy, alkalia
Tellurek miedzi (II) CuTe 12019-23-7 191,15 żółte rombowe kryształy 7,09
Czterofluoroboran miedzi (II) Cu(BF4)2 14735-84-3 237,155 ciało stałe r H2O
Wolframian miedzi (II) CuWO4 13587-35-4 311,38 żółto-brązowy proszek 7,5
Wolframian miedzi (II) dwuwodny CuWO4 ⋅ 2H2O 13587-35-4* 347,41 zielony proszek n H2O; s kwas octowy; reaguje stężone kwasy
Wanadian miedzi (II) Cu(VO3)2 12789-09-2 261,425 proszek

oznaczenia:
r - rozpuszczalny
n - nierozpuszczalny
s - słabo rozpuszczalny

  • slide11.jpg
  • slide22.jpg
  • slide33.jpg
  • slide44.jpg
  • slide55.jpg