Ciekawe linki

Jeśli się podoba

Nazwa Wzór chemiczny Nr CAS Masa mol. Postać Gęstość g/cm3 Rozpuszczalniki
Srebro Ag 7440-22-4 107,868 srebrzysty metal, regularny 10,5
Azydek srebra AgN3 13863-88-2 149,888 rombowe kryształy, eksplodujące 4,9
Podfluorek srebra Ag2F 1302-01-8 234,734 żółte heksagonalne kryształy 8,6 reaguje H2O
Octan srebra (I) AgC2H3O2 563-63-3 166,912 białe igły lub proszek 3,26
Acetylenek srebra (I) Ag2C2 7659-31-6 239,757 biały proszek, eksplodujący
Arsenian srebra (I) Ag3AsO4 13510-44-6 462,524 czerwone regularne kryształy 6,657 r NH4OH
Acetylenek srebra (I) AgC2H 13092-75-6 132,897 biały proszek, eksplodujący
Bromian srebra (I) AgBrO3 7783-89-3 235,770 białe tetragonalne kryształy 5,21
Bromek srebra (I) AgBr 7785-23-1 187,772 żółte regularne kryształy 6,47 n kwasy
Węglan srebra (I) Ag2CO3 534-16-7 275,745 żółte jednoskośne kryształy 6,077 r kwasy
Chloran srebra (I) AgClO3 7783-92-8 191,319 białe tetragonalne kryształy 4,430 s etanol
Chlorek srebra (I) AgCl 7783-90-6 143,321 białe regularne kryształy 5,56
Chloryn srebra (I) AgClO2 7783-91-7 175,320 żółte kryształy
Chromian srebra (I) Ag2CrO4 7784-01-2 331,730 brązowo-czerwone jednoskośne kryształy 5,625
Cytrynian srebra (I) Ag3C6H5O7 126-45-4 512,705 biały krystaliczny proszek n H2O; r HNO3
Cyjanek srebra (I) AgCN 506-64-9 133,886 biało-szare heksagonalne kryształy 3,95 n etanol, rozcieńczone kwasy
Dwuchromian srebra (I) Ag2Cr2O7 7784-02-3 431,724 czerwone kryształy 4,770 s H2O
Dwuetylodwutiokarbaminian srebra (I) Ag(C2H5)2NCS2 1470-61-7 256,140 proszek r pirydyna
Fluorek srebra (I) AgF 7775-41-9 126,866 żółto-brązowe regularne kryształy, higroskopijne 5,852
Sześciofluoroantymonian srebra (I) AgSbF6 26042-64-8 343,618 proszek
Sześciofluoroarsenian srebra (I) AgAsF6 12005-82-2 296,780 proszek
Sześciofluorofosforan srebra (I) AgPF6 26042-63-7 252,832 proszek
Wodorofluorek srebra (I) AgHF2 12249-52-4 146,873 higroskopijne kryształy
Jodan srebra (I) AgIO3 7783-97-3 282,770 białe rombowe kryształy 5,53
Jodek srebra (I) AgI 7783-96-2 234,772 żółty proszek, heksagonalny 5,68 n kwasy
Mleczan srebra (I) jednowodny AgC3H5O3 ⋅ H2O 128-00-7 214,954 szary krystaliczny proszek s H2O, etanol
Metafosforan srebra (I) AgPO3 13465-96-8 186,840 zielony szklisty 6,37 n H2O; r HNO3, NH4OH
Molibdenian srebra (I) Ag2MoO4 13765-74-7 375,67 żółte regularne kryształy 6,18 s H2O
Azotan srebra (I) AgNO3 7761-88-8 169,873 bezbarwne romboedryczne kryształy 4,35 s etanol, aceton
Azotyn srebra (I) AgNO2 7783-99-5 153,874 żółte igły 4,453 n etanol; reaguje kwasy
Szczawian srebra (I) Ag2C2O4 533-51-7 303,755 biały krystaliczny proszek 5,03
Tlenek srebra (I) Ag2O 20667-12-3 231,735 brązowo-czarne regularne kryształy 7,2 n etanol; r kwasy, alkalia
Nadchloran srebra (I) AgClO4 7783-93-9 207,319 bezbarwne regularne kryształy, higroskopijne 2,806 r benzen, pirydyna, rozpuszczalniki organiczne
Nadchloran srebra (I) jednowodny AgClO4 ⋅ H2O 14242-05-8 225,334 higroskopijne białe kryształy
Nadmanganian srebra (I) AgMnO4 7783-98-4 226,804 fioletowe jednoskośne kryształy 4,49 reaguje etanol
Fosforan srebra (I) Ag3PO4 7784-09-0 418,576 żółty proszek 6,37 s rozcieńczone kwasy
Pikrynian srebra (I) jednowodny AgC6H2N3O7 ⋅ H2O 146-84-9 353,979 żółte kryształy s H2O, etanol; n chloroform, eter etylowy
Selenian srebra (I) Ag2SeO4 7784-07-8 358,69 rombowe kryształy 5,72
Selenek srebra (I) Ag2Se 1302-09-6 294,70 szare heksagonalne igły 8,216 n H2O
Selenin srebra (I) Ag2SeO3 7784-05-6 342,69 igły 5,930 s H2O; r kwasy
Siarczan srebra (I) Ag2SO4 10294-26-5 311,800 bezbarwne kryształy lub proszek 5,45
Siarczek srebra (I) Ag2S 21548-73-2 247,802 szaro-czarny rombowy proszek 7,23 n H2O; r kwasy
Siarczyn srebra (I) Ag2SO3 13465-98-0 295,800 białe kryształy r kwasy, NH4OH
Tellurek srebra (I) Ag2Te 12002-99-2 343,34 czarne rombowe kryształy 8,4
Czterojodortęcian (II) srebra (I) Ag2HgI4 7784-03-4 923,94 żółte tetragonalne kryształy 6,1 n H2O, rozcieńczone kwasy
Rodane (tiocyjanian) srebra (I) AgSCN 1701-93-5 165,952 biały proszek n H2O
Tiosiarczan srebra (I) Ag2S2O3 23149-52-2 327,866 białe kryształy s H2O; r NH4OH
Tlenek srebra (II) AgO 1301-96-8 123,867 szary proszek, jednoskośńy lub regularny 7,5 r alkalia; reaguje kwasy
Wolframian srebra (I) Ag2WO4 13465-93-5 463,57 żółte kryształy r HNO3, NH4OH
Fluorek srebra (II) AgF2 7783-95-1 145,865 białe lub szare higroskopijne kryształy 4,58 reaguje H2O
Tlenek srebra (II) (Ag2O2) Ag2O2 25455-73-6 247,735 szaro-czarne regularne kryształy 7,44 n H2O; r kwasy, NH4OH

oznaczenia:
r - rozpuszczalny
n - nierozpuszczalny
s - słabo rozpuszczalny

  • slide11.jpg
  • slide22.jpg
  • slide33.jpg
  • slide44.jpg
  • slide55.jpg