Ciekawe linki

Jeśli się podoba

Nazwa Wzór chemiczny Nr CAS Masa mol. Postać Gęstość g/cm3 Rozpuszczalniki
Ameryk Am 7440-35-9 243 srebrzysty metal, heksagonalny lub regularny 12 r kwasy
Tlenek ameryku Am2O3 12254-64-7 534 opalizujące heksagonalne kryształy 11,77 r kwasy
Bromek ameryku (III) AmBr3 14933-38-1 483 białe rombowe kryształy 6,85 r H2O
Chlorek ameryku (III) AmCl3 13464-46-5 349 różowe heksagonalne kryształy 5,87
Fluorek ameryku (III) AmF3 13708-80-0 300 różowe heksagonalne kryształy 9,53
Jodek ameryku (III) AmI3 13813-47-3 624 żółte rombowe kryształy 6,9
Fluorek ameryku (IV) AmF4 15947-41-8 319 opalizujące jednoskośne kryształy 7,23
Tlenek ameryku (IV) AmO2 12005-67-3 275 czarne regularne kryształy 11,68 r kwasy

oznaczenia:
r - rozpuszczalny
n - nierozpuszczalny
s - słabo rozpuszczalny

  • slide11.jpg
  • slide22.jpg
  • slide33.jpg
  • slide44.jpg
  • slide55.jpg