Ciekawe linki

Jeśli się podoba

Nazwa Wzór chemiczny Nr CAS Masa mol. Postać Gęstość g/cm3 Rozpuszczalniki
Wapń Ca 7440-70-2 40,078 srebrzysto-biały metal 1,54 reaguje H2O; n benzen
Octan wapnia Ca(C2H3O2)2 62-54-4 158,167 białe higroskopijne kryształy 1,50 r H2O; s etanol
Octan wapnia jednowodny Ca(C2H3O2)2 ⋅ H2O 5743-26-0 176,182 białe igły lub proszek r H2O; s etanol
Glinian wapnia CaAl2O4 12042-68-1 158,039 białe jednoskośne kryształy 2,98 reaguje H2O
Glinian wapnia (postać β) Ca3Al2O6 12042-78-3 270,193 białe gregularne kryształy, ognioodporne 3,04 n H2O
Arsenian wapnia Ca3(AsO4)2 7778-44-1 398,072 biały proszek 3,6 r rozcieńczone kwasy
Arsenin wapnia CaAsO3 52740-16-6 162,998 biały proszek s H2O; r kwasy
Borek wapnia CaB6 12007-99-7 104,944 ognioodporne ciało stałe 2,49
Bromek wapnia CaBr2 7789-41-5 199,886 romboedryczne kryształy, higroskopijne 3,38 r etanol, aceton
Bromek wapnia sześciowodny CaBr2 ⋅ 6H2O 13477-28-6 307,977 biały higroskopijny proszek 2,29
Węglik wapnia CaC2 75-20-7 64,099 szaro-czarne rombowe kryształy 2,22 reaguje H2O
Węglan wapnia (aragonit) CaCO3 471-34-1 100,087 białe rombowe kryształylub proszek 2,83 r rozcieńczone kwasy
Węglan wapnia (kalcyt) CaCO3 471-34-1 100,087 białe heksagonalne kryształy lub proszek 2,71 r rozcieńczone kwasy
Chloran wapnia Ca(ClO3)2 10137-74-3 206,979 białe kryształy
Chloran wapnia dwuwodny Ca(ClO3)2 ⋅ 2H2O 10035-05-9 243,010 białe jednoskośne kryształy, higroskopijne 2,711 r etanol
Chlorek wapnia CaCl2 10043-52-4 110,983 białe regularne kryształy lub proszek, higroskopijne 2,15 r etanol (bardzo)
Chlorek wapnia dwuwodny CaCl2 ⋅ 2H2O 10035-04-8 147,014 higroskopijne płatki lub proszek 1,85 r etanol (bardzo)
Chlorek wapnia sześciowodny CaCl2 ⋅ 6H2O 7774-34-7 219,074 białe heksagonalne kryształy, higroskopijne 1,71
Chlorek wapnia jednowodny CaCl2 ⋅ H2O 13477-29-7 128,998 białe higroskopijne kryształy 2,24 r etanol
Chromian wapnia dwuwodny CaCrO4 ⋅ 2H2O 13765-19-0 192,102 żółte rombowe kryształy 2,50
Cyjanamid wapnia CaCN2 156-62-7 80,102 bezbarwne heksagonalne kryształy 2,29 reaguje H2O
Cyjanek wapnia Ca(CN)2 592-01-8 92,112 białe romboedryczne kryształy, higroskopijne r H2O, etanol
Dwuchromian wapnia trójwodny CaCr2O7 ⋅ 3H2O 14307-33-6* 310,112 czerwono-pomarańczowe kryształy 2,37 r H2O (bardzo); reaguje etanol; n eter etylowy, CCl4
2-etyloheksanolan wapnia Ca(C8H15O2)2 136-51-6 326,485 proszek
Fluorek wapnia CaF2 7789-75-5 78,075 białe regularne kryształy lub proszek 3,18 s kwasy
Mrówczan wapnia Ca(CHO2)2 544-17-2 130,113 rombowe kryształy 2,02 n etanol
Sześciofluoro-2,4-pentanodionian wapnia Ca(CF3COCHCOCF3)2 121012-90-6 454,180 proszek
Sześciofluorokrzemian wapnia dwuwodny CaSiF6 ⋅ 2H2O 16925-39-6 218,185 bezbarwne tetragonalne kryształy 2,25 n aceton; reaguje gorąca H2O
Wodorek wapnia CaH2 7789-78-8 42,094 szare rombowe kryształy lub proszek 1,7 reaguje H2O, etanol
Wodorofosforan wapnia CaHPO4 7757-93-9 136,057 białe trójskośne kryształy 2,92 n etanol
Wodorofosforan wapnia dwuwodny CaHPO4 ⋅ 2H2O 7789-77-7 172,088 jednoskośne kryształy 2,31 n etanol; r rozcieńczone kwasy
Wodorotlenek wapnia Ca(OH)2 1305-62-0 74,093 miękkie heksagonalne kryształy ≈2.2 r kwasy
Podchloryn wapnia Ca(OCl)2 7778-54-3 142,982 proszek 2,350
Podfosforyn wapnia Ca(H2PO2)2 7789-79-9 170,055 białe jednoskośne kryształy r H2O; n etanol
Jodan wapnia Ca(IO3)2 7789-80-2 389,883 białe jednoskośne kryształy 4,52 r HNO3; n etanol
Jodek wapnia CaI2 10102-68-8 293,887 higroskopijne heksagonalne kryształy 3,96 r metanol, etanol, aceton; n eter etylowy
Jodek wapnia sześciowodny CaI2 ⋅ 6H2O 71626-98-7 401,978 białe heksagonalne igły lub proszek 2,55 r etanol (bardzo)
