Ciekawe linki

Jeśli się podoba

Właściwości halogenków acylowych
Wzór Nazwa Mmol gęstość t.top t.wrz Model Uwagi
HCOF fluorek formylu 48,02 1,1p -24 * fluorek formylu bezbarwny gaz
CH3COF fluorek acetylu 62,04 0,993 -60 21 fluorek acetylu
CH3COCl chlorek acetylu 78,5 1,105 -112 51,5 chlorek acetylu gryzący, drażniący zapach
CH3COBr bromek acetylu 122,95 1,663 -96,5 76,7 bromek acetylu drażniący zapach
CH3COI jodek acetylu 169,95 2,067 * 108 jodek acetylu nietrwała ciecz
C2H5COCl chlorek propionylu 92,52 1,056 -94 80 chlorek propionylu
ClOCCH2CH2COCl chlorek sukcynylu 154,98 1,37 20 191 chlorek sukcunylu
C6H5COCl chlorek benzoilu 140,57 1,219 -1 197 chlorek benzoilu nieprzyjemny, drażniący zapach
C6H5COBr bromek benzoilu 185,02 1,5416 7 218 bromek benzoilu
ClCOCOCl chlorek oksalilu 126,93 1,4785 -12 62 chlorek oksalilu
  • slide11.jpg
  • slide22.jpg
  • slide33.jpg
  • slide44.jpg
  • slide55.jpg