Ciekawe linki

Jeśli się podoba

Nazwa Wzór chemiczny Nr CAS Masa mol. Postać Gęstość g/cm3 Rozpuszczalniki
Beryl Be 7440-41-7 9,012 heksagonalne 1,85 r kwasy, alkalia
Octan berylu Be(C2H3O2)2 543-81-7 127,101 białe kryształy n H2O, etanol
2,4-pentanodionian berylu Be(CH3COCHCOCH3)2 10210-64-7 207,228 jednoskośny krystaliczny proszek 1,168 n H2O; r etanol (bardzo), eter etylowy (bardzo)
Glinian berylu BeAl2O4 12004-06-7 126,973 rombowe kryształy 3,65
Metakrzemian berylo-glinowy Be3Al2(SiO3)6 1302-52-9 537,502 bezbarwne lub zielono-żółte kryształy, heksagonalne 2,64
Zasadowy octan berylu Be4O(C2H3O2)6 1332-52-1 406,312 białe kryształy 1,25 n H2O; r etanol, rozpuszczalniki organiczne
Borek berylu BeB2 12228-40-9 30,634 ognioodporne ciało stałe
Borowodorek berylu Be(BH4)2 17440-85-6 36,682 ciało stałe reaguje H2O
Bromek berylu BeBr2 7787-46-4 168,820 rombowe kryształy, higroskopijne 3,465 r H2O (bardzo); r etanol, pirydyna
Węglik berylu Be2C 506-66-1 30,035 czerwone regularne kryształy 1,90 reaguje H2O
Węglan berylu czterowodny BeCO3 ⋅ 4H2O 60883-64-9 93,085 białe ciało stałe
Zasadowy węglan berylu Be3(OH)2(CO3)2 66104-24-3 181,069 biały proszek n H2O; r kwasy, alkalia
Chlorek berylu BeCl2 7787-47-5 79,917 biało-żółte rombowe kryształy, higroskopijne 1,90 r etanol, etel etylowy, pirydyna; n benzen, toluen
Fluorek berylu BeF2 7787-49-7 47,009 tetragonalne kryształy lub szkliwo, higroskopijne 2,1 r H2O (bardzo); s etanol
Mrówczan berylu Be(CHO2)2 1111-71-3 99,047 proszek reaguje H2O; n rozpuszczalniki organiczne
Wodorek berylu BeH2 7787-52-2 11,028 białe bezpostaciowe ciało stałe 0,65 reaguje H2O; n eter etylowy, toluen
Wodorofosforan berylu BeHPO4 13598-15-7 104,991 kryształy n H2O
Wodorotlenek berylu Be(OH)2 13327-32-7 43,027 biały proszek lub kryształy 1,92 s H2O, alkalia; r kwasy
Jodek berylu BeI2 7787-53-3 262,821 higroskopijne igły 4,32 reaguje H2O; r etanol
Azotan berylu trójwodny Be(NO3)2 ⋅ 3H2O 13597-99-4 187,068 żółto-białe higroskopijne kryształy r etanol
Azotek berylu Be3N2 1304-54-7 55,050 szare ognioodporne kryształy, regularne 2,71 reaguje kwasy, alkalia
Tlenek berylu BeO 1304-56-9 25,011 białe heksagonalne kryształy 3,01 n H2O; s kwasy, alkalia
Nadchloran berylu czterowodny Be(ClO4)2 ⋅ 4H2O 7787-48-6 279,974 higroskopijne kryształy
Selenian berylu czterowodny BeSeO4 ⋅ 4H2O 10039-31-3 224,03 rombowe kryształy 2,03 r H2O (bardzo)
Siarczan berylu BeSO4 13510-49-1 105,076 bezbarwne tetragonalne kryształy, higroskopijne 2,5
Siarczan berylu czterowodny BeSO4 ⋅ 4H2O 7787-56-6 177,137 bezbarwne tetragonalne kryształy 1,71 n etanol
Siarczek berylu BeS 13598-22-6 41,078 bezbarwne regularne kryształy 2,36 reaguje gorąca H2O

oznaczenia:
r - rozpuszczalny
n - nierozpuszczalny
s - słabo rozpuszczalny

  • slide11.jpg
  • slide22.jpg
  • slide33.jpg
  • slide44.jpg
  • slide55.jpg