Ciekawe linki

Jeśli się podoba

Właściwości pochodnych hydrazyn
Wzór Nazwa Mmol gęstość t.top t.wrz Model Uwagi
CH3CHCH2 metylohydrazyna 46,07 0,866 <-80 87 metylohydrazyna higroskopijna ciecz, zapach ryb i amoniaku
C6H5CHCH2 fenylohydrazyna 108,14 1,094 19,6 243,1 fenylohydrazyna żółte kryształy, słaba zasada, utlenia się
C6H5CHCHC6H5 hydrazobenzen 184,24 1,16 130 * hydrazobenzen łatwo utlenia się
(CH3)2NNH2 1,1-dimetylohydrazyna 60,1 0,7905 -57,2 63 1,1-dimetylohydrazyna bezbarwna ciecz, stosowana w paliwach rakietowych
CH3NHNHCH3 1,2-dimetylohydrazyna 60,1 0,8274 -9 81 1,2-dimetylohydrazyna higroskopijna, żrąca ciecz
(C6H5)2N-NH(C6H5) trifenylohydrazyna 260,34 0,87 142r * trifenylohydrazyna
C6H5CH2NHNH2 benzylohydrazyna 122,16 1,1 26 103 benzylohydrazyna olej o charakterystycznym zapachu, ogrzany -> N2 + dibenzyl
NH2NHCONH2 semikarbazyd 75,07 * 96 * semikarbazyd nietrwałe, bezbarwne kryształy
Właściwości oksymów
Wzór Nazwa Mmol gęstość t.top t.wrz Model Uwagi
(CH3)2C=NOH oksym acetonu 73,09 0,91 60 135 oksym acetonu
HON=CHCH=NOH glioksym, dioksym glioksalu 88,07 1,547 178r s glioksym
(HON=C(CH3)-)2 dimetyloglioksym 116,12 1,35 239 * dimetyloglioksym bezbarwne kryształy rozpuszczalne w etanolu
CH2=NOH formaldoksym 45,04 1,133 2,5 109 formaldoksym ciecz, łatwo polimeryzuje
  • slide11.jpg
  • slide22.jpg
  • slide33.jpg
  • slide44.jpg
  • slide55.jpg