Ciekawe linki

Jeśli się podoba

Nazwa Wzór chemiczny Nr CAS Masa mol. Postać Gęstość g/cm3 Rozpuszczalniki
Cez Cs 7440-46-2 132,905 srebrzysto-biały metal 1,93 reaguje H2O
Octan cezu CsC2H3O2 3396-11-0 191,949 higroskopijne grudki
Amidek cezu CsNH2 22205-57-8 148,928 białę tetragonalne kryształy 3,70
Azydek cezu CsN3 22750-57-8 174,925 higroskopijne tetragonalne kryształy, eksplodujące ≈3.5
Bromian cezu CsBrO3 13454-75-6 260,807 bezbarwne heksagonalne kryształy 4,11
Bromek cezu CsBr 7787-69-1 212,809 białe regularne kryształy, higroskopijne 4,43 r etanol; n aceto
Węglan cezu Cs2CO3 534-17-8 325,820 białe jednoskośne kryształy, higroskopijne 4,24 r etanol, eter etylowy
Chloran cezu CsClO3 13763-67-2 216,356 bezbarwne heksagonalne kryształy 3,57
Chlorek cezu CsCl 7647-17-8 168,358 białe regularne kryształy, higroskopijne 3,988 r etanol
Cyjanek cezu CsCN 21159-32-0 158,923 białe regularne kryształy, higroskopijne 3,34 r H2O (bardzo)
Fluorek cezu CsF 13400-13-0 151,903 białe regularne kryształy, higroskopijne 4,64 r metanol; n dioksan. Pirydyna
Mrówczan cezu CsCHO2 3495-36-1 177,923 białe kryształy 1,017 r H2O (bardzo)
Wodorek cezu CsH 58724-12-2 133,913 białe regularne kryształy, palne 3,42 reaguje H2O
Wodorowęglan cezu CsHCO3 15519-28-5 193,922 romboedryczne kryształy r etanol
Fluorowodorek cezu CsHF2 12280-52-3 171,910 tetragonalne kryształy 3,86
Wodorosiarczan cezu CsHSO4 7789-16-4 229,977 bezbarwne romboedryczne graniastosłupy 3,352 r H2O
Wodorotlenek cezu CsOH 21351-79-1 149,912 biało-żółte higroskopijne kryształy 3,68 r etanol
Jodan cezu CsIO3 13454-81-4 307,807 białe jednoskośne kryształy 4,85
Jodek cezu CsI 7789-17-5 259,809 białe regularne kryształy, higroskopijne 4,51 r etanol, metano, aceton
Metaboran cezu CsBO2 92141-86-1 175,715 regularne kryształy ≈3.7
Azotan cezu CsNO3 7789-18-6 194,910 białe hrksagonalne lub regularne kryształy 3,66 r aceton; s etanol
Tlenek cezu Cs2O 20281-00-9 281,810 żółto-pomarańczowe heksagonalne kryształy 4,65 r H2O (bardzo)
Ponadtlenek cezu CsO2 12018-61-0 164,904 żółte tetragonalne kryształy 3,77 reaguje H2O
Nadchloran cezu CsClO4 13454-84-7 232,356 białe rombowe kryształy, higroskopijne 3,327
Nadjodan cezu CsIO4 13478-04-1 323,807 białe romboedryczne graniastosłupy 4,26
Siarczan cezu Cs2SO4 10294-54-9 361,875 białe rombowe kryształy lub heksagonalne graniastosłupy, higroskopijnehyg 4,24 n etanol, aceton, pirydyna
Siarczek cezu czterowodny Cs2S ⋅ 4H2O 12214-16-3 369,939 białe higroskopijne kryształy r H2O (bardzo)

oznaczenia:
r - rozpuszczalny
n - nierozpuszczalny
s - słabo rozpuszczalny

  • slide11.jpg
  • slide22.jpg
  • slide33.jpg
  • slide44.jpg
  • slide55.jpg