Ciekawe linki

Jeśli się podoba

Nazwa Wzór chemiczny Nr CAS Masa mol. Postać Gęstość g/cm3 Rozpuszczalniki
Cer Ce 7440-45-1 140,116 srebrzysty metal, regularny lub heksagonalny 6,770 r rozcieńczone kwasy
Bromek ceru CeB6 12008-02-5 204,982 niebieskie ognioodporne ciało stałe, heksagonalne 4,87 n H2O, HCl
Węglik ceru CeC2 12012-32-7 164,137 czerwone heksagonalne kryształy 5,47 reaguje H2O
Azotek ceru CeN 25764-08-3 154,123 ognioodporne regularne kryształy 7,89
Krzemek ceru CeSi2 12014-85-6 196,287 tetragonalne kryształy 5,31 n H2O
Wodorek ceru CeH2 13569-50-1 142,132 regularne kryształy 5,45 reaguje H2O
Jodek ceru CeI2 19139-47-0 393,925 brązowe kryształy
Siarczek ceru (II) CeS 12014-82-3 172,182 żółte regularne kryształy 5,9
Bromek ceru (III) CeBr3 14457-87-5 379,828 białe heksagonalne kryształy, higroskopijne r H2O
Bromek ceru (III) siedmiowodny CeBr3 ⋅ 7H2O 7789-56-2 505,935 bezbarwne higroskopijne igły r H2O, etanol
Węglik ceru (III) Ce2C3 12115-63-8 316,264 żółto-brązowe regularne kryształy 6,9
Węglan ceru (III) pięciowodny Ce2(CO3)3 ⋅ 5H2O 72520-94-6 550,335 biały proszek n H2O; r rozcieńczone kwasy
Chlorek ceru (III) CeCl3 7790-86-5 246,474 białe heksagonalne kryształy 3,97 r H2O, etanol
Chlorek ceru (III) siedmiowodny CeCl3 ⋅ 7H2O 18618-55-8 372,581 żółte rombowe kryształy, higroskopijne r H2O (bardzo), etanol (bardzo)
Fluorek ceru (III) CeF3 7758-88-5 197,111 białe heksagonalne kryształy, higroskopijne 6,157 n H2O
Jodek ceru (III) CeI3 7790-87-6 520,829 żółte rombowe kryształy, higroskopijne r H2O
Jodek ceru (III) dziewięciowodny CeI3 ⋅ 9H2O 7790-87-6* 682,967 biało-czerwone kryształy r H2O (bardzo), etanol (bardzo)
Azotan ceru (III) cześciowodny Ce(NO3)3 ⋅ 6H2O 10108-73-3* 434,222 bezbarwno-czerwone kryształy r aceton
Tlenek ceru (III) Ce2O3 1345-13-7 328,230 żółto-zielone regularne kryształy 6,2 n H2O; r kwasy
Siarczan ceru (III) ośmiowodny Ce2(SO4)3 ⋅ 8H2O 13454-94-9 712,545 białe rombowe kryształy 2,87 r H2O
Siarczek ceru (III) Ce2S3 12014-93-6 376,430 czerwone regularne kryształy 5,02 n H2O
Fluorek ceru (IV) CeF4 10060-10-3 216,110 biały higroskopijny proszek 4,77 n H2O
Tlenek ceru (IV) CeO2 1306-38-3 172,115 biało-żółty proszek, regularny 7,65 n H2O, rozcieńczone kwasy
Siarczan ceru (IV) czterowodny Ce(SO4)2 ⋅ 4H2O 10294-42-5 404,305 żółto-pomarańczowe rombowe kryształy 3,91
Kaliforn Cf 7440-71-3 251 heksagonalny lub regularny metal 15,1

oznaczenia:
r - rozpuszczalny
n - nierozpuszczalny
s - słabo rozpuszczalny

  • slide11.jpg
  • slide22.jpg
  • slide33.jpg
  • slide44.jpg
  • slide55.jpg