Ciekawe linki

Jeśli się podoba

Właściwości fizyczne związków nieorganicznych
Wzór Nazwa Mmol gęstość t. topn. t. wrz. Barwa, uwagi
g/mol g/cm3 oC oC
ICl chlorek jodu 162,36 3,1c 27,2 96,8r rubinowe, lotne, nietrw. kr.
ICl3 trójchlorek jodu 233,26 3,11 101p 77r żółte kr., równowaga z I2Cl6
ICN jodocyjan 251,92 2,59 146p 136 bzb., lotne kr.
IF5 pięciofluorek jodu 221,90 3,21 9,42 104,4 bzb., reaktywny
IF7 siedmiofluorek jodu 259,89 2,67c 6,5p 4,5s bzb., mało reaktywny
I2O5 pięciotlenek dwujodu 333,81 4,98 300r r bzb., b. higr. kr.
InCl chlorek indu 150,21 4,19 225 608 żółte kr.
InCl3 trójchlorek indu 221,18 3,46 583p 400s bzb., higr.
KBF4 fluoroboran potasu 125,90 2,5 550r r bzb. kr., rozkład -> KF + BF3
KBr bromek potasu 119,00 2,75 739 1435 bzb. kr.
KBrO3 bromian potasu 167,00 3,27 434p 370r bzb. kr., utleniacz
KBrO4 nadbromian potasu 183,00 3,08 280r r bzb. kr., utleniacz
KCN cyjanek potasu 65,12 1,52 634,5 1600 bzb., higr. kr., truj.
K2CO3 węglan potasu 138,21 2,43 898 r bzb., higr. kr.
K2CO3 * 3/2H2O węglan potasu uwodniony 165,23 2,04 130r r bzb., higr. kr.
K2CS2 tiowęglan potasu 186,41 * r r czerwonobrunatne kr., higr., rozkład -> CS2 + K2S
KCl chlorek potasu 74,55 1,988 771 1400 bzb. kr.
KClO3 chloran potasu 122,55 2,32 368 400r bzb. kr., silny utleniacz
KClO4 nadchloran potasu 138,55 2,52 610p 500r bzb. kr., utleniacz
K2CrO4 chromian potasu 194,19 2,73 971 r żółte kr., utleniacz, w 660oC -> odmiana czerwona
K2Cr2O7 dwuchromian potasu 294,18 2,68 398 500r pomarańczowe kr., utleniacz
KF fluorek potasu 58,10 2,48 856 1500 bzb kr., b. higr.
K3Fe(CN)6 heksacyjanożelazian (III) potasu 329,25 1,86 r r czerwone kr., żelazicyjanek potasu
K4Fe(CN)6 heksacyjanożelazian (II) potasu 368,35 2,02 600r r żółte kr., żelazocyjanek potasu
K4Fe(CN)6 * 3H2O heksacyjanożelazian (II) potasu uwodniony 422,40 1,85 70r r żółte kr., żelazocyjanek potasu
K2FeO4 żelazian (VI) potasu 198,04 * 400 r ciemnofioletowe kr., b. silny utleniacz
KHF2 wodorofluorek potasu 93,10 2,37 239 474r bzb., higr. kr., nadżerają szkło
KHSO4 wodorosiarczan potasu 136,17 2,34 214r r bzb., higr. kr., silnie kwaśna substancja
KI jodek potasu 166,00 3,12 681 1325 bzb. kr.
KI3 * 1/2H2O trójjodek potasu uwodniony 427,82 3,5 31 225r niebieskie rozpł. kr., roztwór brunatnoczerwony
KIO3 jodan potasu 214,00 3,91 560r r bzb. kr.
KIO4 metanadjodan potasu 230,00 3,618 582 300r bzb. kr.
KMnO4 nadmanganian potasu 158,03 2,74 240r r fioletowe kr., silny utleniacz
K2MnO4 manganian potasu 197,13 2,8 190r r zielone kr., mało trwałe
K3MnO4 podmanganian potasu 236,23 * * r nietrwałe, niebieskie kr.
KNO2 azotyn potasu 85,10 1,915 439p 350r bzb., higr. słupki, truj.
KNO3 azotan potasu 101,10 2,11 334,5 400r bzb., romb. kr., utleniacz, saletra potasowa
K2O tlenek potasu 94,20 2,32 740 * bzb., b. higr. kr.
K2O2 nadtlenek potasu 110,20 2,4 545 r bzb., rozpł. kr. (z wodą -> H2O2)
KO2 ponadtlenek potasu 71,10 2,14 535 r żółtopomarańczowe kr., silny utleniacz (jon O2-)
KOCN cyjanian potasu 81,12 2,06 800r r bzb. igły
KOH wodorotlenek potasu 56,11 2,04 405 1322 bzb., higr. kr.
KPF6 heksafluorofosforan potasu 184,06 2,59 575 r bzb. kr.
KReO4 nadrenian potasu 289,30 4,89 550 1370 bzb. kr.
K2S siarczek potasu 110,26 1,8 840 * żółtobrunatne, higr. kr.
K2S * 5H2O siarczek potasu uwodniony 200,34 * 60 150r bzb. kr.
KSCN tiocyjanian potasu 97,18 1,886 173,2 500r bzb. kr., rodanek potasu
K2SO4 siarczan potasu 174,26 2,662 1069 1700 bzb. kr.
