Ciekawe linki

Jeśli się podoba

Właściwości azotynów i azotanów organicznych
Wzór Nazwa Mmol gęstość t.top t.wrz Model Uwagi
CH3ONO azotyn metylu 61,04 0,991 -17 -12 azotyn metylu

C2H3ONO azotyn etylu 75,07 0,9 * 17 azotyn etylu
zapach eteru, rozszerza naczynia krwionośne
C2H5ONO2 azotan etylu 91,07 1,1 -100 87 azotan etylu

CH3ONO2 azotan metylu 77,04 1,2032 -108 65 azotan metylu
wybuchowa ciecz
C3H5(-ONO2)3 triazotan gliceryny 227,09 1,601 13,2 230r triazotan gliceryny
"nitrogliceryna", wybuchowa bezbarwna ciecz

 

Właściwości innych pochodnych azotowych
Wzór Nazwa Mmol gęstość t.top t.wrz Model Uwagi
CH2N2 diazometan 42,04 1,45 -145 -24 diazometan żółty, nietrwały, wybuchowy, trujący gaz
CH3N=NCH3 azometan 58,08 0,744 -78 1,5 azometan bladożółty gaz
C6H5N=NC6H5 azobenzen (trans) 182,22 1,203 68 294 azobenzen ceglaste kryształy
C6H5N=N(O)C6H5 azoksybenzen (trans) 198,22 1,159 36 r azoksybenzen żółte płatki
C6H5N3 azydek fenylu 119,13 1,086 -27,5 70 azydek fenylu
C6H5CON3 azydek benzoilu 147,14 1,168 32 r azydek benzoilu
(NH2)C=NH guanidyna 59,07 * 50 * guanidyna bezbarwne kryształy, silna zasada
((CH3)2N)2C=NH tetrametyloguanidyna 115,18 0,914 -78 159,5 tetrametyloguanidyna silnie zasadowa ciecz
C6H5NHOH fenylohydroksyloamina 109,13 1,098 19 r fenylohydroksyloamina mało trwały w temperaturze pokojowej
CH3NHNO2 metylonitroamina 76,06 1,2433 38 r metylonitroamina
(CH3)3NO N-tlenek trimetyloaminy 75,11 1,11 180 208 N-tlenek trimetyloaminy
C5H5NO N-tlenek pirydyny 95,1 * 67 270 N-tlenek pirydyny higroskopijne kryształy
C6H5-N=O nitrozobenzen 107,11 1,37 68 58 nitrozobenzen siały (dimer) bezbarwny, ciecz (monomer zielony
(C6H5)2N-N=O N-nitrozodifenyloamina 198,22 * 66 * N-nitrozodifenyloamina silnie rakotwórza
ONC6H4N(CH3)2 p-nitrozo-N,N-dimetyloanilina 150,18 1,14 85 93 p-nitrozo-N,N-dimetyloanilina zielone kryształy
Właściwości innych pochodnych azotowych
Wzór Nazwa Mmol gęstość t.top t.wrz Uwagi
CH2N2 diazometan 42,04 1,45 -145 -24 żółty, nietrwały, wybuchowy, trujący gaz
CH3N=NCH3 azometan 58,08 0,744 -78 1,5 bladożółty gaz
C6H5N=NC6H5 azobenzen (trans) 182,22 1,203 68 294 ceglaste kryształy
C6H5N=N(O)C6H5 azoksybenzen (trans) 198,22 1,159 36 r żółte płatki
C6H5N3 azydek fenylu 119,13 1,086 -27,5 70
C6H5CON3 azydek benzoilu 147,14 1,168 32 r
(NH2)C=NH guanidyna 59,07 * 50 * bezbarwne kryształy, silna zasada
((CH3)2N)2C=NH tetrametyloguanidyna 115,18 0,914 -78 159,5 silnie zasadowa ciecz
C6H5NHOH fenylohydroksyloamina 109,13 1,098 19 r mało trwały w temperaturze pokojowej
CH3NHNO2 metylonitroamina 76,06 1,2433 38 r
(CH3)3NO N-tlenek trimetyloaminy 75,11 1,11 180 208
C5H5NO N-tlenek pirydyny 95,1 * 67 270 higroskopijne kryształy
C6H5-N=O nitrozobenzen 107,11 1,37 68 58 siały (dimer) bezbarwny, ciecz (monomer zielony
(C6H5)2N-N=O N-nitrozodifenyloamina 198,22 * 66 * silnie rakotwórza
ONC6H4N(CH3)2 p-nitrozo-N,N-dimetyloanilina 150,18 1,14 85 93 zielone kryształy
  • slide11.jpg
  • slide22.jpg
  • slide33.jpg
  • slide44.jpg
  • slide55.jpg