Ciekawe linki

Jeśli się podoba

Nazwa Wzór chemiczny Nr CAS Masa mol. Postać Gęstość g/cm3 Rozpuszczalniki
Bar Ba 7440-39-3 137,327 srebrzysto-żółty metal, regularny 3,62 reaguje H2O; s etanol
Octan baru Ba(C2H3O2)2 543-80-6 255,416 biały proszek 2,47
Octan baru jednowodny Ba(C2H3O2)2 ⋅ H2O 5908-64-5 273,431 białe kryształy 2,19 s etanol
Aluminian baru BaAl2O4 12004-04-5 255,288 heksagonalne kryształy
Azydek baru Ba(N3)2 18810-58-7 221,367 jednoskośne kryształy, eksplodujące 2,936 s etanol; n eter etylowy
Bromian baru jednowodny Ba(BrO3)2 ⋅ H2O 10326-26-8 411,147 białe jednoskośne kryształy 3,99 n etanol
Bromek baru BaBr2 10553-31-8 297,135 białe rombowe kryształy 4,781
Bromek baru dwuwodny BaBr2 ⋅ 2H2O 7791-28-8 333,166 białe kryształy 3,7 r metanol; n etanol, aceton, dioksan
Węglik baru BaC2 50813-65-5 161,348 szare tetragonalne kryształy 3,74 reaguje H2O
Węglan baru BaCO3 513-77-9 197,336 białe rombowe kryształy 4,2865 r kwasy
Chloran baru Ba(ClO3)2 13477-00-4 304,228 białe kryształy s etanol, aceton
Chloran baru jednowodny Ba(ClO3)2 ⋅ H2O 10294-38-9 322,244 białe jednoskośne kryształy 3,179 r kwasy; s etanol, aceton
Chlorek baru BaCl2 10361-37-2 208,232 białe rombowe kryształy, higroskopijne 3,9
Chlorek baru dwuwodny BaCl2 ⋅ 2H2O 10326-27-9 244,263 białe jednoskośne kryształy 3,097 n etanol
Chromian (V) baru Ba3(CrO4)2 12345-14-1 643,968 zielono-czarne heksagonalne kryształy 5,25 r H2O
Chromian (VI) baru BaCrO4 10294-40-3 253,321 żółte rombowe kryształy 4,50 reaguje kwasy
Cytrynian baru jednowodny Ba3(C6H5O7)2 ⋅ H2O 512-25-4* 808,195 szaro-białe kryształy r H2O, kwasy
Tlenek barowo-miedziowo-itrowy BaCuY2O5 82642-06-6 458,682 zielone kryształy, nie jest nadprzewodnikiem
Tlenek barowo-miedziowo-itrowy Ba2Cu3YO7 109064-29-1 666,194 czarne ciało stałe, nadprzewodnik wysokotemperaturowy
Tlenek barowo-miedziowo-itrowy Ba2Cu4YO8 114104-80-2 745,739 nadprzewodnik wysokotemperaturowy
Tlenek barowo-miedziowo-itrowy Ba4Cu7Y2O15 124365-83-9 1411,933 nadprzewodnik wysokotemperaturowy
Cyjanek baru Ba(CN)2 542-62-1 189,361 biały krystaliczny proszek r H2O (bardzo); r etanol
Dwuchromian baru dwuwodny BaCr2O7 ⋅ 2H2O 10031-16-0 389,346 brązowo-czerwone igły reaguje H2O
Dwusiarczan baru dwuwodny BaS2O6 ⋅ 2H2O 13845-17-5 333,486 białe kryształy 4,54 s etanol
Żelazocyjanek baru sześciowodny Ba2Fe(CN)6 ⋅ 6H2O 13821-06-2* 594,694 żółte jednoskośne kryształy n H2O, etanol
Fluorek baru BaF2 7787-32-8 175,324 białe regularne kryształy 4,893
Mrówczan baru Ba(CHO2)2 541-43-5 227,362 kryształy 3,21 r H2O; n etanol
Sześcioborek baru BaB6 12046-08-1 202,193 czarne regularne kryształy 4,36 n H2O, etanol; r kwasy
