Ciekawe linki

Jeśli się podoba

Nazwa Wzór chemiczny Nr CAS Masa mol. Postać Gęstość g/cm3 Rozpuszczalniki
Berkel (postać α) Bk 7440-40-6 247 heksagonalne 14,78
Berkel (postać β) Bk 7440-40-6 247 regularne kryształy 13,25
Brom Br2 7726-95-6 159,808 czerwona ciecz 3,1028 s H2O
Kwas bromowy HBrO3 7789-31-3 128,910 stabilny jedynie w roztworach wodnych r H2O
Tlenek bromu Br2O 21308-80-5 175,807 brązowe ciało stałe
Dwutlenek bromu BrO2 21255-83-4 111,903 niestabilne żółte kryształy
Azydek bromu BrN3 13973-87-0 121,924 czerwone kryształy, eksplodujące
Chlorek bromu BrCl 13863-41-7 115,357 niestabilny, czerwono-brązowy gaz 4.715 g/L reaguje H2O; r etanol, CS2
Fluorek bromu BrF 13863-59-7 98,902 niestabilny, czerwono-brązowy gaz 4.043 g/L
Trójfluorek bromu BrF3 7787-71-5 136,899 bezbarwna higroskopijna ciecz 2,803 reaguje H2O
Pięciofluorek bromu BrF5 7789-30-2 174,896 bezbarwna ciecz 2,460 reaguje H2O (wybuchowo)
Fluorek bromylu BrO2F 22585-64-4 130,901 bezbarwna ciecz reaguje H2O

oznaczenia:
r - rozpuszczalny
n - nierozpuszczalny
s - słabo rozpuszczalny

  • slide11.jpg
  • slide22.jpg
  • slide33.jpg
  • slide44.jpg
  • slide55.jpg