Ciekawe linki

Jeśli się podoba

Właściwości fizyczne związków nieorganicznych
Wzór Nazwa Mmol gęstość t. topn. t. wrz. Barwa, uwagi
g/mol g/cm3 oC oC
AgBr bromek srebra 187,77 6,47 432 700r bladożółty, światłoczuły, rozp. W Na2S2O3
AgCN cyjanek srebra 133,89 3,95 320r r białe kr. rozp. w roztworze NH3, KCN
Ag2CO3 węglan srebra 275,75 6,08 218r r żółty, rozp. w NH3, HNO3
AgCl chlorek srebra 143,32 5,56 455 1559 biały, światłoczuły, rozp. W NH3, Na2S2O3
AgF fluorek srebra 126,87 5,85 435 1159 żółte, higr.kr.
AgF2 fluorek srebra (II) 145,87 4,58 690 * brązowe, higr. kr. silny utleniacz
Ag2HgI4 czterojodortęcian srebra 923,94 6,02 158r r żółty, w 51oC -> odmiana czerwona
AgI jodek srebra 234,77 5,68 558 r żółty, światłoczuły, rozp. w Na2S2O3
AgNO3 azotan srebra 169,87 4,35 212 444r bzb. kr., zamieczyszczony - światłoczuły
Ag2O tlenek srebra 231,74 7,14 250r * czarny, z wodą ->silna zasada
Ag3PO4 fosforan srebra 418,58 6,37 849 * żółty, rozp. w kwasach, czerwienieje na świetle
Ag2S siarczek srebra 247,80 7,33 825 r czarny, rozp. w kwasach utleniających
Ag2SO4 siarczan srebra 311,80 5,45 652 1085r białe kr.
AlBr3 bromek glinu 266,69 3,01 98 263,3 bzb., higr igły
AlBr3 * 6H2O bromek glinu uwodniony 374,80 2,54 93r r bzb., higr igły
Al4C3 węglik glinu 143,96 2,99 2200 * żółty, z wodą -> CH4 + Al(OH)3
AlCl3 chlorek glinu 133,34 2,44 192,6p 156,4s bzb., higr kr.
AlCl3 * 6H2O chlorek glinu uwodniony 241,44 2,4 100r * bzb., higr kr.
AlF3 fluorek glinu 83,98 3,07 1290p 1272s bzb. kr.
AlF3 * 3H2O fluorek glinu uwodniony 147,03 1,91 100r 250r biały proszek kr.
AlI3 jodek glinu 407,69 3,98 188,32 386 żółte, higr. kr., na powietrzu nietrw.
AlI3 * 6H2O jodek glinu uwodniony 515,79 2,63 185r r żółtawe kr., higr.
AlK(SO4)2 * 12H2O siarczan glinu-potasu uwoniony 474,39 1,86 92r r bzb. kr., ałun glinowo-potasowy
AlN azotek glinu 40,99 3,25 2430p 2200r bzb., heks. kr.
Al(NO3)3 * 9H2O azotan glinu uwodniony 375,13 1,72 73 135r bezb., higr. kr.
Al2O3 trójtlenek glinu 101,96 3,96 2054 2700 bzb. kr., niereaktywne (odmiana α: "korund")
Al(OH)3 wodorotlenek glinu 78,00 2,42 300r r białe kr.
Al2S3 siarczek glinu 150,16 2,02 1100 1550s bzb. kr., nietrw. w wilgotnym powietrzu
Al2(SO4)3 siarczan glinu 342,15 2,71 770r r bzb. kr.
Al2(SO4)3 * 18H2O siarczan glinu uwodniony 666,42 1,69 86r r bzb. kr.
AsCl3 trójchlorek arsenu 181,28 2,16 -16,1 130 bzb., higr. kr., truj.
