Ciekawe linki

Jeśli się podoba

Dopuszczalne zanieczyszczenia w wodzie pitnej

Składnik stężenie mg/dm3
chlorki 300
siarczany 200
sód 200
azot z azotanów 10
cynk 5
fluorki 1,5
bar 1
amoniak 0,5
miedź 0,5
żelazo 0,5
glin 0,3
detergenty niejonowe 0,2
detergenty anionowe 0,2
detergenty kationowe 0,1
mangan 0,1
srebro 0,05
arsen 0,05
ołów 0,05
nikikiel 0,03
trichlorometan 0,03
cyjanki 0,02
fenole 0,02
chrom 0,01
benzen 0,01
selen 0,01
kadm 0,005
tetrachlorometan 0,005
rtęć 0,001
benzopiren 0,000015
chlorobenzeny 0,000015

Dopuszczalne stężenie metali w środkach spożywczych (mg/kg)

Środek spożywczy As Cd Cu Fe Pb Sn Zn
mleko w proszku 0,20 0,01 5,00 0,10 15,00 40,00
mleko płynne 0,10 0,01 0,50 0,15 20,00 5,00
konserwy mięsne 0,50 0,05 8,00 1,00 20,00 50,00
przetwory rybne 4,00 0,05 10,00 1,00 50,00 50,00
dżemy 0,50 0,05 10,00 0,50 20,00 20,00
soki pitne 0,20 0,03 3,50 0,30 20,00 5,00
napoje gazowane 0,10 0,03 1,00 0,50 0,30 5,00
pieczywo i makarony 0,20 0,10 5,00 0,40 40,00
tłuszcze roślinne 0,10 0,05 0,10 1,50 0,10
Sn w opakowaniach metalowych (konserwy i soki) dopuszcza się do 100
Fe w napojach słodzonych może być do 5,0
Ni w tłuszczach utwardzonych może być do 0,4, w margarynie do 0,2

Dopuszczalne zanieczyszczenie powietrza (mg/m3)

Składnik na terenie całego kraju za wyjątkiem zakładów przemysłowych na obszarach specjalnie chronionych (parki narodowe, uzdrowiska)
tlenek węgla 1 0,5
dwutlenek siarki 0,2 0,075
amkoniak 0,2 0,05
dwutlenek azotu 0,15 0,05
ozon 0,03 0,02
cyjanowodór 0,01 0,005
siarkowodór 0,005 0,001
rtęć 0,0003 0,0001
pyły 0,12 0,06
  • slide11.jpg
  • slide22.jpg
  • slide33.jpg
  • slide44.jpg
  • slide55.jpg