Ciekawe linki

Jeśli się podoba

Właściwości amin
Wzór Nazwa Mmol gęstość t.top t.wrz Model Uwagi
aminy I-rzędowe
CH3NH2 metyloamina 31,06 0,656p -95,44 -6,35 metyloamina
bezbarwny gaz o zapachu amoniaku, palny
C2H5NH2 etyloamina 45,08 0,677p -80,53 16,59 etyloamina
bezbarwny gaz o zapachu amoniaku, palny
CH3CH2CH2NH2 propyloamina 59,11 0,7121 -84,76 47,22 propyloamina

(CH3)2CHNH2 izopropyloamina 59,11 0,6821 -95,14 32,4 izopropyloamina

CH2=CHCH2NH2 alliloamina 57,1 0,76 -88,2 54 alliloamina
ciecz o zapachu amoniaku, łzawiąca
CH3CH2CH2CH2NH2 butyloamina 73,14 0,7369 -49,1 77,6 butyloamina

CH3CH2CH(NH2)CH3 2-butyloamina 73,14 0,724 -104 63 2-butyloamina

(CH3)2CHCH2NH2 izobutyloamina 73,14 0,7297 -85,5 68 izobutyloamina

(CH3)3CNH2 tert-butyloamina 73,14 0,691 -67,5 44,4 tert-butyloamina

C6H13NH2 heksyloamina 101,19 0,764 -19 130 heksyloamina

C6H11NH2 cykloheksyloamina 99,18 0,8671 -17,7 134,6 cykloheksyloamina

C6H5NH2 anilina 93,13 1,0175 -5,98 184,17 anilina
oleista ciecz, łątwo przenika przez skórę
CH3C6H4NH2 o-toluidyna 107,16 0,994 -16,3 200,1 o-toulidyna
rakotwórcza
CH3C6H4NH2 m-toluidyna 107,16 0,985 -30,4 203,4 toluidyna

CH3C6H4NH2 p-toluidyna 107,16 1,046 43,7 200,5 p-toluidyna

C6H5CH2NH2 benzyloamina 107,16 0,981 10 185 benzyloamina

C10H7NH2 1-naftyloamina 143,19 1,12 50 300,8 1-naftyloamina

C10H7NH2 2-naftyloamina 143,19 1,06 112 306,1 2-naftyloamina
rakotwórcza
NH2CH2CH2NH2 etylenodiamina 60,1 0,891 11,3 117,3 etylenodiamina

NH2CH2CH2CH2NH2 trimetylenodiamina 74,13 0,884 -12 136 trimetylenodiamina

NH2CH2CH2CH2CH2NH2 tetrametylenodiamina 88,15 0,877 27 159 tetrametylenodiamina
putrescyna, odrażający zapach
NH2C6H4C6H4NH2 benzydyna 184,24 1,25 127 401 benzydyna
rakotwórcza
aminy II-rzędowe
(CH3)2NH dimetyloamina 45,08 0,65p -92,2 6,9 dimetyloamina
bezbarwny gaz o zapachu amoniaku
(C2H5)2NH dietyloamina 73,13 0,7016 -49,8 56,3 dietyloamina

((CH3)2CH)2NH dipropyloamina 101,19 0,7329 -50 109 dipropyloamina

(C6H11)2NH dicykloheksyloamina 181,32 0,92 -0,1 256 dicykloheksyloamina

C6H5NHCH3 N-metyloanilina 107,16 0,9822 -57 196,3 N-metyloanilina
oleista ciecz
(C6H5)2NH difenyloamina 169,23 1,159 53 302 difenyloamina
bezbarwne płatki
(CH2)2)NH azirydyna 43,07 0,832 -74 56 azirydyna
bezbarwna ciecz
(CH2)4NH pirolidyna 71,12 0,85 -57,84 86,5 pirolidyna
bezbarwna cieczy, dymi na powietrzu
(CH2)5)NH piperydyna 85,15 0,855 -11 106,4 piperydyna
zapach pieprzowo-amoniakalny
C12H8NH karbazol, 9H-karbazol 167,2 1,24 246 355 karbazol
białe kryształy, łatwo sublimuje
O(CH2CH2)2NH morfolina 87,12 0,9956 -4,75 128,6 morfolina
oleista ciecz, łatwo nadżera naskórek
aminy III-rzędowe
(CH3)3N trimetyloamina 59,11 0,627p -117,3 2,9 trimetyloamina

(C2H5)3N trietyloamina 101,19 0,7231 -114,7 89,5 trietyloamina

(C3H7)3N tripropyloamina 143,27 0,756 -93,5 156,5 tripropyloamina

(C4H9)3N tributyloamina 185,35 0,773 -70 214 tributyloamina

(C6H5)3N trifenyloamina 245,32 0,774 126,5 365 trifenyloamina

(C6H5CH2)3N tribenzyloamina 287,4 0,9912 92 385 tribenzyloamina

C6H5N(CH3)2 N,N-dimetyloanilina 121,18 0,952 2,5 194,1 dimetyloanilina

C5H5N pirydyna 79,1 0,9779 -41,7 115,3 pirydyna
silnie trujący
C5H4NCH3 2-metylopirydyna, α-pikolina 93,12 0,944 -67 129,3 2-metylopirydyna

C5H4NCH3 3-metylopirydyna, β-pikolina 93,12 0,951 -18,1 144,1 3-metylopirydyna

C5H4NCH3 4-metylopirydyna, γ-pikolina 93,12 0,957 3,7 145,3 4-metylopirydyna

C9H7N chinolina 129,16 1,093 -14,9 237,6 chinolina
charakterystyczny zapach, dobrze rozpuszczalny w gorącej wodzie
C9H7N izochinolina 129,16 1,099 25 240,5 izochinolina

C4H5N pirolidyna 67,09 0,966 -23,44 129,8 pirolidyna

C3H4N2 imidazol 68,08 1,03 90 256 imidazol
bezbarwne słupki
C8H7N indol 117,15 1,22 53 254 indol
rozpuszczalny w gorącej wodzie
CH2N4 tetrazol 70,05 1,406 157 s tetrazol
słupki, łątwo sublimuje, sole wybuchowe
C10H14N2 nikotyna 162,23 1,009 -10 246,1 nikotyna
bezbarwna ciecz, silnie trująca
C12H8N2 1,10-fenantrolina 180,21 1,25 117 300< 1,10-fenantrolina
monohydrat: t.topn 92C
C4H10N2 piperazyna 86,14 1,1 105 146 piperazyna
heksahydrat: t.topn 44C
C4H4N2 pirydazyna, 1,2-diazyna 80,09 1,103 -8 208 pirydazyna

C4H4N2 pirymidyna, 1,3-diazyna 80,09 1,016 21 123,7 pirymidyna

C4H4N2 pirazyna, 1,4-diazyna 80,09 1,031 56 116 pirazyna

C6H12N4 urotropina 140,19 1,341 280s r urotropina
heksametylenotetraamina
C5H4N4 puryna 120,11 1,491 217 r puryna

  • slide11.jpg
  • slide22.jpg
  • slide33.jpg
  • slide44.jpg
  • slide55.jpg