Ciekawe linki

Jeśli się podoba

Nazwa Wzór chemiczny Nr CAS Masa mol. Postać Gęstość g/cm3 Rozpuszczalniki
Aktyn Ac 7440-34-8 227 srebrzysty metal, regularny 10
Bromek aktynu AcBr3 33689-81-5 467 białe kryształy, heksagonalne 5,85 r H2O
Chlorek aktynu AcCl3 22986-54-5 333 białe kryształy, heksagonalne 4,81
Fluorek aktynu AcF3 33689-80-4 284 białe kryształy, heksagonalne 7,88 n H2O
Jodek aktynu AcI3 33689-82-6 608 białe kryształy r H2O
Tlenek aktynu Ac2O3 12002-61-8 502 białe kryształy, heksagonalne 9,19 n H2O

oznaczenia:
r - rozpuszczalny
n - nierozpuszczalny
s - słabo rozpuszczalny

  • slide11.jpg
  • slide22.jpg
  • slide33.jpg
  • slide44.jpg
  • slide55.jpg