Ciekawe linki

Jeśli się podoba

Nazwa Wzór chemiczny Nr CAS Masa mol. Postać Gęstość g/cm3 Rozpuszczalniki
Argon Ar 7440-37-1 39,948 bezbarwny gaz 1.633 g/L s H2O
Arsen (szary) As 7440-38-2 74,922 szary metal, romboedryczny 5,75 n H2O
Arsenowodór AsH3 7784-42-1 77,946 bezbarwny gaz 3.186 g/L s H2O
Dwuarsyna As2H4 15942-63-9 153,875 niestabilna ciecz
Kwas arsenowy H3AsO4 7778-39-4 141,944 występuje tylko w roztworze
Kwas arsenowy półwodny H3AsO4 ⋅ 0.5H2O 7778-39-4* 150,951 białe higroskopijne kryształy ≈2 r H2O (bardzo), EtOH (bardzo)
Kwas arsenawy H3AsO3 13464-58-9 125,944 występuje tylko w roztworze
Jodek arsenu As2I4 13770-56-4 657,461 czerwone kryształy reaguje H2O; r rozpuszczalniki organiczne
Selenek dwuarsenu As2Se 1303-35-1 228,80 czarne kryształy n H2O, rozpuszczalniki organiczne; rozkład kwasy, alkalia
Siarczek arsenu As4S4 12279-90-2 427,950 czerwone jednoskośne kryształy 3,5 n H2O; s benzen; r alkalia
Bromek arsenu (III) AsBr3 7784-33-0 314,634 żółte rombowe kryształy, higroskopijne 3,40 reaguje H2O; r rozpuszczalniki węglowodorowe, CCl4, r eter etylowy (bar.), benzen (bar.)
Chlorek arsenu (III) AsCl3 7784-34-1 181,280 bezbarwna ciecz 2,150 reaguje H2O; r chloroform (bardzo), CCl4 (bardzo), eter etylowy (bardzo)
Fluorek arsenu (III) AsF3 7784-35-2 131,917 bezbarwna ciecz 2,7 reaguje H2O; r etanol, eter etylowy, benzen
Jodek arsenu (III) AsI3 7784-45-4 455,635 czerwone heksagonalne kryształy 4,73 s H2O, etanol, eter etylowy; r benzen, toluen
Tlenek arsenu (III) (arsenolit) As2O3 1327-53-3 197,841 białe regularne kryształy 3,86
Tlenek arsenu (III) (claudetyt) As2O3 1327-53-3 197,841 białe jednoskośne kryształy 3,74 r rozcieńczone kwasy, alkalia; n etanol
Selenek arsenu (III) As2Se3 1303-36-2 386,72 brązowo-czarne ciało stałe 4,75 n H2O; r alkalia
Siarczek arsenu (III) As2S3 1303-33-9 246,041 żółto-pomarańczowe jednoskośne kryształy 3,46 n H2O; r alkalia
Tellurek arsenu (III) As2Te3 12044-54-1 532,64 czarne jednoskośne kryształy 6,50
Chlorek arsenu (V) AsCl5 22441-45-8 252,186 trwały tylko w niskich temperaturach
Fluorek arsenu (V) AsF5 7784-36-3 169,914 bezbarwny gaz 6.945 g/L reaguje H2O; r etanol, benzen, eter etylowy
Tlenek arsenu (V) As2O5 1303-28-2 229,840 biały bezpostaciowy proszek 4,32 r etanol (bardzo)
Selenek arsenu (V) As2Se5 1303-37-3 544,64 czarne ciało stałe n H2O, etanol, eter etylowy; r alkalia
Siarczek arsenu (V) As2S5 1303-34-0 310,173 brązowo-żółte bezpostaciowe ciało stałe n H2O; r alkalia
Trietylenoarsen As(OC2H5)3 3141-12-6 210,103 ciecz 1,21
Astat At 7440-68-8 210 kryształy r HNO3, rozpuszczalniki organiczne

oznaczenia:
r - rozpuszczalny
n - nierozpuszczalny
s - słabo rozpuszczalny

  • slide11.jpg
  • slide22.jpg
  • slide33.jpg
  • slide44.jpg
  • slide55.jpg