Ciekawe linki

Jeśli się podoba

Właściwości związków zawierających inne niemetale i związków metaloorganicznych
Wzór Nazwa Mmol gęstość t.top t.wrz Model Uwagi
Al2(CH3)6 heksametylodiglin 144,17 0,752 15 130 bezbarwna, ruchliwa, samozapalna ciecz
As(CH3)3 trimetyloarsen 120,03 1,14 -87 51 bezbarwna, ruchliwa ciecz
As(C2H5)3 trietyloarsyna, trietyloarsen 162,11 1,15 * 140 łatwopalna, dymiąca ciecz
(CH3)2AsAs(CH3)2 kakodyl 209,98 1,44 6 165 bardzo trująca ciecz
(CH3)2AsH kakodylowodór 105,99 1,208 -136 36 ciecz samozapalna na powietrzu
As(CH3)5 pentametyloarsen 150,1 1 -6 100r bezbarwna ruchliwa ciecz
B(CH3)3 trimetylobor 55,92 0,6 -162 -21 samozapłon na powietrzu
B(C2H5)3 trifenylobor 242,13 * 140 347 samozapłon na powietrzu
B(OCH3)3 ortoboran trimetylu 103,91 0,915 -29 68 bezbarwna ciecz, zielony płomień
Bi(CH3)3 trimetylobizmut 254,1 2,3 -107,7 110 wybuchowa ciecz
Bi(C6H5)3 trifenylobizmut 440,3 1,95 78 242 bezbarwne kryształy
Bi(C6H5)5 pentafenylobizmut 594,51 * 95 r fioletowe, nietrwałe kryształy, bardzo reaktywne
Cd(CH3)2 dimetylokadm 142,48 1,985 -1,7 106r ciecz, zapach stęchlizny
Cd(C2H5)2 dietylokadm 170,53 1,65 -21 164,7 bezbarwna, reaktywna ciecz
Ge(CH3)4 tetrametylogerman 132,75 1,006 -88 43,4 bezbarwna ciecz
Ge(C6H5)4 tetrafenylogerman 381,03 1,36 233,7 400< bezbarwne kryształy
Hg(CH3)2 dimetylortęć 230,68 3,17 -154 92 trująca ciecz
Hg(C2H5)2 dietylortęć 257,71 2,45 * 159 bezbarwna, trwała, bardzo trująca ciecz
Hg(C6H5)2 difenylortęć 354,81 2,32 124 204 trujące igły
CH3HgCl chlorek metylortęci 251,09 4,06 170 100<s bezbarwne kryształy
(CH3Li)4 metylolit (tetramer) 87,9 0,84 200r * bezbarwny proszek, samozapalny
C2H5Li etylolit 36 0,9 95 s bezbarwne kryształy, samozapłon na powietrzu
C6H5Na fenylosód 100,1 * * * bezbarwne kryształy, samozapalne
C5H5Na cyklopentadienylosód 88,08 * 300<r * bezbarwne kryształy
Mg(C2H5)2 dietylomagnez 82,43 0,964 190r * bezbarwne kryształy, samozapłon na powietrzu
Pb(CH3)4 tetrametyloołów 267,34 1,995 -28,3 110r bezbarwna, bardzo trująca ciecz o przyjemnym zapachu
Pb(C2H5)4 tetraetyloołów 323,45 1,659 -132,7 200r bezbarwna, bardzo trująca ciecz, dodatek do benzyny
Pb(C6H5)4 tetrafenyloołów 515,62 1,75 228 270r bezbarwne igły
Sb(CH3)3 trimetylostybina 166,85 1,52 -62 80,6 bezbarwna ruchliwa ciecz
(CH3)2Se selenek dimetylowy 109,03 1,4077 -88 56 pomarańczowa ciecz
(C2H5)2Se selenek dietylowy 137,08 1,23 * 108 bezbarwna ciecz
(C6H5)2Se selenek difenylowy 233,16 1,352 2,5 302 oleista ciecz
C4H4Se selenofen 131,03 1,423 -30 111 bezbarwna ciecz
CH3SiH3 metylosilan 46,13 0,62 -156 -57 nietrwały gaz
Si(CH3)4 tetrametylosilan, tms 88,22 0,65 -99 26 lotna, łatwozapalna ciecz
Si(C2H5)4 tetraetylosilan 144,33 0,762 -82,5 153 samozapłon na powietrzu
Si(OC2H5)4 tetraetoksysilan 208,33 0,933 -77 167 bezbarwna ciecz
Si(C6H5)4 tetrafenylosilan 336,51 1,179 233 428 bezbarwne kryształy
(SiH3)3N aminotrisilan 107,34 0,895 -105,6 52 cząsteczka płaska
Sn(CH3)4 tetrametylocyna 178,85 1,291 -55 77 bezbarwny, zapach eteru
Sn(C2H5)4 tetraetylocyna 234,96 1,187 -112 181 bezbarwna ciecz, samozapłon
Sn(C6H5)4 tetrafenylocyna 427,13 1,49 226 420< bezbarwne kryształy
(CH3)2Te tellurek dimetylowy 157,68 1,8 -10 88 żółta, oleista ciecz
(C2H5)2Te tellurek dietylowy 185,72 1,6 * 138 ciecz, łatwo utlenia się tlenem
Zn(CH3)2 dimetylocynk 95,45 1,386 -40 46 ciecz, przykry zapach
Zn(C2H5)2 dietylocynk 123,51 1,18 -26 117,6 bezbarwny, samozapłon na powietrzu
Cr(C6H6)2 dibenzenochrom 208,22 1,52 284 * brązowe kryształy, trwałe na powietrzu
Cr(CO)6 heksakarbonylochrom 220,06 1,77 155p 147s bezbarwne kryształy, trwałe na powietrzu
Co(C5H5)2 kobaltocen 189,12 1,49 178r * purpurowe kryształy, reagują z powietrzem, trwałe do 250C
Co(CO)8 oktakarbonyldikobalt 341,95 * 51r 20 pomarańczowe kryształy, utleniają się na powietrzu
Fe(C5H5)2 ferrocen 186,04 1,52 173p 249 pomarańczowe kryształy, nie reagują z powietrzem, trwałe do 500C
Fe(CO)5 pentakarbonylżelazo 195,9 1,457 -21 103 żółta, trująca ciecz, powoli reaguje z powietrzem
Mn2(CO)10 dekarbonyldimangan 398,98 1,75 155p s żółte kryształy, suche nie reagują z powietrzem
MnH(CO)5 hydropentakarbonylmangan 196 1,3 -25 50r bezbarwna ciecz, reaguje z powietrzem, słaby kwas
Ti(C5H5)5Cl2 dwuchlorek tytanocenu 249 1,6 289 * czerwone kryształy
Mo(CO)6 heksakarbonylmolibden 264 1,96 148 r bezbarwne kryształy
Ni(CO)4 tetrakarbonylnikiel 170,73 1,32 -19,2 42,2 bezbarwna, samozapalna ciecz, bardzo trująca
Ni(C5H5)2 nikielocen 188,88 1,47 173 * zielone kryształy, bardzo reaktywne
W(CH3)6 heksametylowolfram 274,06 1,6 30 * czerwone, łatwo wybuchowe kryształy
W(CO)6 heksakarbonylwolfram 351,91 2,65 169 175 bezbarwne kryształy
  • slide11.jpg
  • slide22.jpg
  • slide33.jpg
  • slide44.jpg
  • slide55.jpg