Sześciofluorosiarczan baru BaSiF6 17125-80-3 279,403 białe rombowe igły 4,29 n H2O, etanol, s kwasy
Wodorek baru BaH2 13477-09-3 139,343 szare rombowe kryształy 4,16 reaguje H2O
Wodorofosforan baru BaHPO4 10048-98-3 233,306 biały krystaliczny proszek 4,16 r rozcieńczone kwasy
Wodorosiarczek baru Ba(HS)2 25417-81-6 203,475 żółte higroskopijne kryształy r H2O
Wodorosiarczek baru czterowodny Ba(HS)2 ⋅ 4H2O 12230-74-9 275,536 żółte romboedryczne kryształy r H2O
Wodorotlenek baru Ba(OH)2 17194-00-2 171,342 biały proszek
Wodorotlenek baru jednowodny Ba(OH)2 ⋅ H2O 22326-55-2 189,357 biały proszek 3,743 r kwasy
Wodorotlenek baru ośmiowodny Ba(OH)2 ⋅ 8H2O 12230-71-6 315,464 białe jednoskośne kryształy 2,18
Podfosforyn baru jednowodny Ba(H2PO2)2 ⋅ H2O 14871-79-5* 285,320 jednoskośne płytki 2,90 r H2O; n etanol
Jodan baru Ba(IO3)2 10567-69-8 487,132 biały krystaliczny proszek 5,23
Jodan baru jednowodny Ba(IO3)2 ⋅ H2O 7787-34-0 505,148 kryształy 5,00 r kwasy; n etanol
Jodek baru BaI2 13718-50-8 391,136 białe rombowe kryształy 5,15
Jodek bari dwuwodny BaI2 ⋅ 2H2O 7787-33-9 427,167 bezbarwne kryształy 5,0 r etanol, aceton
Manganian (VI) baru BaMnO4 7787-35-1 256,263 zielono-szare higroskopijne kryształy 4,85
Metaboran baru jednowodny Ba(BO2)2 ⋅ H2O 26124-86-7 240,962 biały proszek 3,3 s H2O
Molibdenian baru BaMoO4 7787-37-3 297,27 biały proszek 4,975
Niobian baru Ba(NbO3)2 12009-14-2 419,136 żółte rombowe kryształy 5,44 n H2O
Azotan baru Ba(NO3)2 10022-31-8 261,336 białe regularne kryształy 3,24 s etanol, aceton
Azotek baru Ba3N2 12047-79-9 439,994 żółto-brązowe kryształy 4,78 reaguje H2O
Azotyn baru Ba(NO2)2 13465-94-6 229,338 bezbarwne heksagonalne kryształy 3,234
Azotyn baru jednowodny Ba(NO2)2 ⋅ H2O 7787-38-4 247,353 żółto-białe heksagonalne kryształy 3,18 n etanol
Szczawian baru BaC2O4 516-02-9 225,346 biały proszek 2,658
Szczawian baru jednowodny BaC2O4 ⋅ H2O 13463-22-4 243,361 biały krystaliczny proszek 2,66 r kwasy
Tlenek baru BaO 1304-28-5 153,326 biało-żółty proszek, regularny i heksagonalny 5.72 (regularne) r rozcieńczone kwasy, etanol; n aceton
Nadchloran baru Ba(ClO4)2 13465-95-7 336,227 bezbarwne heksagonalne kryształy 3,20 r etanol (bardzo)
Nadchloran baru trójwodny Ba(ClO4)2 ⋅ 3H2O 10294-39-0 390,273 bezbarwne kryształy 2,74 r metanol; s etanol, aceton; n eter etylowy
Nadmanganian baru Ba(MnO4)2 7787-36-2 375,198 brązowo-fioletowe kryształy 3,77 reaguje etanol
Nadtlenek baru BaO2 1304-29-6 169,326 szaro-białe tetragonalne kryształy 4,96 reaguje rozcieńczone kwasy
Metafosforan baru Ba(PO3)2 13466-20-1 295,271 biały broszek n H2O; s kwasy
