Ciekawe linki

Jeśli się podoba

Właściwości fenoli
Wzór Nazwa Mmol gęstość t.top t.wrz Model Uwagi
C6H5OH fenol 94,11 1,058c 40,91 181,82 hydroksybenzen
CH3C6H4OH o-krezol 108,14 1,135 30,3 191 1,2-krezol
CH3C6H4OH m-krezol 108,14 1,03 12,1 202,1 1,3-krezol
CH3C6H4OH p-krezol 108,14 1,18c 34,6 201,9 1,4-krezol
CH3OC6H4OH gwajakol 124,14 1,129 32 205 gwajakol
C6H4(OH)2 pirokatechina 110,11 1,371 104 240 pirokatechina
C6H4(OH)2 rezorcyna 110,11 1,272 111 276 rezorcyna
C6H4(OH)2 hydrochinon 110,11 1,358 170 286 hydrochinon silnie chłonie tlen
C6H4(OH)3 floroglucyna 126,11 1,46 218 r floroglucyna silnie chłonie tlen
C6H4(OH)3 pirogalol 126,11 1,453 133 309r pirogalol silnie chłonie tlen
C6(OH)6 heksahydroksybenzen 174,11 * 200r * heksahydroksybenzen silnie chłonie tlen
C6H2OHCl3 2,4,6-trichlorofenol 197,45 1,49c 69 245 2,4,6-trichlorofenol
C6H2OHBr3 2,4,6-tribromofenol 330,8 2,545 96 286 2,4,6-tribromofenol
C6H2OHI3 2,4,6-trijodofenol 471,8 * 159,8 r 2,4,6-trijodofenol
C6H2OH(NO2)3 2,4,6-trinitrofenol, kwas pikrynowy 229,11 1,763 121,8 300e kwas pikrynowy żółty, sole - pikryniany
C6F5OH pentafluorofenol 184,07 * 33 146 pentafluorofenol
C6Cl5OH pentachlorofenol 266,35 1,978 190 310r pentachlorofenol
C10H7OH 1-naftol 144,17 1,224 95 280 1-naftol
C10H7OH 2-naftol 144,17 1,217 123 285 2-naftol
  • slide11.jpg
  • slide22.jpg
  • slide33.jpg
  • slide44.jpg
  • slide55.jpg