Ciekawe linki

Jeśli się podoba

Nazwa Wzór chemiczny Nr CAS Masa mol. Postać Gęstość g/cm3 Rozpuszczalniki
Bizmut Bi 7440-69-9 208,980 szaro-biały miękki metal 9,79 r kwasy
Arsenian bizmutu (III) BiAsO4 13702-38-0 347,900 białe jednoskośne kryształy 7,14 n H2O; s stężony HNO3
Zasadowy węglan bizmutu (III) (BiO)2CO3 5892-10-4 509,969 biały proszek 6,86 n H2O; r kwasy
Bromek bizmutu (III) BiBr3 7787-58-8 448,692 żółte regularne kryształy 5,72 reaguje H2O; r rozcieńczone kwasy, aceton; n etanol
Chlorek bizmutu (III) BiCl3 7787-60-2 315,338 żółto-białe regularne kryształy, higroskopijne 4,75 reaguje H2O; r kwasy, etanol, aceton
Cytrynian bizmutu (III) BiC6H5O7 813-93-4 398,080 biały proszek 3,458 n H2O; s etanol
Fluorek bizmutu (III) BiF3 7787-61-3 265,975 biało-szare regularny kryształy 8,3 n H2O
Fluorek bizmutu (V) BiF5 7787-62-4 303,972 białe tetragonalne igły, higroskopijne 5,55 reaguje H2O
Wodorek bizmutu (III) BiH3 18288-22-7 212,004 bezbarwny gaz, niestabilny 8.665 g/L
Wodorotlenek bizmutu (III) Bi(OH)3 10361-43-0 260,002 biało-żółty bezpostaciowy proszek 4,962 n H2O; r kwasy
Jodek bizmutu (III) BiI3 7787-64-6 589,693 czarne heksagonalne kryształy 5,778 r etanol
Sześciofluoro-2,4-pentanodionian bizmutu Bi(CF3COCHCOCF3)3 830,132 proszek
Molibdenian bizmutu (III) Bi2(MoO4)3 51898-99-8 897,77 jednoskośne kryształy 5,95
Azotan bizmutu (III) pięciowodny Bi(NO3)3 ⋅ 5H2O 10035-06-0 485,071 bezbarwne, trójskośne kryształy, higroskopijne 2,83 reaguje H2O; r aceton; n etanol
Oleinian bizmutu (III) Bi(C18H33O2)3 52951-38-9 1053,340 miękkie żółto-brązowe ciało stałe n H2O; r eter etylowy; s benzen
Szczawian bizmutu (III) Bi2(C2O4)3 6591-55-5 682,018 biały proszek n H2O, etanol; r rozcieńczone kwasy
Tlenek bizmutu (III) Bi2O3 1304-76-3 465,959 żółtę jednoskośne kryształy lub proszek 8,9 n H2O; r kwasy
Tlenobromek bizmutu (III) BiOBr 7787-57-7 304,883 bezbarwne tetragonalne kryształy 8,08 n H2O, etanol; r kwasy
Tlenochlorek bizmutu (III) BiOCl 7787-59-9 260,432 białe tetragonalne kryształy 7,72 n H2O
Tlenojodek bizmutu (III) BiOI 7787-63-5 351,883 czerwone tetragonalne kryształy 7,92 n H2O, etanol, chloroform; r HCl
Tlenoazotan bizmutu (III) BiONO3 10361-46-3 286,985 biały proszek 4,93 n H2O, etanol; r kwasy
Fosforan bizmutu (III) BiPO4 10049-01-1 303,951 jednoskośne kryształy 6,32 s H2O, rozcieńczone kwasy; r etanol
Jodek potasowo-bizmutowy (III) K4BiI7 41944-01-8 1253,704 czerwone kryształy reaguje H2O; r alkaliczne roztwory jodu
Selenek bizmutu (III) Bi2Se3 12068-69-8 654,84 czarne heksagonalne kryształy 7,5 n H2O
Cynian bizmutu (III) pięciowodny Bi2(SnO3)3 ⋅ 5H2O 12777-45-6 1008,162 białe kryształy n H2O
Podazotan bizmutu (III) Bi5O(OH)9(NO3)4 1304-85-4 1461,987 higroskopijny krystaliczny proszek 4,928 n H2O, etanol; r rozcieńczone kwasy
Siarczan bizmutu (III) Bi2(SO4)3 7787-68-0 706,152 białe igły lub proszek 5,08 reaguje H2O, etanol
Siarczek bizmutu (III) Bi2S3 1345-07-9 514,159 czarno-brązowe rombowe kryształy 6,78 n H2O; r kwasy
Tellurek bizmutu (III) Bi2Te3 1304-82-1 800,76 szare heksagonalne płatki 7,74 n H2O; r etanol
Czterotlenek bizmutu Bi2O4 12048-50-9 481,959 czerwono-pomarańczowy proszek 5,6 reaguje H2O
Tytanian bizmutu (III) Bi4(TiO4)3 12048-51-0 1171,516 białe rombowe kryształy 7,85
Wolframian bizmutu (III) Bi2(WO4)3 13595-87-4 1161,47 biały proszek
Wanadian bizmutu (III) BiVO4 14059-33-7 323,920 rombowe kryształy 6,25 n H2O; r kwasy

oznaczenia:
r - rozpuszczalny
n - nierozpuszczalny
s - słabo rozpuszczalny

  • slide11.jpg
  • slide22.jpg
  • slide33.jpg
  • slide44.jpg
  • slide55.jpg