Ciekawe linki

Jeśli się podoba

Nazwa Wzór chemiczny Nr CAS Masa mol. Postać Gęstość g/cm3 Rozpuszczalniki
Węgiel (diament) C 7782-40-3 12,011 bezbarwne regularne kryształy 3,513 n H2O
Węgiel (grafit) C 7782-42-5 12,011 miękkie czarne heksagonalne kryształy 2,2 n H2O
Węgiel (fulleren-C60) C60 99685-96-8 720,642 żółte igły lub płatki r rozpuszczalniki organiczne
Węgiel (fulleren-C70) C70 115383-22-7 840,749 czerwono-brązowe ciało stałe r benzen, toluen
Fluorek fullerenu C60F60 134929-59-2 1860,546 bezbarwne płytki r aceton (bardzo); r tetrahydrofuran; n chloroform
Tlenek węgla CO 630-08-0 28,010 bezbarwny gaz 1.145 g/L s H2O; r chloroform, etanol
Dwutlenek węgla CO2 124-38-9 44,010 bezbarwny gaz 1.799 g/L r H2O
Dwuselenek węgla CSe2 506-80-9 169,93 żółta ciecz 2,6626 n H2O; r CCl4, toluen
Dwusiarczek węgla CS2 75-15-0 76,143 bezbarwna lub żółta ciecz 1,2555 n H2O; r etanol (bardzo), benzen (bardzo), rozpuszczalniki organiczne (bardzo)
Tlenoselenek węgla COSe 1603-84-5 106,97 bezbarwny gaz, nietrwały 4.372 g/L reaguje H2O
Tlenosiarczek węgla COS 463-58-1 60,076 bezbarwny gaz 2.456 g/L r H2O, etanol
Siarczko-selenek węgla CSSe 5951-19-9 123,04 żółta ciecz 1,99 n H2O
Siarczko-tellurek węgla CSTe 10340-06-4 171,68 czerwono-żółta ciecz, nietrwała reaguje H2O
Podtlenek węgla C3O2 504-64-3 68,031 bezbarwny gaz 2.781 g/L reaguje H2O
Podsiarczek węgla C3S2 627-34-9 100,164 czerwona ciecz 1,27 reaguje H2O
Bromek karbonylu COBr2 593-95-3 187,818 bezbarwna ciecz 2,5 reaguje H2O
Chlorek karbonylu COCl2 75-44-5 98,915 bezbarwny gaz 4.043 g/L s H2O; r benzen, toluen
Fluorek karbonylu COF2 353-50-4 66,007 bezbarwny gaz 2.698 g/L reaguje H2O
Cyjan C2N2 460-19-5 52,034 bezbarwny gaz 2.127 g/L s H2O, eter etylowy; r etanol
Bromocyjan BrCN 506-68-3 105,922 białe higroskopijne igły 2,005 r H2O, etanol, eter etylowy
Chlorocyjan ClCN 506-77-4 61,470 bezbarwny gaz 2.513 g/L r H2O, etanol, eter etylowy
Fluorocyjan FCN 1495-50-7 45,016 bezbarwny gaz 1.840 g/L
Jodocyjan ICN 506-78-5 152,922 bezbarwne igły 1,84 r H2O, etanol, eter etylowy

oznaczenia:
r - rozpuszczalny
n - nierozpuszczalny
s - słabo rozpuszczalny

  • slide11.jpg
  • slide22.jpg
  • slide33.jpg
  • slide44.jpg
  • slide55.jpg