Chromian barowo-potasowy BaK2(CrO4)2 27133-66-0 447,511 żółte heksagonalne kryształy 3,63 r H2O (bardzo)
Pirofosforan baru Ba2P2O7 13466-21-2 448,597 biały proszek 3,9 r kwasy
Selenian baru BaSeO4 7787-41-9 280,29 białe romboedryczne kryształy 4,75
Selenek baru BaSe 1304-39-8 216,29 regularny krystaliczny proszek 5,02 reaguje H2O
Selenin baru BaSeO3 13718-59-7 264,29 ciało stałe n H2O
Dwukrzemian baru BaSi2O5 12650-28-1 273,495 białe rombowe kryształy 3,70
Metakrzemian baru BaSiO3 13255-26-0 213,411 bezbarwny romboedryczny proszek 4,40 n H2O; r kwasy
Krzemek baru BaSi2 1304-40-1 193,498 szare grudki reaguje H2O
Niobian barowo-sodowy Ba2Na(NbO3)5 12323-03-4 1002,167 białe rombowe kryształy 5,40 n H2O
Cynian baru BaSnO3 12009-18-6 304,035 regularne kryształy 7,24 s H2O
Cynian baru trójwodny BaSnO3 ⋅ 3H2O 12009-18-6* 358,081 biały krystaliczny proszek s H2O; r kwasy
Stearynian baru Ba(C18H35O2)2 6865-35-6 704,266 biały proszek 1,145 n H2O, etanol
Siarczan baru BaSO4 7727-43-7 233,391 białe rombowe kryształy 4,49 n etanol
Siarczek baru BaS 21109-95-5 169,393 bezbarwne regularne kryształy lub szary proszek 4,3
Siarczyn baru BaSO3 7787-39-5 217,391 białe jednoskośne kryształy 4,44 n etanol
Winian baru BaC4H4O6 5908-81-6 285,398 białe kryształy 2,98 r H2O; n etanol
Czterocyjanoplatynian baru czterowodny BaPt(CN)4 ⋅ 4H2O 13755-32-3 508,54 żółty proszek lub kryształy 2,076 s H2O; n etanol
Czterojodortęcian (II) baru BaHgI4 10048-99-4 845,54 żółto-czerwone higroskopijne kryształy r H2O (bardzo), etanol (bardzo)
Rodanek (tiocyjanian) baru Ba(SCN)2 2092-17-3 253,493 higroskopijne kryształy r aceton, metanol, etanol
Rodanek (tiocyjanian) baru dwuwodny Ba(SCN)2 ⋅ 2H2O 2092-17-3* 289,524 higroskopijne białe kryształy r etanol
Rodanek (tiocyjanian) baru trójwodny Ba(SCN)2 ⋅ 3H2O 68016-36-4 307,539 białe igły, higroskopijne 2,286 t etanol
Tiosiarczan baru BaS2O3 35112-53-9 249,457 biały krystaliczny proszek n etanol
Tiosiarczan baru jednowodny BaS2O3 ⋅ H2O 7787-40-8 267,473 biały krystaliczny proszek 3,5 n etanol
Tytanian baru BaTiO3 12047-27-7 233,192 białe tetragonalne kryształy 6,02 n H2O
Wolframian baru BaWO4 7787-42-0 385,17 białe tetragonalne kryształy 5,04
Tlenek barowo-uranowy BaU2O7 10380-31-1 725,381 pomarańczowo-żółty proszek n H2O; r kwasy
Ortowanadan baru Ba3(VO4)2 39416-30-3 641,859 heksagonalne kryształy 5,14
Cyrkonian baru BaZrO3 12009-21-1 276,549 szaro-białe regularne kryształy 5,52 n H2O, alkalia; s kwasy

oznaczenia:
r - rozpuszczalny
n - nierozpuszczalny
s - słabo rozpuszczalny

  • slide11.jpg
  • slide22.jpg
  • slide33.jpg
  • slide44.jpg
  • slide55.jpg