K2S2O7 dwusiarczan potasu 254,32 2,51 300r r bzb. igły, pirosiarczan potasu
KrF2 dwufluorek kryptonu 121,80 3,2 -30s 0r bzb., lotne kr., nietrw. w temp. pokojowej
LaCl3 * 7H2O chlorek lantanu uwodniony 245,26 3,94 872 1750 bzb. kr.
LaF3 fluorek lantanu 195,90 5,9 1493 * bzb. kr. higr.
La2O3 tlenek lantanu 325,81 6,51 2313 4200 biały proszek, rozp. w kwasach
La2(SO4)3 siarczan lantanu 566,00 3,6 1150r r biały proszek
La2(SO4)3 * 9H2O siarczan lantanu uwodniony 728,14 2,821 r r bzb. kr.
LiAlH4 glinowodorek litu 37,95 0,917 125r r bzb., higr., rozp. w eterach, reduktor
Li2CO3 węglan litu 73,89 2,11 732 1310r biały proszek, rozp. w kwasach
LiCl chlorek litu 72,39 2,068 610 1360 bzb., higr. kr.
LiCl * H2O chlorek litu uwodniony 60,41 1,78 96r r białe kr., rozp. w kwasach
LiClO4 nadchloran litu 106,39 2,43 236 400r bzb., b. higr. kr., rozp. w wielu rozp. organicznych
LiClO4 * 3H2O nadchloran litu uwodniony 160,44 1,841 92,5r 150r bzb. kr.
LiF fluorek litu 25,94 2,29 849 1670 bzb. kr.
LiH wodorek litu 7,95 0,82 692 850r bzb. z wodą -> H2 + LiOH
LiI jodek litu 133,84 4,06 469 1171 bzb. rozpł. kr., świetnbie rozp. w rozp. organicznych
LiI * 3H2O jodek litu uwodniony 187,89 3,48 73r r bzb., rozpł. kr.
Li3N azotek litu 34,82 1,29 845p r brunatnoczarny proszek, z wodą -> NH3
LiNO3 azotan litu 68,95 2,38 253 600r bzb., rozpł. kr.
Li2O tlenek litu 29,88 2,01 1453 2600 bzb., higr. kr.
LiOH wodorotlenek litu 23,95 1,43 473 925r bzb., higr. kr.
LiOH * H2O wodorotlenek litu uwodniony 41,96 1,83 600r r białe kr.
MgCO3 węglan magnezu 84,31 2,98 990p 401r biały proszek
MgCl2 chlorek magnezu 95,21 2,325 714 1367 bzb., higr. kr.
MgCl2 * 6H2O chlorek magnezu uwodniony 203,32 1,56 116,7r r bzb. kr., rozpływ.
Mg3N2 azotek magnezu 100,93 2,71 270r r żółtawe kr., z wodą -> NH3 i Mg(OH)2
Mg(NO3)2 * 6H2O azotan magnezu uwodniony 256,41 1,46 55,6r 330r bzb., rozpł. kr.
MgO tlenek magnezu 40,30 3,58 2830 3600 biały proszek
Mg(OH)2 wodorotlenek magnezu 58,32 2,4 300r r białe c. stałe
MgS siarczek magnezu 56,37 2,86 2230 r biały
MgSO4 siarczan magnezu 120,37 2,66 1137 r bzb. kr., silnie higr.
MgSO4 *7H2O siarczan magnezu uwodniony 246,48 1,68 48r r bzb. kr., sól gorzka
Mg2Si krzemek magnezu 76,70 1,94 1102 * niebieskoczarne kr.
MnCO3 węglan manganu 114,95 3,125 200r r różowe kr. lub brązowy proszek
MnCl2 chlorek manganu 125,84 2,997 650 1210 różowe kr., higr
MnCl2 * 4H2O chlorek manganu uwodniony 197,90 2,01 58r 198r różowe rozpływ. kr.
MnO tlenek manganu (II) 70,94 5,44 1785 * oliwkowy proszek, powoli reaguje z O2
Mn2O3 tlenek manganu (III) 157,87 4,87 1080r r czarny proszek
Mn3O4 czterotlenek trójmanganu 228,81 4,84 1567r r brunatny proszek
MnO2 tlenek manganu (IV) 86,94 5,026 535r r brunatnoczarny proszek, utleniacz, braunsztyn
Mn2O7 tlenek manganu (VII) 221,87 2,4 6 70r wybuchowa zielona ciecz, utleniacz
MnS siarczek manganu (II) 87,00 3,99 1615r r zielony lub różowy, rozp. w kwasach
MnSO4 siarczan manganu (II) 151,00 3,24 700 850r bzb. kr.
MnSO4 * 7H2O siarczan manganu (II) uwodniony 277,10 2,09 280r r czerwone kr., trwałe w niskich temp.
Mn2(SO4)3 siarczan manganu (III) 398,07 3,24 160r r zielone, rozpł. kr., utleniacz, rozp. w H2SO4
MoCl3 chlorek molibdenu (III) 202,30 3,74 1027 r ciemnoczerwone kr.
MoF6 fluorek molibdenu (VI) 209,93 2,54 17,5 34 bzb., higr. ciecz
MoO3 trójtlenek molibdenu 143,94 4,7 802 1155s biały, rozp. w kwasach
MoS2 siarczek molibdenu (IV) 160,07 5,06 2375 r czarny proszek, składnik niektórych smarów
  • slide11.jpg
  • slide22.jpg
  • slide33.jpg
  • slide44.jpg
  • slide55.jpg