Ciekawe linki

Jeśli się podoba

Właściwości ketonów
Wzór Nazwa Mmol gęstość t.top t.wrz Model Uwagi
CH3COCH3 2-propanon, aceton 58,08 0,7844 -94,7 56,2 aceton bezbarwna lotna ciecz o charakterystycznym zapachu
CH3CH2COCH3 2-butanon, metyloetyloketon 72,11 0,7966 -86,7 79,6 metyloetyloketon
CH3CH2CH2COCH3 2-pentanon 86,13 0,809 -76,8 102 2-pentanon
C2H5COC2H5 3-pentanon, dietyloketon 86,13 0,8095 -39 101,7 dietyloketon
C3H7COC3H7 4-heptanon, dipropyloketon 114,18 0,816 -33 145 dipropyloketon bezbarwna ciecz o charakterystycznym przenikliwym zapachu
C6H5COCH3 acetofenon 120,15 1,0238 19,6 202,3 acetofenon
C6H5COC6H5 benzofenon 182,22 1,085c 48 305,5 benzofenon
CH3COCH2COCH3 acetyloaceton 100,12 0,972 -23 139 acetyloaceton dominuje forma enolowa
(CH2)4CO cyklopentanon 84,12 0,95 -51,3 130,7 cyklopentanon
(CH2)5CO cykloheksanon 98,14 0,9421 -37,9 155,4 cykloheksanon bezbarwna ciecz o zapachu przypominającym miętę
(CH2)6CO cykloheptanon, suberon 112,16 0,951 * 180 suberon bezbarwna ciecz o zapachu przypominającym miętę
CH2=C=O keten 42,04 * -151 -56 keten reaktywny, nietrwały, trujący, żółtawy gaz
(CH3)2C=C=O dimetyloketen 70,09 0,88 -97,5 34 dimetyloketen żółta, reaktywna ciecz, nietrwała, łatwo utlenia się
CH3COCH2OH hydroksyaceton 74,08 1,0805 -17 146r hydroksyaceton
CH3COCOCH3 biacetyl 86,09 0,981 -2,4 88,8 biacetyl żółta ciecz o przykrym zapachu
CH3COCH2CH2COCH3 acetonyloaceton 114,14 0,737 -8 190 acetonyloaceton bezbarwna ciecz, żółknie na powietrzu
CH3CH(OH)COCH3 acetoina 88,1 1,0044 15 143 acetoina bezbarwna ciecz, przyjemny zapach
(CH3)3CCOCH3 pinakolina 100,16 0,723 -52,4 106 pinakolina ciecz o zapachu mięty
C6H5COCOC6H5 benzil, dibenzoil 210,23 1,23 95 347 benzil żółty
  • slide11.jpg
  • slide22.jpg
  • slide33.jpg
  • slide44.jpg
  • slide55.jpg