Ciekawe linki

Jeśli się podoba

Właściwości fizyczne związków nieorganicznych
Wzór Nazwa Mmol gęstość t. topn. t. wrz. Barwa, uwagi
g/mol g/cm3 oC oC
D2O tlenek deuteru 20,03 1,1044 3,81 101,42 bzb. ciecz, b. podobna do zwykłej wody
EuCl2 chlorek europu (II) 222,87 4,9 757 2000 białe kr., silny reduktor
EuCl3 chlorek europu (III) 258,32 4,89 623 r żółtozielone kr.
F2O, OF2 dwufluorek tlenu 54,00 1,52c -224,1 -144,9 bzb., truj. gaz, wyjątkowo silny utleniacz
F2O2, O2F2 dwufluorek dwutlenu 70,00 1,45c -154 -57 gaz trwały w niskich temperaturach
FeCl2 chlorek żelaza (II) 126,75 3,16 673 1012 zielone, higr. kr.
FeCl2 * 4H2O chlorek żelaza (II) uwodniony 198,81 1,94 76,5r 120r niebieskozielone kr. rozpływ.
FeCl3 chlorek żelaza (III) 162,21 2,898 306 315 brunatny, higr., łatwo hydrolizuje
FeCl3 * 6H2O chlorek żelaza (III) uwodniony 270,31 1,82 37,4r 285 brązowożółta, rozpływ. kryst. masa
Fe(CO3)3 * 9H2O węglan żelaza (III) uwodniony 404,00 1,68 47r r szarozielone higr. kr.
FeO tlenek żelaza (II) 71,85 5,7 1400 * czarny, rozp. w kwasach
Fe2O3 tlenek żelaza (III) 159,69 5,24 1565 r czerwonoróżowy lub czarny proszek
Fe3O4 czterotlenek trójżelaza 231,54 5,18 1570r r magnetyt, czerwonoczarny proszek
Fe(OH)2 wodorotlenek żelaza (II) 89,86 3,4 50r r jasnozielony proszek, reaguje z tlenem
Fe(OH)3 wodorotlenek żelaza (III) 106,87 3,12 400r r żółtobrązowa substancja
FeO(OH) tlenek-wodorotlenek żelaza (III) 88,85 4,26 136r r rdzawa substancja
FeS siarczek żelaza (II) 87,91 4,8 1196 r brunatne kr.. rozp. w kwasach
FeS2 dwusiarczek żelaza (piryt) 119,98 4,9 1171 r żółty, rozp. w HNO3
FeSO4 siarczan żelaza (II) 151,91 3,54 600r r bzb. kr.
FeSO4 * 7H2O siarczan żelaza (II) uwodniony 278,03 1,898 64 300r nkawe kr.
Fe2(SO4)3 siarczan żelaza (III) 399,88 3,097 1180r r żółtawe, rozpł. kr.
Fe2(SO4)3 * 9H2O siarczan żelaza (III) uwodniony 562,02 2,1 175r r żółte, rozpł kr.
GaCl3 trójchlorek galu 176,08 2,47 77,9 201 bzb., higr. kr.
GeCl4 czterochlorek germanu 214,42 1,87 -49,5 83,1 bzb. ciecz rozp. w rozpuszczalnikach organicznych
GeH4 germanowodór, germanan 76,64 1,378c -166,1 -88,4 bzb. gaz palny trwalszy niż SiH4
Ge2H6 dwugermanowodór 151,27 1,98c -109 30,8 bzb. ciecz, palna
GeHCl3 trichlorogermanan 179,98 1,93 -71 75,3 bzb. ciecz
GeO2 dwutlenek germanu 104,61 4,7 1115 * bzb., słabo rozp. w NaOH
HAuCl4 * 4H2O kwas tetrachlorozłotowy uwodniony 411,85 3,9 100r r żółte kr., słaby zapach HCl
H3BO3 kwas ortoborowy 61,83 1,435 171p 100r bzb. łuski, ogrzewany daje HBO2 a nast. B2O3
HBr bromowodór 80,91 2,169c -86,91 -66,8 bzb. gaz, roztwór wodny - kwas
HCN cyjanowodór 27,03 0,735c -13,2 25,7 bzb., palna, lotna ciecz, woń gorzkich migdałów
HCl chlorowodór 36,46 1,187c -114,24 -85 bzb. gaz o ostrym zapachu, roztwór wodny - kwas solny
HClO4 kwas nadchlorowy 100,46 1,761 -112 110 bzb., wybuchowa ciecz, b. silny utleniacz i kwas
HF fluorowodór 20,01 0,96c -83,57 19,55 bzb., żrący, trawi szkło
HI jodowodór 129,91 2,799c -50,84 -35,4 bzb. gaz, z wodą - kwas
HIO3 kwas jodowy 175,91 4,63 110r r bzb. utleniacz, dość mocny kwas
H5IO6 kwas ortonadjodowy 227,94 3,38 129r r bzb., rozpływ. kr., utleniacz
HN3 azotowodór 43,03 1,12 -80 37 bzb., truj. ciecz, odrażający zapach, wybuchowa
HNO3 kwas azotowy 63,01 1,519 -41,6 83,9 bzb., żrąca ciecz, stęż. - b. silny utleniacz
H2NOH hydroksyloamina 33,03 1,33c 33 100 bzb., nietrwały po ogrzaniu, truj.
