Ciekawe linki

Jeśli się podoba

Nazwa Wzór chemiczny Nr CAS Masa mol. Postać Gęstość g/cm3 Rozpuszczalniki
Kobalt Co 7440-48-4 58,933 szary metal, heksagonalny lub regularny 8,86 r rozcieńczone kwasy
Antymonek kobaltu CoSb 12052-42-5 180,693 heksagonalne kryształy 8,8
Siarczko-arsenek kobaltu CoAsS 12254-82-9 165,921 srebrzysto-białe ciało stałe ≈6.1
Arsenek kobaltu CoAs 27016-73-5 133,855 rombowe kryształy 8,22
Arsenek kobaltu CoAs2 12044-42-7 208,776 jednoskośne kryształy 7,2
Arsenek kobaltu CoAs3 12256-04-1 283,698 regularne kryształy 6,84
Borek kobaltu Co2B 12045-01-1 128,677 ognioodporne ciało stałe 8,1
Borek kobaltu CoB 12006-77-8 69,744 ognioodporne ciało stałe 7,25 reaguje H2O, HNO3
Karbonylek kobaltu Co2(CO)8 10210-68-1 341,947 pomarańczowe kryształy 1,78 n H2O; r etanol, eter etylowy, CS2
Fosforek kobaltu Co2P 12134-02-0 148,840 szare igły 6,4 n H2O; r HNO3
Krzemek kobaltu CoSi2 12017-12-8 115,104 szare regularne kryształy 4,9 r gorący HCl
Siarczek kobaltu CoS2 12013-10-4 123,065 regularne kryształy 4,3
Dwunastokarbonylek kobaltu Co4(CO)12 17786-31-1 571,854 czarne kryształy 2,09
Octan kobaltu (II) Co(C2H3O2)2 71-48-7 177,022 różowe kryształy r H2O (bardzo); r etanol
Octan kobaltu (II) czterowodny Co(C2H3O2)2 ⋅ 4H2O 6147-53-1 249,082 czerwone jednoskośne kryształy 1,705 r H2O, etanol, rozcieńczone kwasy
Glinian kobaltu (II) CoAl2O4 13820-62-7 176,894 niebieskie regularne kryształy 4,37 n H2O
Arsenian kobaltu (II) ośmiowodny Co3(AsO4)2 ⋅ 8H2O 24719-19-5 598,760 czerwone jednoskośne igły 3,0 n H2O; r rozcieńczone kwasy
Bromian kobaltu (II) sześciowodny Co(BrO3)2 ⋅ 6H2O 13476-01-2 422,829 fioletowe kryształy ≈2.5 r H2O (bardzo)
Bromek kobaltu CoBr2 7789-43-7 218,741 zielone heksagonalne kryształy, higroskopijne 4,91 r metanol, etanol, aceton
Bromek kobaltu (II) sześciowodny CoBr2 ⋅ 6H2O 13762-12-4 326,832 czerwone higroskopijne kryształy 2,46
Węglan kobaltu (II) CoCO3 513-79-1 118,942 różowe romboedryczne kryształy 4,2 n etanol
Chlorek kobaltu (II) CoCl2 7646-79-9 129,838 niebieskie higroskopijne płatki 3,36 r etanol, etery etylowy, aceton, pirydyna
Chlorek kobaltu (II) dwuwodny CoCl2 ⋅ 2H2O 16544-92-6 165,869 fioletowo-niebieskie kryształy 2,477
Chlorek kobaltu (II) sześciowodny CoCl2 ⋅ 6H2O 7791-13-1 237,929 różowo-czerwone jednoskośne kryształy 1,924 r etanol, aceton eter etylowy
Chromian kobaltu (II) CoCrO4 24613-38-5 174,927 żółto-brązowe rombowe kryształy ≈4.0 n H2O; r kwasy
Chromin kobaltu (II) CoCr2O4 13455-25-9 226,923 niebiesko-zielone regularne kryształy 5,14 n H2O; stężone kwasy