Metaboran wapnia Ca(BO2)2 13701-64-9 125,698 proszek
Molibdenian wapnia CaMoO4 7789-82-4 200,02 białe tetragonalne kryształy 4,35 n etanol; r stężone kwasy
Azotan wapnia Ca(NO3)2 10124-37-5 164,087 białe regularne kryształy, higroskopijne 2,5 r etanol, metano, aceton
Azotan wapnia czterowodny Ca(NO3)2 ⋅ 4H2O 13477-34-4 236,149 białe kryształy 1,82 r etanol, aceton
Azotek wapnia Ca3N2 12013-82-0 148,247 czerwono-brązowe regularne kryształy 2,67 r H2O, kwasy; n etanol
Azotyn wapnia Ca(NO2)2 13780-06-8 132,089 biało-żółte heksagonalne kryształy, higroskopijne 2,23 s etanol
Szczawian wapnia CaC2O4 563-72-4 128,097 biały krystaliczny proszek 2,2
Szczawian wapnia jednowodny CaC2O4 ⋅ H2O 5794-28-5 146,112 regularne kryształy 2,2 r rozcieńczone kwasy
Tlenek wapnia CaO 1305-78-8 56,077 szaro-białe regularne kryształy 3,34 reaguje H2O; r kwasy
Krzemian tlenku wapnia Ca3OSiO4 12168-85-3 228,317 ognioodporne ciało stałe
2,4-pentanodionian wapnia Ca(CH3COCHCOCH3)2 19372-44-2 238,294 kryształy
Nadchloran wapnia Ca(ClO4)2 13477-36-6 238,978 białe kryształy 2,65 r etanol
Nadmanganian wapnia Ca(MnO4)2 10118-76-0 277,949 purpurowe higroskopijne kryształy 2,4 reaguje etanol
Nadtlenek wapnia CaO2 1305-79-9 72,077 biało-żółte tetragonalne kryształy, higroskopijne 2,9 s H2O; r kwasy
Fosforan wapnia Ca3(PO4)2 7758-87-4 310,177 biały bezpostaciowy proszek 3,14 n etanol; r rozcieńczone kwasy
Dwuwodorofosforan wapnia jednowodny Ca(H2PO4)2 ⋅ H2O 10031-30-8 252,068 bezbarwne trójskośne płatki 2,220 s H2O; r rozcieńczone kwasy
Fosforek wapnia Ca3P2 1305-99-3 182,182 czerwono-brązowe higroskopijne kryształy 2,51 reaguje H2O; n etanol, eter etylowy
Propionian wapnia Ca(C3H5O2)2 4075-81-4 186,219 jednoskośne kryształy lub proszek r H2O; s metanol, etanol; n aceton, benzen
Pirofosforan wapnia Ca2P2O7 7790-76-3 254,099 biały proszek 3,09 n H2O; r rozcieńczone kwasy
Selenian wapnia dwuwodny CaSeO4 ⋅ 2H2O 7790-74-1 219,07 białe jednoskośne kryształy 2,75
Selenek wapnia CaSe 1305-84-6 119,04 biało-brązowe regularne kryształy 3,8 reaguje H2O
Metakrzemian wapnia CaSiO3 1344-95-2 116,162 białe jednoskośne kryształy 2,92 n H2O
Krzemek wapnia CaSi2 12013-56-8 96,249 szare heksagonalne kryształy 2,50 n zimna H2O; reaguje gorąca H2O; r kwasy
Krzemek wapnia CaSi 12013-55-7 68,164 rombowe kryształy 2,39
Stearynian wapnia Ca(C18H35O2)2 1592-23-0 607,017 granulowany proszek n H2O, etanol
Siarczan wapnia CaSO4 7778-18-9 136,142 rombowe kryształy 2,96
Siarczan wapnia dwuwodny CaSO4 ⋅ 2H2O 10101-41-4 172,172 jednoskośne kryształy lub proszek 2,32 n rozpuszczalniki organiczne
Siarcza wapnia półwodny CaSO4 ⋅ 0.5H2O 10034-76-1 145,149 biały proszek
Siarczek wapnia CaS 20548-54-3 72,144 biało-żółte regularne kryształy, higroskopijne 2,59 s H2O; n etanol
Siarczyn wapnia dwuwodny CaSO3 ⋅ 2H2O 10257-55-3 156,173 biały proszek s etanol; r kwasy
Tellurek wapnia CaTe 12013-57-9 167,68 białe regularne kryształy 4,87
Czterowodoroglinian wapnia Ca(AlH4)2 16941-10-9 102,105 szary proszek, palny reaguje H2O; r tetrahydrofuran; n eter etylowy, benzen
Rodanek (tiocyjanian) wapnia czterowodny) Ca(SCN)2 ⋅ 4H2O 2092-16-2 228,306 higroskopijne kryształy r H2O (bardzo); r etanol, aceton
Tiosiarczan wapnia sześciowodny CaS2O3 ⋅ 6H2O 10124-41-1 260,300 trójskośne kryształy 1,87 r H2O; n etanol
Tytanian wapnia CaTiO3 12049-50-2 135,943 regularne kryształy 3,98
Wolframian wapnia CaWO4 7790-75-2 287,92 białe tetragonalne kryształy 6,06 r gorące kwasy
Cyrkonian wapnia CaZrO3 12013-47-7 179,300 proszek

oznaczenia:
r - rozpuszczalny
n - nierozpuszczalny
s - słabo rozpuszczalny

  • slide11.jpg
  • slide22.jpg
  • slide33.jpg
  • slide44.jpg
  • slide55.jpg