Ciekawe linki

Jeśli się podoba

Właściwości zwiazków z grupą -CN (lub pokrewną)
Wzór Nazwa Mmol gęstość t.top t.wrz Model Uwagi
CH3CN cyjanek metylu, acetonitryl 41,05 0,7767 -44,9 81,56 cyjanem metylu
C2H5CN propionitryl 55,08 0,7768 -92,8 97,4 propionitryl
C3H7CN butyronitryl 69,1 0,7865 -112 118 butyronitryl
(CH3)2CHCN izobutyronitryl 69,1 0,773 -71,5 107 izobutyronitryl
C6H5CN benzonitryl 103,12 1,0006 -12,8 191,1 benzonitryl
C6H5CH2CN cyjanek benzylu 117,15 1,0125 -23,8 233,5 cyjanek benzylu
NH2CN cyjanamid 42,04 1,073 44 149 cyjanamid
CH2=CHCN akrylonitryl 53,06 0,8004 -83,6 78,3 akrylonitryl
NC-CH2CN malononitryl 66,06 1,19 32 218 malononitryl słaby kwas
CH3NC izocyjanek metylu 41,05 0,734 -45 60 izocyjanek metylu ciecz, trująca
CH3NCS izotiocyjanian metylu 73,12 1,069 35 119 izotiocyjanian metylu zapach chrzanu
CH3SCN tiocyjanian metylu 73,12 1,068 -52 132 tiocyjanian metylu ciecz, zapach czosnku
C2H5NC izocyjanek etylu 55,08 0,744 -66 79 izocyjanek etylu ogrzane pary polimeryzują
C2H5SCN tiocyjanian etylu 87,15 1,012 -85 145,5 tiocyjanian etylu
C2H5NCS izotiocyjanian etylu 87,15 0,996 -6 132 izotiocyjanian etylu zapach musztardy
C2H5NCO izocyjanian etylu 71,08 0,3898 * 60 izocyjanian etylu bezbarwna ciecz
  • slide11.jpg
  • slide22.jpg
  • slide33.jpg
  • slide44.jpg
  • slide55.jpg