Ciekawe linki

Jeśli się podoba

Właściwości amidów i imidów
Wzór Nazwa Mmol gęstość t.top t.wrz Model Uwagi
HCONH2 formamid 45,04 1,1292 2,5 210,5 formamid
HCONHCH3 N-metyloformamid 59,07 0,9988 -3,8 192,3 N-metyloformamid
HCON(CH3)2 N,N-dimetyloformamid, dmf 73,09 0,9445 -60,4 153 dimetyloformamid
CH3CONH2 acetamid 59,07 1,159 81,5 221,5 acetamid
CH3CONHCH3 N-metyloacetamid 73,09 0,95 30,5 206 N-metyloacetamid
CH3CON(CH3)2 N,N-dimetyloacetamid 87,12 0,9336 -20 166,1 N,N-dimetyloacetamid
C6H5CONH2 benzamid 121,13 1,079 133 290 benzamid
C6H4(CONH2)2 ftalamid 164,16 * 222 r ftalamid
NH2CONH2 mocznik 60,06 1,323 135 160r mocznik bezbarwne kryształy, słaby zapach amoniaku
NH2CONHCH3 metylomocznik 74,08 1,24 102 r metylomocznik
OC(C(CH3)2)2 tetrametylomocznik 116,16 0,9619 -1,2 175,2 tetrametylomocznik
NH2COCONH2 oksamid 88,07 1,667 417 r oksamid
(CH3CO)2NH diacetamid 101,1 * 79 220 diacetamid igły
(C6H5CO)2NH dibenzoamid 225,24 * 148 r dibenzoamid
-CH2CONHCOCH2- sukcynimid, imid kwasu bursztynowego 99,09 1,42 126 287r sukcynimid
C6H4(CO)2NH ftalimid 147,13 1,452 238 s ftalimid
-NH(CH2)5CO- ε-kaprolaktam 113,16 1,02 70 r kaprolaktam
C4H3NO2 maleimid 97,07 1,249 93 s maleimid
HCONHC6H5 formanilid 121,14 1,1437 49 271 formanilid
CH3CONHC6H5 acetanilid 135,17 1,21 114 302 acetanilid
C4HN2(OH)3 kwas barbiturowy 128,09 1,574 246 260r kwas barbiturowy sole - barbiturany (środki nasenne)
C5H9NO N-metylo-2-pirolidon 97,13 1,0286 -24,4 202 N-metylo-2-pirolidon
NH2CONHCONH2 biuret 103,08 1,31 192r * biuret higroskopijne kryształy, ogrzane dają melaninę
  • slide11.jpg
  • slide22.jpg
  • slide33.jpg
  • slide44.jpg
  • slide55.jpg