AsF3 trójfluorek arsenu 131,92 2,7 -5,9 57,8 bzb. ciecz, b. reaktywna
AsF5 pięciofluorek arsenu 169,91 2,5 -79,8 -52,8 bzb., b. silny kwas Lewisa
AsH3 arsenowodór, arsan, arsyna 77,95 1,634c -116,9 -62,4 bzb., truj. gaz, palny
As2O3 tlenek arsenu (III), arszenik 197,84 3,865 315 457,2 bzb., jednosk. kr., rozp. w NaOH, HCl, truj.
As2O5 tlenek arsenu (V) 229,84 4,32 500r s bzb. higr. kr. z wodą -> H2AsO4
As2S3 siarczek arsenu (III) 246,04 3,51 307 565 żółty lub czerwony proszek, rozp. w Na2CO3, Na2S
As2S5 siarczek arsenu (V) 310,17 * 95r r żółty proszek, rozp. w kwasach i zasadach
AuCl chlorek złota (I) 232,42 7,4 420r r żółter kr.
AuCl3 chlorek złota (III) 303,32 4,67 288p 180rs czerwone słupki, higr., rozp. w HCl, etanolu
B4C węglik boru 55,26 2,52 2450 r czarne kr., niereaktywne, b. twarde
BBr3 trójbromek boru 250,52 2,6 -45 91 bzb., dymiąca, żrąca ciecz
BCl3 trójchlorek boru 117,17 1,34 -107 13 bzb., dymiąca, żrąca ciecz
BF3 trójfluorek boru 67,81 1,434 -127,1 -100,1 bzb., reaktywny gaz
B2H6 dwuborowodór, diboran (6) 27,67 0,438c -164,9 -92,5 bzb. gaz o charakt. zapachu, palny, truj.
B4H10 tetraboran (10) 53,32 0,517 -120 18 bzb., truj. gaz o nieprzyjemnym zapachu
B5H9 pentaboran (11) 63,13 0,61 -46,8 61 bzb., truj., samozapalny, trwały w 25oC
B5H11 pentaboran (14) 65,14 0,62 -122 65 nietrw. w temp. pok., samozapalny
B10H14 dekaboran (14) 122,22 0,94 98,8 216r bzb. kr., niesamozapalny
BN azotek boru 24,82 2,25 2330r r bzb., miękkie kr. (istnieje b. twarda odm. regularna)
B3N3H6 borazyna 80,50 0,824 -57 55 bzb. ciecz, struktura podobna do benzenu
B2O3 trójtlenek boru 69,62 1,844 450 1700 biały, łatwo tworzy szkło, z wodą -> H3BO3
BaCO3 węglan baru 197,34 4,43 1740p 1360r biały proszek, łatwo reag. z kwasami
BaCl2 chlorek baru 208,23 3,86 961 2050 bzb., truj. kr.
BaCl2 * 2H2O chlorek baru uwodniony 244,28 3,1 113r r bzb. kr.
BaCrO4 chromian baru 253,32 4,49 1400r r żółty, rozp. w kwasach, czerwienieje na świetle
Ba(NO3)2 azotan baru 261,34 3,23 592r r bzb., truj. kr.
BaO tlenek baru 153,33 5,72 1920 2000 biały, higr. proszek
BaO2 nadtlenek baru 169,33 4,96 450 800r biały proszek, utleniacz
Ba(OH)2 wodorotlenek baru 171,34 4,495 408,4 780r bzb., truj. kr., tworzy monohydrat
Ba(OH)2 * 8 H2O wodorotlenek baru uwodniony 315,46 2,18 78r r bzb., truj. kr.
