Ciekawe linki

Jeśli się podoba

Właściwości związków nitrowych
Wzór Nazwa Mmol gęstość t.top t.wrz Model Uwagi
CH3NO2 nitrometan 61,04 1,1312 -28,5 101,2 nitrometan słaby kwas
CH2(NO2)2 dinitrometan 106,04 1,38 * 100r dinitrometan bezbarwna ciecz, dość mocny kwas
CH(NO2)3 trinitrometan, nitroform 151,04 1,48 17 50r trinitrometan silny kwas, wodne roztwory żółte
C(NO2)4 tetranitrometan 196,03 1,637 13 126 tetranitrometan wybuchowa ciecz
CH3CH2NO2 nitroetan 75,07 1,04 -89,5 114,5 nitroetan
(NO2)3CC(NO2)3 heksanitroetan 300,07 1,8 142 r heksanitroetan wybuchowe kryształy
C3H7NO2 nitropropan 89,09 1,01 -108 131 nitropropan oleista ciecz
C6H5NO2 nitrobenzen 123,11 1,198 5,72 210,7 nitrobenzen żółtawa ciecz, zapach gorzkich migdałów
C6H5CH2NO2 fenylonitrometan 137,14 1,154 * 226 fenylonitrometan żółta ciecz
C6H4(NO2)2 1,2-dinitrobenzen 168,11 1,312 118 319 1,2-dinitrobenzen
C6H4(NO2)2 1,3-dinitrobenzen 168,11 1,575 89 302 1,3-dinitrobenzen żółtawy, zapach gorzkich migdałów
C6H4(NO2)2 1,4-dinitrobenzen 168,11 1,625 173 299 1,4-dinitrobenzen
NO2C6H4NO2 o-nitrotoluen 137,14 1,163 -4 221 o-nitrotoluen żółta ciecz
NO2C6H4NO2 m-nitrotoluen 137,14 1,1571 16 232 m-nitrotoluen jasnożółta ciecz
NO2C6H4NO2 p-nitrotoluen 137,14 1,123 52 238 p-nitrotoluen jasnożółte kryształy
C6H3(NO2)3 1,3,5-trinitrobenzen (TNB) 213,11 1,688 123 r trinitrobenzen materiał wybuchowy
C6H2CH3(NO2)3 2,4,6-trinitrotoluen (TNT) 227,13 1,654 81 480r trotyl trotyl, materiał wybuchowy
CCl3CO2 chloropikryna 164,37 1,648 -69,5 111,8 chloropikryna trujący (gaz bojowy łzawiący)
  • slide11.jpg
  • slide22.jpg
  • slide33.jpg
  • slide44.jpg
  • slide55.jpg