Ciekawe linki

Jeśli się podoba

Nazwa Wzór chemiczny Nr CAS Masa mol. Postać Gęstość g/cm3 Rozpuszczalniki
Glin Al 7429-90-5 26,982 srebrzysto-biały metal, regularny, krystaliczny 2,70 n H2O; r kwasy, alkalia
Siarczan glinowo-amonowy AlNH4(SO4)2 7784-25-0 237,148 biały proszek s H2O; n etanol
Siarczan glinowo-amonowy dziesięciowodny AlNH4(SO4)2 ⋅ 12H2O 7784-26-1 453,331 bezbarwne kryształy lub proszek 1,65 r H2O; n etanol
Antymonek glinu AlSb 25152-52-7 148,742 regularne kryształy 4,26
Arsenek glinu AlAs 22831-42-1 101,903 pomarańczowe regularne kryształy, higroskopijne 3,76
Boran glinu 2Al2O3 ⋅ B2O3 11121-16-7 273,543 igły n H2O
Borek glinu AlB 12041-50-8 48,604 proszek 3,19 r roscieńczony HCl
Borowodorek glinu Al(BH4)3 16962-07-5 71,510 palna ciecz reaguje H2O
Bromian glinu dziewięciowodny Al(BrO3)3 ⋅ 9H2O 11126-81-1* 572,826 białe higroskopijne kryształy r H2O
Bromek glinu AlBr3 7727-15-3 266,694 biało-żółte jednoskośne kryształy, higroskopijne 3,2 reaguje H2O; r benzen, toluen
Bromek glinu sześciowodny AlBr3 ⋅ 6H2O 7784-11-4 374,785 bezbarwno-żółte higroskopijne kryształy 2,54 r H2O, etanol, CS2
Węglik glinu Al4C3 1299-86-1 143,958 żółte heksagonalne kryształy 2,36 reaguje H2O
Chloran glinu dziewięciowodny Al(ClO3)3 ⋅ 9H2O 15477-33-5 439,472 higroskopijne kryształy r H2O (bardzo); r etanol
Chlorek glinu AlCl3 7446-70-0 133,340 białe heksagonalne kryształy lub proszek, higroskopijne 2,48 r benzen, CCl4, chloroform
Chlorek glinu sześciowodny AlCl3 ⋅ 6H2O 7784-13-6 241,431 bezbarwne higroskopijne kryształy 2,398 r etanol, eter etylowy
Dwuoctan glinu Al(OH)(C2H3O2)2 142-03-0 162,078 biały bezpostaciowy proszek n H2O
Etanolan glinu Al(C2H5O)3 555-75-9 162,163 ciecz, krzepnie do białego ciała stałęgo reaguje H2O; s ksylen
Fluorek glinu AlF3 7784-18-1 83,977 białe heksagonalne kryształy 3,10
Fluorek glinu jednowodny AlF3 ⋅ H2O 32287-65-3 101,992 rombowe kryształy 2,17
Fluorek glinu trójwodny AlF3 ⋅ 3H2O 15098-87-0 138,023 białe higroskopijne kryształy 1,914
Sześciofluorokrzemian glinu dziewięciowodny Al2(SiF6)3 ⋅ 9H2O 17099-70-6 642,329 heksagonalne graniastosłupy r H2O
Wodorek glinu (glinowodór) AlH3 7784-21-6 30,006 bezbarwne heksagonalne kryształy reaguje H2O
Wodorotlenek glinu Al(OH)3 21645-51-2 78,004 biały bezpostaciowy proszek 2,42 n H2O; r alkalia, kwasy
Hydroksychlorek glinu dwuwodny Al2(OH)5Cl ⋅ 2H2O 1327-41-9 210,483 szkliste ciało stałe r H2O
Podfosforyn glinu Al(H2PO2)3 7784-22-7 221,948 krystaliczny proszek n H2O; r alkalia, kwasy
Jodek glinu AlI3 7784-23-8 407,695 białe listki 3,98 reaguje H2O
Jodek glinu sześciowodny AlI3 ⋅ 6H2O 10090-53-6 515,786 żółty higroskopijny krystaliczny proszek r H2O; r etanol, eter etylowy
Mleczan glinu Al(C3H5O3)3 18917-91-4 294,192 proszek r H2O (bardzo)
Azotan glinu Al(NO3)3 13473-90-0 212,997 białe higroskopijne ciało stałe r etanol (bardzo); s aceton
Azotan glinu dziewięciowodny Al(NO3)3 ⋅ 9H2O 7784-27-2 375,134 białe higroskopijne jednoskośne kryształy 1,72 r etanol (bardzo); n pirydyna
Azotek glinu AlN 24304-00-5 40,989 niebiesko-białe heksagonalne kryształy 3,255 reaguje H2O
Oleinian glinu Al(C18H33O2)3 688-37-9 871,342 żółte ciało stałe n H2O; r etanol, benzen
Fosforan glinu AlPO4 7784-30-7 121,953 białe rombowe płatki 2,56 n H2O; s kwasy
Metafosforan glinu Al(PO3)3 32823-06-6 263,898 bezbarwny proszek, tetragonalny 2,78 n H2O
Tlenek glinu (korund) Al2O3 1344-28-1 101,961 biały proszek, heksagonalny 3,97 n H2O, rozpuszczalniki organiczne; s alkalia
Hudroksytlenek glinu AlO(OH) 14457-84-2 59,989 rombowe kryształy 3,44 n H2O; r kwasy, alkalia
Palmitynian glinu Al(C15H31COO)3 555-35-1 793,230 biało-żółty proszek n H2O, etanol; r eter naftowy
Nadchloran glinu dziewięciowodny Al(ClO4)3 ⋅ 9H2O 14452-39-2 487,470 białe higroskopijne kryształy 2,0
Fosforek glinu AlP 20859-73-8 57,956 zielone lub żółte regularne kryształy 2,40 reaguje H2O
Selenek glinu Al2Se3 1302-82-5 290,84 żółto-brązowy proszek 3,437 reaguje H2O
Krzemian glinu Al2SiO5 12183-80-1 162,046 szarozielone kryształy 3,145
Krzemian glinu dwuwodny Al2O3 ⋅ 2SiO2 ⋅ 2H2O 1332-58-7 258,161 biało-żółty proszek, trójskośny 2,59 n H2O, kwasy, alkalia
Stearynian glinu Al(C18H35O2)3 637-12-7 877,390 biały proszek 1,070 n H2O, etanol, eter etylowy; r alkalia
Siarczan glinu Al2(SO4)3 10043-01-3 342,154 białe kryształy n etanol
Siarczan glinu osiemnastowodny Al2(SO4)3 ⋅ 18H2O 7784-31-8 666,429 bezbarwne jednoskośne kryształy 1,69
Siarczek glinu Al2S3 1302-81-4 150,161 żółto-szary proszek 2,02
Tellurek glinu Al2Te3 12043-29-7 436,76 szaro-czarne heksagonalne kryształy 4,5
Rodanek glinu (tiocyjanian glinu) Al(SCN)3 538-17-0 201,232 żółty proszek r H2O; n etanol, eten etylowy

oznaczenia:
r - rozpuszczalny
n - nierozpuszczalny
s - słabo rozpuszczalny

  • slide11.jpg
  • slide22.jpg
  • slide33.jpg
  • slide44.jpg
  • slide55.jpg