(H3NOH)Cl chlorek hydroksyloaminowy 69,49 1,67 154 r bzb. kr., chlorowodorek hydroksyloaminy
(H3NOH)2SO4 siarczan hydroksyloaminowy 164,14 * 170 r bzb. kr., siarczan hydroksyloaminy
H2O woda 18,02 0,998 0 99,974 bzb. ciecz
H2O2 nadtlenek wodoru 34,01 1,4425 -0,44 150,2 bzb., wybuchowa ciecz, silny utleniacz
HOF kwas podfluorawy 36,01 * -117 15 bladożółta ciecz, trwała w niskiej temp.
H3PO2 kwas podfosforawy 66,00 1,49 26,5 50r bzb., silny reduktor
H3PO3 kwas ortofosforawy 82,00 1,65 74,4 200r bzb., reduktor
H3PO4 kwas ortofosforowy 98,00 1,83 42,35 213r bzb., oleista ciecz (łatwe przechłodzenie)
H4P2O7 kwas ortodwufosforowy 177,98 1,76 71,5 300r bzb. kr. (forma niestabilna t.topn. 54,3oC)
H2S siarkowodór 34,08 0,95s -85,5 -6028 bzb. gaz, truj., zapach zgniłych jaj
H2S2 disulfan 66,15 1,334 -89,7 70 żółty, cuchnący olej
H2SO4 kwas siarkowy 98,08 1,8267 10,35 274r bzb., oleista, b. higr., żrąca ciecz
H2S2O7 kwas dwusiarkowy 178,14 1,976 39 80r bzb., oleista, b. higr., żrąca ciecz
HSO3Cl kwas chlorosiarkowy 116,52 1,741 -80 152 bzb., dymiąca ciecz, b. silny kwas
HSO3F kwas fluorosiarkowy 100,07 1,73 -87,3 164 bzb., dymiąca ciecz, b. silny kwas
H2Se selenowodór, selan 80,98 1,97c -65,7 -41,4 bzb., truj. gaz
H2SeO3 kwas selenawy 128,97 3 65r r bzb., higr. kr., ciecz można łatwo przechłodzić
H2SeO4 kwas selenowy 144,97 2,96 62 80r bzb., higr. kr. b. mocny kwas utleniający
H2Te tellurowodór 129,62 2,5c -51,1 -2,1 bzb., niezbyt trwały, truj. gaz
HfC węglik hafnu 190,50 12,68 3960r r szare, reg. kr.
HfO2 dwutlenek hafnu 210,49 9,68 2800 * biały, niereaktywny proszek
HgBr2 bromek rtęci (II) 360,40 6,11 241 320 bzb. kr.
Hg2Br2 bromek rtęci (I) 560,99 7,31 407p 345s bladożółty, rozp. w kwasach, truj.
Hg(CNO)2 piorunian rtęci (II) 284,62 4,42 200 r białe kr., wybucha od uderzenia
HgCl2 chlorek rtęci (II), sublimat 271,50 5,44 277 303 bzb. kr. rozp. w etanolu, truj.
Hg2Cl2 chlorek rtęci (I), kalomel 472,09 7,15 525p 382s biały proszek rozp. w wodzie królewskiej
HgI2 jodek rtęci (II) 454,40 6,36 257 353,8 czerwony (w 127oC -> żółty), rozp. w roztw. KI
Hg2I2 jodek rtęci (I) 654,99 7,7 290p 300r żółtozielony proszek
HgNH2Cl chloroamidortęć 252,07 5,7 400s s biały (otrzymyw. z HgCl2 i NH3), światłoczuły
Hg(NO3)2 azotan rtęci (II) 324,60 4,3 79 250s bzb. higr. kr.
HgO tlenek rtęci (I) 216,59 11,14 450r r czerwony lub żółty, rozp. w kwasach
HgS siarczek rtęci (II), cynober 232,66 8,176 580s r czerwony (w 386oC -> czarny), niereaktywny
Hg(SCN)2 tiocyjanian rtęci (II) 316,76 3,71 165r r biały proszek (rodanek rtęci (II))
HgSO4 siarczan rtęci (II) 296,65 6,47 r * bzb. kr.
  • slide11.jpg
  • slide22.jpg
  • slide33.jpg
  • slide44.jpg
  • slide55.jpg