Cyjanek kobaltu (II) Co(CN)2 542-84-7 110,967 niebieskie higroskopijne kryształy 1,872 n H2O
Cyjanek kobaltu (II) dwuwodny Co(CN)2 ⋅ 2H2O 20427-11-6 146,998 różowo-brązowe igły n H2O, kwasy
Żelazicyjanek kobaltu (II) Co3[Fe(CN)6]2 14049-81-1 600,699 czerwone igły n H2O, HCl; r NH4OH
Fluorek kobaltu (II) CoF2 10026-17-2 96,930 czerwone tetragonalne kryształy 4,46 r kwasy
Fluorek kobaltu (II) czterowodny CoF2 ⋅ 4H2O 13817-37-3 168,992 czerwone rombowe kryształy 2,22
Mrówczan kobaltu (II) dwuwodny Co(CHO2)2 ⋅ 2H2O 6424-20-0 184,998 czerwony krystaliczny proszek 2,13 n etanol
Sześciofluoro-2,4-pentanodionian kobaltu (II) Co(CF3COCHCOCF3)2 19648-83-0 473,035 proszek
Sześciofluorokrzemian kobaltu (II) sześciowodny CoSiF6 ⋅ 6H2O 12021-68-0 309,100 bladoczerwone kryształy 2,087
Wodorotlenek kobaltu (II) Co(OH)2 21041-93-0 92,948 niebiesko-zielone kryształy 3,60 s H2O; r kwasy
Jodan kobaltu (II) Co(IO3)2 13455-28-2 408,738 czarno-fioletowe igły 5,09
Jodek kobaltu (II) CoI2 15238-00-3 312,742 czarne heksagonalne kryształy, higroskopijne 5,60
Jodek kobaltu (II) sześciowodny CoI2 ⋅ 6H2O 15238-00-3* 420,833 czerwone heksagonalne graniastosłupy 2,90 r etanol, eter etylowy, aceton
Tytanian kobaltu (II) CoTiO3 12017-01-5 154,798 zielone romboedryczne kryształy 5,0
Molibdenian kobaltu (II) CoMoO4 13762-14-6 218,87 czarne jednoskośne kryształy 4,7
Azotan kobaltu (II) Co(NO3)2 10141-05-6 182,942 bladoczerwony proszek 2,49
Azotan kobaltu (II) sześciowodny Co(NO3)2 ⋅ 6H2O 10026-22-9 291,034 czerwone jednoskośne kryształy, higroskopijne 1,88 r etanol
Szczawian kobaltu (II) CoC2O4 814-89-1 146,952 różowy proszek 3,02 r kwasy, NH4OH
Szczawian kobaltu (II) dwuwodny CoC2O4 ⋅ 2H2O 5965-38-8 182,982 różowe igły s kwasy, r NH4OH
Tlenek kobaltu (II) CoO 1307-96-6 74,932 szare regularne kryształy 6,44 n H2O; r kwasy
Nadchloran kobaltu (II) Co(ClO4)2 13455-31-7 257,833 czerwone igły 3,33 n etanol, aceton
Fosforan kobaltu (II) ośmiowodny Co3(PO4)2 ⋅ 8H2O 10294-50-5 510,865 różowy bezpostaciowy proszek 2,77 n H2O; r kwasy
Siarczan kobaltowo (II)-potasowy sześciowodny CoK2(SO4)2 ⋅ 6H2O 10026-20-7 437,349 czerwone jednoskośne kryształy 2,22 r H2O (bardzo)
Selenian kobaltu (II) pięciowodny CoSeO4 ⋅ 5H2O 14590-19-3 291,97 czerwone trójskośne kryształy 2,51
Selenek kobaltu (II) CoSe 1307-99-9 137,89 żółte heksagonalne kryształy 7,65 n H2O, alkalia; r woda królewska
Selenin kobaltu (II) dwuwodny CoSeO3 ⋅ 2H2O 19034-13-0 221,92 niebiesko-czerwony proszek n H2O