BaSO4 siarczan baru 233,39 4,49 1580r r biały proszek
Be(CO)3 węglan berylu 69,02 * 100r r biały, zwykle zhydrolizowany
BeCl2 chlorek berylu 79,92 1,899 415 555 bzb., słodkawe, truj., higr. igły
BeH2 wodorek berylu 11,03 0,65 250r r bzb., bezpostaciowe ciało stałe
BeO tlenek berylu 25,01 3,02 2578 4120 biały proszek, rozp. w kwasach izasadach
Be(OH)2 wodorotlenek berylu 43,03 1,909 136r r odm. β: romb., bzb., amfoteryczny proszek
BiCl3 trójchlorek bizmutu 315,34 4,75 233 439 bzb., higr., łatwo hydrolizuje
BiI3 trójjodek bizmutu 589,67 5,64 407,7 541 czarnozielony, rozp. w roztworze KI
Bi(NO3)3 * 4H2O azotan bizmutu (III) uwodniony 485,07 2,83 75r r bzb. kr.
Bi2O3 tlenek bizmutu (III) 465,96 8,9 822 1890 żółty, kilka odmian polimorficznych
Bi2S3 siarczek bizmutu (III) 514,16 7,39 685r r brązowy proszek
BrCN bromocyjan 105,92 2,015 52 61,4 bzb., lotne, truj. kr.
BrF3 trójfluorek bromu 136,90 2,81 8,8 127,7 żółta ciecz, b. reaktywna
BrF5 pięciofluorek bromu 174,90 2,46 -60,5 40,8 żółta ciecz, b. reaktywna
(CN)2 dwucyjan 52,04 0,958c -27,9 -21,2 bzb., truj. gaz o przenikliwej woni
(CNS)2 dwutiocyjan (rodan) 116,17 * -2 20r jasnożółta, nietrw. ciecz (kryształy bzb.)
CO tlenek węgla 28,01 0,792c -205,02 -191,5 bzb., bezwonny, truj. gaz
CO2 dwutlenek węgla 44,01 1,297c -56,58p -78,5s bzb., bezwonny gaz, roztwory słabo kwaśne
C3O2 podtlenek węgla 68,03 1,11c -112,5 6,7 bzb., truj. gaz, łatwo polimeryzuje
COCl2 tlenochlorek węgla 98,92 1,369p -127,8 7,5 bzb., truj. gaz, fosgen
CS2 dwusiarczek węgla 76,14 1,256 -111,69 46,26 bzb., b. łatwopalna ciecz, truj.
CSe2 dwuselenek węgla 169,97 2,663 -45 121,6 złocista ciecz, powyżej 150oC rozkład
CaB6 sześciobromek wapnia 104,94 2,49 2235 * czarny proszek
CaC2 węglik (acetylenek) wapnia 64,10 2,22 2300 3280r bzb. (zanieczoszczony - szary) proszek, "karbid"
CaCN2 cyjanamid wapnia 80,10 2,29 1300p 1200s bzb. kr., azotniak
CaCO3 węglan wapnia 100,09 2,71 1330p 900r bzb. kr., rozp. w kwasach, m.in. w H2CO3
CaCl2 chlorek wapnia 110,98 2,12 775 1950 bzb., higr. kr.
CaCl2 * 6H2O chlorek wapnia uwodniony 219,08 1,71 29,92 r bzb. kr.
CaF2 fluorek wapnia 78,07 3,18 1418 2500 bzb. kr.
CaH2 wodorek wapnia 42,09 1,7 816 r bzb. kr., reduktor
Ca(NO3)2 azotan wapnia 164,09 2,5 561 600r bzb. kr.
Ca(NO3)2 * 4H2O azotan wapnia uwodniony 236,15 1,896 45,1 132r bzb. kr., rozpływ.
CaO tlenek wapnia 56,08 3,4 2630 2850 biały, higr. proszek, wapno palone
Ca(OH)2 wodorotlenek wapnia 74,09 2,23 750p 580r biała subst., łatwo reag. z CO2, wapno gaszone
Ca3P2 fosforek wapnia 182,18 2,51 1600 * szare kr., z H2O -> PH3 + Ca(OH)2
Ca3(PO4)2 ortofosforan wapnia 310,18 3,14 1670 * bzb. kr.
