Ciekawe linki

Jeśli się podoba

Właściwości eterów
Wzór Nazwa Mmol gęstość t.top t.wrz Model Uwagi
CH3OCH3 eter dimetylowy 46,07 0,735c -141,5 -24,8 eter dimetylowy
CH3CH2OCH2CH3 eter dietylowy 74,12 0,7078 -116,2 34,45 eter dietylowy
(CH2=CH)2O eter diwinylowy 70,09 0,773 -101 34 eter diwinylowy
(C3H7)2O eter dipropylowy 102,18 0,741 -122 91,1 eter dipropylowy
(C3H7)2O eter diizopropylowy 102,18 0,724 -85,4 68,3 eter diizopropylowy
(C4H9)2O eter dibutylowy 130,23 0,7646 -95,4 142 eter dibutylowy
C6H5OCH3 anizol, metoksybenzen 108,14 0,989 -37,5 153,8 metoksybenzen
C6H5OC2H5 fenetol, etoksybenzen 122,17 0,961 -29,5 170 etoksybenzen
C6H5OC6H5 eter difenylowy 170,21 1,07 26,9 258,1 eter difenylowy
(CH6H5CH2)2O eter dibenzylowy 198,26 1,0428 3,6 297 eter dibenzylowy rozkład na powietrzu
CH3OCH2OCH3 dimetoksymetan 76,1 0,854 -105,1 42,3 dimetoksymetan
CH3CH(OCH3)2 acetal dimetylowy 90,12 0,851 -113 64,5 acetal dimetylowy
CH3CH(OCH2CH3)2 1,1-dietoksyetanal, acetal 118,18 0,824 -100 103 acetal
CH3OCH2CH2OCH3 1,2-dimetoksyetan, glim 90,12 0,861 -58 84,5 glim
CH(OC2H5)3 ortomrówczan etylu 148,2 0,887 -76 146,4 ortomrówczan etylu
CH3C(OC2H5)3 ortooctan etylu 162,23 0,845 * 145 ortooctan etylu bezbarwna ciecz
C(OC2H5)4 ortowęglan etylu 192,26 0,919 * 158 ortowęglan etylu bezbarwna ciecz
C6H4(OCH3)2 1,2-dimetoksybenzen, weratrol 138,16 1,082 22 207 weratrol
C2H4O oksiran, tlenek etylenu 44,05 0,89c -111,9 10,6 oksiran trujący gaz
C3H6O metylooksiran, tlenek propylenu 58,08 0,829 -112 34,2 metylooksiran
C3H6O oksetan, 1,3-epoksypropan 58,08 0,893 -97 48 oksetan bezbarwna ciecz
C4H4O furan 68,08 0,9314 -85,6 31,4 furan
C4H8O tetrahydrofuran, oksolan, thf 72,11 0,8842 -108,4 65,4 oksolan, thf
C5H6O piran, 4H-piran 82,1 1 * 80 piran
C5H10O tetrahydropiran, oksan 86,13 0,88 -45 88 oksan
C4H8O2 1,3-dioksan 88,11 1,0342 -42 105 1,3-dioksan
C4H8O2 1,4-dioksan 88,11 1,0269 11,78 101,39 1,4-dioksan
C3H6O3 1,3,5-trioksan 70,08 1,39 64 115 1,3,5-trioksan trimer formaldehydu
C10H20O5 15-korona-5 220,27 1,113 * 108 15-korona-5 higroskopijna, lepka ciecz
C12H24O6 18-korona-6 264,32 * 42 164 18-korona-6 higroskopijne kryształy
  • slide11.jpg
  • slide22.jpg
  • slide33.jpg
  • slide44.jpg
  • slide55.jpg