Ciekawe linki

Jeśli się podoba

Nazwa Wzór chemiczny Nr CAS Masa mol. Postać Gęstość g/cm3 Rozpuszczalniki
Chrom Cr 7440-47-3 51,996 niebiesko-biały metal, regularny 7,15 reaguje rozcieńczone kwasy
Antymonek chromu CrSb 12053-12-2 173,756 heksagonalne kryształy 7,11
Arsenek chromu Cr2As 12254-85-2 178,914 tetragonalne kryształy 7,04
Borek chromu CrB 12006-79-0 62,807 ognioodporne rombowe kryształy 6,1
Borek chromu CrB2 12007-16-8 73,618 ognioodporne ciało stałe, heksagonalne 5,22
Borek chromu Cr5B3 12007-38-4 292,414 tetragonalne kryształy 6,10
Węglik chromu Cr3C2 12012-35-0 180,009 szare rombowe kryształy 6,68
Karbonylek chromu Cr(CO)6 13007-92-6 220,056 bezbarwne rombowe kryształy 1,77 n H2O, etanol; r eter etylowy, chloroform
Azotek chromu Cr2N 12053-27-9 117,999 heksagonalne kryształy 6,8
Azotem chromu CrN 24094-93-7 66,003 szare regularne kryształy 5,9
Fosforek chromu CrP 26342-61-0 82,970 rombowe kryształy 5,25
Selenek chromu CrSe 12053-13-3 130,96 heksagonalne kryształy 6,1
Krzemek chromu Cr3Si 12018-36-9 184,074 regularne kryształy 6,4
Krzemek chromu CrSi2 12018-09-6 108,167 szare heksagonalne kryształy 4,91
Octan chromu (II) jednowodny Cr(C2H3O2)2 ⋅ H2O 628-52-4* 188,100 czerwone jednoskośne kryształy 1,79 s H2O
Bromek chromu (II) CrBr2 10049-25-9 211,804 białe jednoskośne kryształy; wodny roztwór niebieski 4,236 r H2O, etanol
Chlorek chromu (II) CrCl2 10049-05-5 122,901 higroskopijne igły; wodny roztwó niebieski 2,88 r H2O
Chlorek chromu (II) czterowodny Cr(H2O)4Cl2 ⋅ 4H2O 13931-94-7 267,023 niebieskie higroskopijne kryształy r H2O
Fluorek chromu (II) CrF2 10049-10-2 89,993 niebiesko-zielone jednoskośne kryształy 3,79 s H2O; n etanol
Jodek chromu (II) CrI2 13478-28-9 305,805 czerwono-brązowe kryształy, higroskopijne 5,1
Szczawian chromu (II) jednowodny CrC2O4 ⋅ H2O 814-90-4* 158,030 żółto-zielony proszek 2,468 s H2O
Siarczan chromu (II) pięciowodny CrSO4 ⋅ 5H2O 13825-86-0 238,136 niebieskie kryształy r rozcieńczone kwasy; s etanol; n aceton
Tlenek chromu (II, III) Cr3O4 12018-34-7 219,986 regularne kryształy 6,1
Octan chromu (III) Cr(C2H3O2)3 1066-30-4 229,127 niebiesko-zielony proszek s H2O
Octan chromu (III) sześciowodny Cr(C2H3O2)3 ⋅ 6H2O 1066-30-4* 337,220 niebieskie igły r H2O
Bromek chromu (III) CrBr3 10031-25-1 291,708 ciemno-zielone heksagonalne kryształy 4,68 r gorąca H2O
Bromek chromu (III) sześciowodny (β) Cr(H2O)6Br3 10031-25-1* 399,799 fioletowe higroskopijne kryształy r H2O; n etanol, eter etylowy
Bromek chromu (III) sześciowodny (α) CrBr3(H2O)4 ⋅ 2H2O 18721-05-6 399,799 zielone higroskopijne kryształy r H2O, etanol
