Ciekawe linki

Jeśli się podoba

Właściwości kwasów dwu- i wielokarboksylowych
Wzór Nazwa Mmol gęstość t.top t.wrz Model Uwagi
(COOH)2 szczawiowy, etanodiowy 90,04 1,653 189,5 s kwas etanodiowy bardzo dobrze rozpuszczalny w gorącej wodzie, dihydrat t.top. 101C
HOOCCH2COOH malonowy, propanodiowy 104,06 1,631 135r * kwas propanodiowy
HOOCCH2CH2COOH bursztynowy, butanodiowy 118,09 1,564 185 235r kwas butanodiowy
HOOCCH2CH2CH2COOH glutarowy, pentanodiowy 132,12 1,424 97 303r kwas pentanodiowy
HOOC(CH2)4COOH adypinowy, heksanodiowy 146,14 1,344 152 265 kwas heksanodiowy
HOOC(CH2)5COOH pimelinowy, heptanodiowy 160,17 1,291 105 * kwas heptanodiowy
HOOC(CH2)6COOH suberynowy, oktanodiowy 174,2 1,266 134 279 kwas oktanodiowy kwas korkowy
HOOC(CH2)7COOH azelainowy, nonanodiowy 188,22 1,225 108 360r kwas nonanodiowy
HOOC(CH2)8COOH sebacynowy, dekanodiowy 202,25 1,207 134 295 kwas dekanodiowy
HOOCCH=CHCOOH fumarowy (trans) 116,07 1,635 301 290 kwas fumarowy
HOOCCH=CHCOOH maleinowy (cis) 116,07 1,59 130 135r kwas maleinowy
HOOCC≡CCOOH acetylenodikarboksylowy 114,06 * 180 r kwas acetylenodikarboksylowy tworzy dihydrat
o-C6H4(COOH)2 ftalowy 166,14 1,593 234 r kwas ftalowy dobrze rozpuszczalny w gorącej wodzie
m-C6H4(COOH)2 izoftalowy 166,14 1,507 348p s kwas izoftalowy
p-C6H4(COOH)2 tereftalowy 166,14 1,51 300s * kwas tereftalowy
HOOCCH(OH)CH2COOH jabłkowy 134,09 1,61 130 150r kwas jablkowy
HOOCCHOHCHOHCOOH (+)-winowy 150,09 1,76 170 r kwas winowy racemat: t.top 206C
HOOCCHOHCHOHCOOH mezowinowy 150,09 1,67 140 * kwas mezowinowy
C3H3(COOH)3 akonitowy (cis) 174,11 1,31 125 * kwas akonitowy
C3H4(OH)(COOH)3 cytrynowy 192,13 1,542 153 175r kwas cytrynowy
(CH2N(CH2COOH)2)2 etylenodiaminotetraoctowy 292,25 1,54 250r 150r kwas etylenodiaminotetraoctowy kwas wersenowy
C6(COOH)6 benzenoheksakarboksylowy 342,17 1,68 288r * kwas melitowy kwas melitowy
  • slide11.jpg
  • slide22.jpg
  • slide33.jpg
  • slide44.jpg
  • slide55.jpg