Ciekawe linki

Jeśli się podoba

Właściwości związków zawierających siarkę
Wzór Nazwa Mmol gęstość t.top t.wrz Model Uwagi
dwuwartościową
CH3SH metanotiol, merkaptan metylowy 48,11 0,87 -123 5,8 merkaptan metylowy zapach zgniłej kapusty, tworzy hydrat
C2H5SH etanotiol, merkaptan etylowy 62,14 0,8332 -146 35 merkaptan etylowy rozpuszczalny w NaOH, okropny zapach
C4H9SH 1-butanotiol 90,19 0,837 -119 97 butanotiol rozpuszczalny w NaOH, okropny zapach
C6H11SH cykloheksanotiol 116,19 0,92 * 159 cykloheksanotiol
C6H5SH tiofenol 110,18 1,073 -15 169 tiofenol okropny zapach
HSCH2CH2SH ditioglikol etylenowy 94,2 1,1192 -41 146 ditioglikol etylenowy
S(CH3)2 sulfid dimetylowy 62,14 0,842 -98,3 37,3 sulfid dimetylowy zapach zgniłej kapusty, tworzy hydrat
S(C2H5)2 sulfid dietylowy 90,19 0,831 -104 92,1 sulfid dietylowy
(ClCH2CH2)2S sulfid bis(2chloroetylu), iperyt 159,08 1,274 13,5 216r iperyt parzący gaz bojowy, zapach musztardy
(CH2=CHCH2)2S sulfid diallilowy 114,21 0,888 -85 138,6 sulfid diallilowy
(C6H5)2S sulfid difenylowy 186,26 1,114 -22 296 sulfid difenylowy
CH3-S-S-CH3 disulfid dimetylowy 94,2 1,063 -85 110 disulfid dimetylowy
C2H5-S-S-C2H5 disulfid dietylowy 122,26 0,988 -101,5 154 disulfid dietylowy olej, zapach czosnku
C6H5-S-S-C6H5 disulfid difenylowy 218,33 1,353 61 310 disulfid difenylowy
C4H8S tetrahydrotiofen 88,17 0,994 -96,2 121,1 tetrahydrotiofen
C4H4S tiofenol 84,14 1,059 -38,2 84,2 tiofenol
CH3CSC6H5 tioacetofenon 136,22 * 122 185 tioacetofenon cuchnące kryształy, pary niebieskie
CH3COSH kwas tiooctowy 76,12 1,074 -17 93 kwas tiooctowy cuchnąca bezbarwna ciecz
CH3CSSH kwas ditiooctowy 92,19 1,24 * 66 kwas ditiooctowy pomarańczowa ciecz, odrażający zapach
CH3CSNH2 tioacetamid 75,13 1,27 108,5 r tioacetamid ogrzany w HCl wydziela H2S
(NH2)2C=S tiomocznik 76,12 1,4 182 r tiomocznik
czterowartościową
(CH3)2SO sulfotlenek dimetylowy, dmso 78,14 1,0958 18,5 189 dimetylosulfotlenek przenika przez skórę
(C2H5)2SO sulfotlenek dietylowy 106,18 1,009 14 90 dietylosulfotlenek
(CH3)2SO3 siarczyn dimetylu 110,13 1,2054 -141 125 siarczyn dimetylu bezbarwna ciecz
(C2H5)2SO3 siarczyn dietylu 138,18 1,0829 * 157 siarczyn dietylu bezbarwna ciecz
C6H5SO2H kwas benzosulfinowy 142,18 * 83 100r kwas benzosulfonowy rozpuszczalny w gorącej wodzie, mało trwały w temp. pokojowej
sześciowartościową
CH3SO2CH3 sulfon dimetylowy 94,13 1,44 109 238 sulfon dimetylowy
C4H8SO2 tetrametylosulfon, sulfolan 120,17 1,261 28,5 287,3 tetrametylosulfon
(C6H5)2SO2 difenylosulfon 218,26 1,252 126 378 difenylosulfon
(CH3)2SO4 siarczan dimetylu 126,13 1,328 -31,8 188,5 siarczan dimetylu rakotwórczy
(C2H5)2SO4 siarczan dietylu 154,19 1,177 -24,5 208r siarczan dietylu rakotwórczy
C6H5SO2Cl chlorek benzenosulfonowy 176,62 1,383 14,5 251,5 chlorek benzenosulfonowy łzawiący
CH3C6H5SO2Cl chlorek p-toluenosulfonowy 191,66 * 70 135 chlorek p-toluenosulfonowy duszący zapach
C6H5SO2NH2 benzenosulfonamid 157,19 * 160 s benzenosulfonamid bezbarwne kryształy
CH3C6H4SO2NH2 p-toluenosulfonamid 171,22 * 138 * p-toluenosulfonamid bezbarwne kryształy
C7H5O3NS imid kwasu o-sulfobenzoesowego 183,19 0,828 225r * imid kwasu o-sulfobenzoesowego sól sodowa tego kwasu to sacharyna
Właściwości kwasów sulfonowych
Wzór Nazwa Mmol gęstość t.top t.wrz Model Uwagi
CH3SO3H metanosulfonowy 96,11 1,484 20 200< kwas metanosulfonowy bezbarwne, higroskopijne kryształy, silny kwas
C2H5SO3H etanosulfonowy 110,13 1,3341 -17 123 kwas etanosulfonowy higroskopijny, silny kwas
CF3SO3H trifluorometanosulfonowy 150,08 1,698 -53,6 162,5 kwas trifluorometanosulfonowy wyjątkowo silny kwas
C6H5SO3H benzenosulfonowy 158,18 * 65 171 kwas benzenosulfonowy higroskopijny, 3/2-hydrat: t.top. 44C
CH3C6H4SO3H o-toluenosulfonowy 172,2 * 92 129 kwas o-toluenosulfonowy higroskopijny, tworzy monohydrat
CH3C6H4SO3H p-toluenosulfonowy 172,2 * 106 140 kwas p-toluenosulfonowy higroskopijny, tworzy dihydrat
NH2C6H4SO3H p-aminobenzenosulfonowy 173,19 1,485 288r * kwas p-aminobenzenosulfonowy kwas sulfanilowy
CH2(SO3H)2 metionowy 176,16 * 98 * kwas metionowy higroskopijne kryształy
C10H7SO3H 1-naftalenosulfonowy 208,24 * 139 * kwas 1-naftalenosulfonowy dihydrat: t.topn. 90C, bardzo trudno odwodnić
C10H7SO3H 2-naftalenosulfonowy 208,24 1,441 102 r kwas 2-naftalenosulfonowy monohydrat: t.topn. 91C, trihydrat: t.topn. 83C
  • slide11.jpg
  • slide22.jpg
  • slide33.jpg
  • slide44.jpg
  • slide55.jpg