Ciekawe linki

Jeśli się podoba

Nazwa Wzór chemiczny Nr CAS Masa mol. Postać Gęstość g/cm3 Rozpuszczalniki
Bor B 7440-42-8 10,811 czarne rombowe kryształy 2,34 n H2O
Diboran B2H6 19287-45-7 27,670 bezbarwny gaz, palny 1.131 g/L reaguje H2O
Tetraboran (10) B4H10 18283-93-7 53,323 bezbarwny gaz 2.180 g/L reaguje H2O
Pentaboran (9) B5H9 19624-22-7 63,126 palna ciecz 0,60 reaguje gorąca H2O
Pentaboran (11) B5H11 18433-84-6 65,142 bezbarwna ciecz, niestabilna reaguje H2O
Hexaboran (10) B6H10 23777-80-2 74,945 bezbarwna ciecz 0,67 reaguje gorąca H2O
Hexaboran (12) B6H12 12008-19-4 76,961 bezbarwna ciecz, niestabilna reaguje H2O
Nonaboran (15) B9H15 19465-30-6 112,418 bezbarwna ciecz
Decaboran (14) B10H14 17702-41-9 122,221 białe rombowe kryształy 0,94 s H2O; r etanol, benzen, CS2, CCl4
Karbonylek borowodoru BH3CO 13205-44-2 41,845 bezbarwny gaz 1.710 g/L reaguje H2O
Borazol B3N3H6 6569-51-3 80,501 bezbarwna ciecz 0,824 reaguje H2O
Kwas borowy H3BO3 10043-35-3 61,833 bezbarwne trójskośne kryształy 1,5 s etanol
Kwas metaborowy (postać α) HBO2 13460-50-9 43,818 bezbarwne rombowe kryształy, higroskopijne 1,784 r H2O
Kwas metaborowy ( postać β) HBO2 13460-50-9 43,818 bezbarwne jednoskośne kryształy, higroskopijne 2,045 r H2O
Kwas metaborowy (postać γ) HBO2 13460-50-9 43,818 bezbarwne regularne kryształy 2,487 r H2O
Kwas czterofluoroborowy HBF4 16872-11-0 87,813 bezbarwna ciecz ≈1.8 r H2O (bardzo), etanol (bardzo)
Arsenek boru BAs 12005-69-5 85,733 regularne kryształy 5,22
Bromek boru BBr3 10294-33-4 250,523 bezbarwna ciecz, higroskopijna 2,6 reaguje H2O, etanol
Węglik boru B4C 12069-32-8 55,255 twarde czarne kryształy 2,50 n H2O, kwasy
Chlorek boru BCl3 10294-34-5 117,169 bezbarwna ciecz lub gaz 4.789 g/L reaguje H2O, etanol
Czterochlorek dwuboru B2Cl4 13701-67-2 163,433 bezbarwna ciecz, palna reaguje H2O
Fluorek boru BF3 7637-07-2 67,806 bezbarwny gaz 2.772 g/L r H2O
Czterofluorek dwuboru B2F4 13965-73-6 97,616 bezbarwny gaz, palny 3.990 g/L reaguje H2O
Jodek boru BI3 13517-10-7 391,524 biały igły 3,35 n H2O
Azotek boru BN 10043-11-5 24,818 biały proszek, heksagonalne lub regularne kryształy 2,18 n H2O, kwasy
Tlenek boru B2O3 1303-86-2 69,620 bezbarwne ciało szkliste lub heksagonalne kryształy, higroskopijne 2,55 r etanol
Fosforek boru BP 20205-91-8 41,785 czerwone regularne kryształy lub proszek reaguje H2O, kwasy
Siarczek boru B2S3 12007-33-9 117,820 żółte bezpostaciowe ciało stałe ≈1.7

oznaczenia:
r - rozpuszczalny
n - nierozpuszczalny
s - słabo rozpuszczalny

  • slide11.jpg
  • slide22.jpg
  • slide33.jpg
  • slide44.jpg
  • slide55.jpg