Ciekawe linki

Jeśli się podoba

Właściwości związków zawierających fosfor
Wzór Nazwa Mmol gęstość t.top t.wrz Model Uwagi
CH3PH2 metylofosfina 48,02 * * -14 metylofosfina samozapalny gaz
C6H5PH2 fenylofosfina 110,1 1,001 * 160 fenylofosfina ciecz, przykry zapach, nietrwała w powietrzu
(CH3)3P trimetylofosfina 76,08 0,735 -85 38 trimetylofosfina
(C2H5)3P trietylofosfina 118,16 0,8 -86 128 trietylofosfina bezbarwna trująca ciecz
(C6H5)3P trifenylofosfina 262,29 1,075 80 360r trifenylofosfina
(C6H5)5P pentafenylofosfor 416,5 1,22 124r * pentafenylofosfor
(C2H5)3P=O tlenek trietylofosfiny 134,16 0,85 53 243 tlenek trietylofosfiny
(C2H5)3PO3 fosforyn trietylu 160,16 1,068 -56 156,5 fosforyn trietylu bezbarwna ciecz
(CH3)3PO4 fosforan trimetylu 140,08 1,214 -46 197,2 fosforan trimetylu
(C4H9)3PO4 fosforan tributylu 266,32 0,973 -79 289 fosforan tributylu
((CH3)2N)3PO heksametyloamid kwasu fosforowego 179,2 1,027 -72 233 heksametyloamid kwasu fosforowego trująca ciecz, ważny rozpuszczalnik (hmpa)
  • slide11.jpg
  • slide22.jpg
  • slide33.jpg
  • slide44.jpg
  • slide55.jpg