Ciekawe linki

Jeśli się podoba

Nazwa Wzór chemiczny Nr CAS Masa mol. Postać Gęstość g/cm3 Rozpuszczalniki
Złoto Au 7440-57-5 196,967 miękki żółty metal 19,3 r woda królewska
Kwas bromozłotowy pięciowodny HAuBr4 ⋅ 5H2O 17083-68-0 607,667 czerwono-brązowe higroskopijne kryształy r H2O, etanol
Kwas chlorozłotowy czterowodny HAuCl4 ⋅ 4H2O 16903-35-8 411,847 żółte jednoskośne kryształy, higroskopijne ≈3.9 r H2O (bardzo), etanol (bardzo); r eter etylowy
Bromek złota (I) AuBr 10294-27-6 276,871 żółto-szare tetragonalne kryształy 8,20 n H2O
Chlorek złota (I) AuCl 10294-29-8 232,420 żółte rombowe kryształy 7,6
Cyjanek złota (I) AuCN 506-65-0 222,985 żółte heksagonalne kryształy 7,2 n H2O, etanol, eter etylowy, rozcieńczone kwasy
Jodek złota (I) AuI 10294-31-2 323,871 żółto-zielony proszek, tetragonalny 8,25 n H2O; r roztwór CN
Siarczek złota (I) Au2S 1303-60-2 425,999 brązowo-czarne regularne kryształy, niestabilne ≈11 n H2O, kwasy; r woda królewska
Bromek złota (III) AuBr3 10294-28-7 436,679 czerwono-brązowe jednoskośne kryształy r H2O, etanol
Chlorek złota (III) AuCl3 13453-07-1 303,325 czerwone jednoskośne kryształy 4,7
Cyjanek złota (III) trójwodny Au(CN)3 ⋅ 3H2O 535-37-5* 329,065 białe higroskopijne kryształy r H2O (bardzo); s etanol
Fluorek złota (III) AuF3 14720-21-9 253,962 pomarańczowo-żółte heksagonalne kryształy 6,75
Wodorotlenek złota Au(OH)3 1303-52-2 247,989 brązowy proszek n H2O; r kwasy
Jodek złota (III) AuI3 31032-13-0 577,680 niestabilny zielony proszek
Tlenek złota (III) Au2O3 1303-58-8 441,931 brązowy proszek n H2O; r kwasy
Selenia złota (III) Au2(SeO4)3 10294-32-3 822,81 żółte kryształy n H2O; r kwasy
Selenek złota (III) Au2Se3 1303-62-4 630,81 czarne bezpostaciowe ciało stałe 4,65 r woda królewska
Siarczek złota (III) Au2S3 1303-61-3 490,131 niestabilny czarny proszek

oznaczenia:
r - rozpuszczalny
n - nierozpuszczalny
s - słabo rozpuszczalny

  • slide11.jpg
  • slide22.jpg
  • slide33.jpg
  • slide44.jpg
  • slide55.jpg