CaS siarczek wapnia 72,14 2,18 2530 r biały, hydrolizuje
CaSO4 siarczan wapnia 136,14 2,89 1460p r bzb. kr., hydrat: CaSO4*1/2H2O (gips palony)
CaSO4 * 2H2O siarczan wapnia uwodniony 172,17 2,32 128r 163r bzb. kr. rozp. w kwasach, gips
CdCO3 węglan kadmu 172,42 4,26 400r r biały proszek, łatwo rozp. w kwasach
CdCl2 chlorek kadmu 183,32 4,047 568 960 bzb. kr.
Cd(NO3)2 azotan kadmu 236,42 3,6 350r r bzb. kr.
Cd(NO3)2 * 4H2O azotan kadmu uwodniony 308,48 2,45 59,5r r białe higr. igły
CdO tlenek kadmu 128,41 8,15 900r r brazowe kr., reag. z HCl
CdS siarczek kadmu 144,48 4,82 1750p 980s żółtopomarańczowy proszek, rozp. w stęż. HCl
CdSO4 siarczan kadmu 208,47 4,69 1000 * bzb. kr., wiele hydratów
3CdSO4 * 8H2O siarczan kadmu uwodniony 769,52 3,09 43,6r r bzb. kr.
Ce2O3 tlenek ceru (III) 328,23 6,2 2230 * żółtozielony proszek, rozp. w kwasach
CeO2 dwutlenek ceru 172,11 7,13 2600 * biały lub żółtawy proszek, rozp. w kwasach
Ce2(SO4)3 siarczan ceru (III) 568,42 3,91 920r r bzb. kr.
Ce2(SO4)3 * 9H2O siarczan ceru (III) uwodniony 730,56 2,831 42,6r r żółte kr.
Ce(SO4)2 siarczan ceru (IV) 332,24 3,9 400r r żółte kr.
Ce(SO4)2 * 4H2O siarczan ceru (IV) uwodniony 404,30 3,91 180r r żółte kr., w 350oC -> CeOSO4
ClCN chlorocyjan 61,47 1,195c -6,9 12,6 bzb., truj. gaz, wywołuje łzawienie
ClF fluorek chloru 54,45 1,682c -155,6 -100 bzb., reaktywny gaz
ClF3 trójfluorek chloru 92,45 1,85c -76,3 11,4 bzb., wyjątkowo reaktywny gaz
ClF5 pięciofluorek chloru 130,44 1,904c -103 -13,6 bzb., reaktywny gaz
Cl2O tlenek dwuchloru 86,90 1,6c -120,6 2,2 żółtobrązowy, wybuchowy gaz
ClO2 dwutlenek chloru 67,45 1,494c -59 9,7 żółtozielony, wybuchowy gaz
ClO3 trójtlenek chloru 83,45 2,02 3,5 203 czerwony, w równowadze z Cl2O6
Cl2O7 siedmiotlenek dwuchloru 182,90 1,9 -91 79,4 bzb., b. silny utleniacz
ClOClO3 czterotlenek dwuchloru 134,90 1,8 -117 45 bladożółta ciecz
ClO3F fluorek perchlorylu 102,45 1,71c -146 -46,6 bzb., trwały gaz, nie reaguje z wodą
CoCO3 węglan kobaltu 118,94 4,208 200r r czerwony proszek, rozp. w kwasach
CoCl2 chlorek kobaltu 129,84 3,356 724p 1049 niebieski, higroskopijny proszek
CoCl2 * 6H2O chlorek kobaltu uwodniony 237,94 1,924 49r r czerwone kr., rozp. w alkoholach
Co(NO3)2 azotan kobaltu 182,94 2,49 300r r różowe kr.
Co(NO3)2 * 6H2O azotan kobaltu uwodniony 291,04 2,87 55r r czerwone kr., rozpływ.
