Ciekawe linki

Jeśli się podoba

Nazwa Wzór chemiczny Nr CAS Masa mol. Postać Gęstość g/cm3 Rozpuszczalniki
Chlor Cl2 7782-50-5 70,905 zielono-żółty gaz 2.898 g/L s H2O
Kwas podchlorawy HOCl 7790-92-3 52,460 zielono-żółty, trwały jedynie w roztworach wodnych r H2O
Kwas nadchlorowy HClO4 7601-90-3 100,459 bezbarwna higroskopijna ciecz 1,77 r H2O
Tlenek chlory Cl2O 7791-21-1 86,904 żółto-brązowy gaz 3.552 g/L r H2O (bardzo)
Dwutlenek chloru ClO2 10049-04-4 67,452 pomarańczowo-zielony gaz 2.757 g/L s H2O
Trójtlenek chloru Cl2O3 17496-59-2 118,903 ciemno-brązowe ciało stałe
Sześciotlenek chloru Cl2O6 12442-63-6 166,901 czerwona ciecz reaguje H2O
Siedmiotlenek chloru Cl2O7 10294-48-1 182,901 bezbarwna oleista ciecz, eksplodująca 1,9 reaguje H2O
Fluorek chloru ClF 7790-89-8 54,451 bezbarwny gaz 2.226 g/L reaguje H2O
Trójfluorek chloru ClF3 7790-91-2 92,448 gaz 3.779 g/L reaguje H2O
Trójfluorotlenek chloru ClOF3 30708-80-6 108,447 bezbarwna ciecz reaguje H2O
Pięciofluorek chloru ClF5 13637-63-3 130,445 bezbarwny gaz 5.332 g/L
Flkuorodwutlenek chloru ClO2F 13637-83-7 86,450 bezbarwny gaz 3.534 g/L reaguje H2O
Trójfluorodwutlenek chloru ClO2F3 38680-84-1 124,447 bezbarwny gaz 5.087 g/L reaguje H2O
Fluorotrójtlenek chloru ClO3F 7616-94-6 102,449 bezbarwny gaz 4.187 g/L
Chloran chlorylu ClOClO3 27218-16-2 134,903 nietrwała ciecz 1,810
Kiur Cm 7440-51-9 247 srebrzysty metal, heksagonalny lub regularny 13,51

oznaczenia:
r - rozpuszczalny
n - nierozpuszczalny
s - słabo rozpuszczalny

  • slide11.jpg
  • slide22.jpg
  • slide33.jpg
  • slide44.jpg
  • slide55.jpg