Chlorek chromu (III) CrCl3 10025-73-7 158,354 purpurowe heksagonalne płytki 2,87 s H2O
Chlorek chromu (III) sześciowodny [CrCl2(H2O)4]Cl ⋅ 2H2O 10060-12-5 266,445 zielone jednoskośne kryształy, higroskopijne r H2O, etanol; s aceton; n eter etylowy
Fluorek chromu (III) CrF3 7788-97-8 108,991 zielone igły 3,8 n H2O, etanol
Fluorek chromu (III) trójwodny CrF3 ⋅ 3H2O 16671-27-5 163,037 zielone higroskopijne kryształy 2,2 s H2O
Wodorotlenek chromu (III) trójwodny Cr(OH)3 ⋅ 3H2O 1308-14-1 157,063 niebiesko-zielony proszek n H2O; r kwasy
Jodek chromu (III) CrI3 13569-75-0 432,709 ciemno-zielone heksagonalne kryształy 5,32 s H2O
Azotan chromu (III) Cr(NO3)3 13548-38-4 238,011 zielony higroskopijny proszek r H2O (bardzo)
Azotan chromu (III) dziewięciowodny Cr(NO3)3 ⋅ 9H2O 7789-02-8 400,148 zielono-czarne jednoskośne kryształy 1,80 r H2O (bardzo)
Tlenek chromu (III) Cr2O3 1308-38-9 151,990 zielone heksagonalne kryształy 5,22 n H2O, etanol; s kwasy, alkalia
2,4-pentadionian chromu (III) Cr(CH3COCHCOCH3)3 21679-31-2 349,320 czerwone jednoskośne kryształy 1,34 n H2O; r benzen
Fosforan chromu (III) CrPO4 7789-04-0 146,967 niebieskie rombowe kryształy 4,6 n H2O, kwasy, woda królewska
Fosforan chromu (III) trzyipółwodny CrPO4 ⋅ 3.5H2O 84359-31-9 210,021 niebiesko-zielony proszek 2,15 n H2O; r kwasy
Fosforan chromu (III) sześciowodny CrPO4 ⋅ 6H2O 84359-31-9 255,059 fioletowe kryształy 2,121 n H2O; r kwasy, alkalia
Siarczan chromowo (III)-potasowy dwunastowodny CrK(SO4)2 ⋅ 12H2O 7788-99-0 499,405 fioletowo-czarne regularne kryształy 1,83 r H2O; n etanol
Siarczan chromu (III) Cr2(SO4)3 10101-53-8 392,183 czerwono-brązowe heksagonalne kryształy 3,1 r kwasy (bardzo)
Siarczek chromu (III) Cr2S3 12018-22-3 200,190 brązowo-czarne heksagonalne kryształy 3,8
Tellurek chromu (III) Cr2Te3 12053-39-3 486,79 heksagonalne kryształy 7,0
Chlorek chromu (IV) CrCl4 15597-88-3 193,807 gaz, trwały w wysokich temperaturach 7.922 g/L
Fluorek chromu (IV) CrF4 10049-11-3 127,990 zielone kryształy
Tlenek chromu (IV) CrO2 12018-01-8 83,995 brązowo-czarny tetragonalny proszek 4,89 n H2O; r kwasy
Fluorek chromu (V) CrF5 14884-42-5 146,988 czerwone rombowe kryształy
Fluorek chlromu (VI) CrF6 13843-28-2 165,986 żółte ciało stałe, trwałe w niskich temperaturach
Tlenek chromu (VI) CrO3 1333-82-0 99,994 czerwone rombowe kryształy 2,7
Kwas chromowy H2CrO4 7738-94-5 118,010 jedynie w roztworach wodnych r H2O
Chlorek chromylu CrO2Cl2 14977-61-8 154,900 czerwona ciecz 1,91 reaguje H2O; r CCl4, chloroform, benzen

oznaczenia:
r - rozpuszczalny
n - nierozpuszczalny
s - słabo rozpuszczalny

  • slide11.jpg
  • slide22.jpg
  • slide33.jpg
  • slide44.jpg
  • slide55.jpg