Ortokrzemian kobaltu (II) Co2SiO4 12017-08-2 209,950 czerwono-fioletowe rombowe kryształy 4,63 n H2O; r rozcieńczony HCl
Cynian kobaltu (II) Co2SnO4 12139-93-4 300,574 zielono-niebieskie regularne kryształy 6,30 n H2O; r alkalia
Siarczan kobaltu (II) CoSO4 10124-43-3 154,997 czerwone rombowe kryształy 3,71
Siarczan kobaltu (II) siedmiowodny CoSO4 ⋅ 7H2O 10026-24-1 281,103 różowe jednoskośne kryształy 2,03 s etanol, metanol
Siarczan kobaltu (II) jednowodny CoSO4 ⋅ H2O 13455-34-0 173,012 czerwone jednoskośne kryształy 3,08
Siarczek kobaltu (II) CoS 1317-42-6 90,999 czarny bezpostaciowy proszek 5,45 n H2O; r kwasy
Tellurek kobaltu (II) CoTe 12017-13-9 186,53 heksagonalne kryształy ≈8.8
Rodanek (tiocyjanian) kobaltu (II) Co(SCN)2 3017-60-5 175,099 żółto-brązowy proszek r etanol, metanol, aceton, eter etylowy
Rodanek (tiocyjanian) kobaltu (II) trójwodny Co(SCN)2 ⋅ 3H2O 97126-35-7 229,145 fioletowe romboedryczne kryształy r etanol, eter etylowy, aceton
Wolframian kobaltu (II) CoWO4 12640-47-0 306,77 niebieskie jednoskośne kryształy ≈7.8 n H2O; r gorące stężone kwasy
Tlenek kobaltu (II, III) Co3O4 1308-06-1 240,798 czarne regularne kryształy 6,11 n H2O; r kwasy, alkalia
Octan kobaltu (III) Co(C2H3O2)3 917-69-1 236,064 zielone higroskopijne kryształy r H2O, etanol
Czteronitrodwuaminokobaltan (III) amonu NH4[Co(NH3)2(NO2)4] 13600-89-0 295,054 czerwono-brązowe rombowe kryształy 1,97 r H2O
Fluorek kobaltu (III) CoF3 10026-18-3 115,928 brązowe heksagonalne kryształy 3,88 reaguje H2O
Chlorek sześcioamonokobaltu (III) Co(NH3)6Cl3 10534-89-1 267,474 czerwone jednoskośne kryształy 1,71 r H2O; n etanol
Wodorotlenek kobaltu (III) Co(OH)3 1307-86-4 109,955 brązowy proszek ≈4 n H2O; r kwasy
Azotan kobaltu (III) Co(NO3)3 15520-84-0 244,948 zielone regularne kryształy, higroskopijne ≈3.0 r H2O; reaguje rozpuszczalniki organiczne
Tlenek kobaltu (III) Co2O3 1308-04-9 165,864 szaro-czarny proszek 5,18 n H2O; r stężone kwasy
Tlenek kobaltu (III) jednowodny Co2O3 ⋅ H2O 12016-80-7 183,880 brązowo-czarne heksagonalne kryształy n H2O; r kwasy
Azotyn kobaltowo (III) potasowy półtorawodny CoK3(NO2)6 ⋅ 1.5H2O 13782-01-9* 479,284 żółte regularne kryształy 2,6 s H2O; reaguje kwasy; n etanol
Siarczek kobaltu (III) Co2S3 1332-71-4 214,064 czarne regularne kryształy 4,8 reaguje kwasy
Tytanian kobaltu (III) Co2TiO4 12017-38-8 229,731 zielono-czarne regularne kryształy 5,1 r stężony HCl

oznaczenia:
r - rozpuszczalny
n - nierozpuszczalny
s - słabo rozpuszczalny

  • slide11.jpg
  • slide22.jpg
  • slide33.jpg
  • slide44.jpg
  • slide55.jpg