CoO tlenek kobaltu 74,93 5,68 1800r r zielonobrązowe kr., rozp. w kwasach
CoS siarczek kobaltu 91,00 5,45 1125 * czarny, rozp. w wodzie królewskiej
CoSO4 siarczan kobaltu 155,00 3,71 900r r niebieski higr. proszek
CoSO4 * 7H2O siarczan kobaltu uwodniony 281,10 1,948 43,3r 420r różowoczerwone kr.
CrCl2 dwuchlorek chromu 122,90 2,87 820 1310 bzb., higr., silny reduktor (hydrat: niebieski)
CrCl3 trójchlorek chromu 158,35 2,76 1150 1200r fioletowe, trygonalne kr.
CrCl3 * 6H2O trójchlorek chromu uwodniony 266,46 1,8 83s * zioletowe lub zielone blaszki (izomery koordynacyjne)
Ce(NO3) * 9H2O azotan ceru uwodniony 400,15 1,8 66,3 100r ziemnozielone kr.
Cr2O3 tlenek chromu (III) 151,99 5,21 2430 4000 zielony proszek, niereaktywny
CrO2 tlenek chromu (IV) 83,99 4,9 300r r czarne kr., ważna subst. magnetyczna
CrO3 tlenek chromu (VI) 99,99 2,7 196 250r czerwone, higr. kr.
CrO2Cl2 chlorek chromylu 154,90 1,911 -96,2 116 ciemnoczerwona reaktywna ciecz
Cr2(SO4)3 siarczan chromu (III) 392,18 3,01 * * różowe kr., tworzy wiele hydratów
Cr2(SO4)3 * 18H2O siarczan chromu (III) uwodniony 716,47 1,7 100r r niebieskofioletowe kr.
CsAu złotek cezu 329,87 7,06 580 * pomarańczowe, jonowe kr., półprzewodnik
CsCl chlorek cezu 168,36 3,99 642 1300 bzb., higr. kr.
CsNO3 azotan cezu 194,91 3,66 414 r bzb. kr.
CsOH wodorotlenek cezu 149,91 3,68 343 * bzb., b. higr. kr.
CuCl chlorek miedzi (I) 99,00 4,14 424 1490 biały, rozp. w HCl, NH3
CuCl2 chlorek miedzi (II) 134,45 3,39 630 993r brązowe kr., stęż. roztwór - zielonożółty
CuCl2 * 2H2O chlorek miedzi (II) uwodniony 170,48 2,54 110r r zielononiebieskie higr. kr.
CuCO3 * Cu(OH)2 węglan-wodorotlenek miedzi (II) 221,12 4 200r * zielononiebieski proszek, węglan miedzi
CuI jodek miedzi (I) 190,45 5,62 606 1310 biały, rozp. w HCl, NH3
[Cu(NH3)4]SO4 siarczan tetraaminamiedzi (II) 227,73 1,79 100r r szafirowe kr., roztwór rozpuszcza celulozę
Cu(NO3)2 azotan miedzi (II) 187,56 2,59 255p 200sr niebieskie rozpł. kr.
Cu(NO3)2 * 3H2O azotan miedzi (II) uwodniony 241,60 2,32 114,5r 170r niebieskie kr.
Cu(NO3)2 * 6H2O azotan miedzi (II) uwodniony 295,64 2,074 24,5r r niebieskie kr.
Cu2O tlenek miedzi (I) 143,09 6 1230 1800r ceglasty proszek
CuO tlenek miedzi (II) 79,55 6,4 1026r r czarny proszek
Cu2S siarczek miedzi (I) 159,16 5,78 1130 r czarny proszek
CuS siarczek miedzi (II) 95,61 4,76 220r r czarny proszek
CuSO4 siarczan miedzi (II) 159,61 3,606 600r r biały proszek, ogrzany daje czarny CuO
CuSO4 * 5H2O siarczan miedzi (II) uwodniony 249,68 2,284 95,9r r niebieskie kr.
  • slide11.jpg
  • slide22.jpg
  • slide33.jpg
  • slide44.jpg
  • slide55.jpg