Ciekawe linki

Jeśli się podoba

Właściwości fluorowcowych pochodnych węglowodorów
Wzór Nazwa Mmol gęstość t.top t.wrz Model Uwagi
CF4 tetrafluorometan 88 1,618c -183,7 -128 tetrafluorometan b. trwały, bezbarwny gaz
CCl4 tetrachlorometan 153,82 1,5844 -23 76,54 tetrachlorometan bezbarwna ciecz, "tetra"
CBr4 tetrabromometan 331,63 3,42 94 189,9 tetrabromometan bladożółte kryształy
CI4 tetrajodometan 519,63 4,32 140 369 tetrajodometan czerwone kryształy, reaguje z gorącą wodą, zapach jodu
CHF3 trifluorometan, fluoroform 70,01 0,673p -155 -82,2 fluoroform
CHCl3 trichlorometan, chloroform 119,38 1,4718 -63,49 61,73 chloroform działa narkotycznie
CHBr3 tribromometan, bromoform 252,73 2,8776 8,05 149,6 bromoform ciecz o dużej gęstości
CHI3 trijodometan, jodoform 393,73 4,008 119p 219r jodoform żółte kryształy
CH2F2 difluorometan, fluorek metylenu 52,02 0,896 -136 -51,7 difluorometan
CH2Cl2 dichlorometan, chlorek metylenu 84,93 1,3168 -95,1 39,8 dichlorometan
CH2Br2 dibromometan, bromek metylenu 173,83 2,484 -52,6 96,9 dibromometan
CH2I2 dijodometan, jodek metylenu 267,84 3,308 6 181 dijodometan
CH3F fluorometan, fluorek metylu 34,03 0,557p -141,8 -78,4 fluorometan
CH3Cl chlorometan, chlorek metylu 50,49 1,000c -97,7 -24,09 chlorometan
CH3Br bromometan, bromek metylu 94,94 1,711c -93,7 3,56 jodometan
CH3I jodometan, jodek metylu 141,94 2,265 -66,4 42,4 jodometan
CHFCl2 fluorodichlorometan 102,92 1,426 -135 9 fluorodichlorometan freon 21
CFCl3 fluorotrichlorometan 137,38 1,354 -111 24 fluorotrichlorometan freon 11
CHF2Cl difluorochlorometan 86,48 1,4909c -160 -40 difluorochlorometan freon 22
CF2Cl2 difluorodichlorometan 120,92 1,24c -158 -30 difluorodichlorometan freon 12
CF3Cl trifluorochlorometan 104,46 1,119 -181 -82 trifluorochlorometan freon 13
CH3CH2Cl chloroetan, chlorek etylu 64,51 0,871p -136,4 12,2 chloroetan
CH3CH2Br bromoetan, bromek etylu 108,97 1,4505 -119,33 38,4 bromoetan
CH3CH2I jodoetan, jodek etylu 155,97 1,924 -111,1 72,5 jodoetan
CH3CHCl2 1,1-dichloroetan 98,96 1,168 -96,8 57,3 1,1-dichloroetan
CH2ClCH2Cl 1,2-dichloroetan 98,96 1,2456 -35,7 83,5 1,2-dichloroetan
CH2BrCH2Br 1,2-dibromoetan 187,87 2,182 10 131 dibromoetan
C2F6 heksafluoroetan 138,01 1,59c -96,6 -78,3 heksafluoroetan
C2Cl6 heksachloroetan 236,74 2,091 185,6 186,6 heksachloroetan
C2Br6 heksabromoetan 503,5 2,823 200 r heksabromoetan
CH2=CHCl chlorek winylu 62,5 0,901p -153,7 -13,4 chlorek winylu polimeryzuje
CH2=CHBr bromek winylu 106,96 1,517 -138 16 bromek winylu łatwo polimeryzuje
CH2=CHCH2Cl chlorek allilu 76,53 0,9397 -135 45 chlorek allilu
CH2=CHCH2Br bromek allilu 120,99 1,398 -119 70 bromek allilu
CH2=CHCH2I jodek allilu 167,99 1,845 -99 102 jodek allilu
CHCl=CCl2 trichloroetylen 131,39 1,455 -86,4 87,2 trichloroetylen "tri"
CF2=CF2 tetrafluoroetylen 100,02 1,52c -143 -75,6 tetrafluoroetylen łatwo polimeryzuje
CCl2=CCl2 tetrachloroetylen 165,83 1,614 -22,3 121,1 tetrachloroetylen
CBr2=CBr2 tetrabromoetylen 343,67 * 57 226 tetrabromoetylen
CH2=CHCCl=CH2 2-chlorobutadien, chloropren 88,54 0,958 -130 59,4 chloropren polimeryzuje
(CH3)3CCl chlorek tert-butylu 92,57 0,842 -25 52 chlorek tert-butylu
(CH3)3CBr bromek tert-butylu 137,02 1,231 -16,2 73,2 bromek tert-butylu
CF3CF2CF2CF3 perfluorobutan 238,03 1,517p -125,2 -2,1 perfluorobutan bezbarwny, ciężki niereaktywny gaz
C6H6Cl6 α-1,2,3,4,5,6-heksachlorocykloheksan 290,84 1,87 158 288 heksachlorocykloheksan izomer aa3aee
C6H5F fluorobenzen 96,1 1,0194 -41,9 85,1 fluorobenzen
C6H5Cl chlorobenzen 112,56 1,1009 -45,6 131,7 chlorobenzen
C6H5Br bromobenzen 157,01 1,4882 -30,8 156 bromobenzen
C6H5I jodobenzen 204,01 1,8229 -31,4 188,3 jodobenzen
C6H4Cl2 o-dichlorobenzen 147 1,301 -17 180,5 o-dichlorobenzen
C6H4Cl2 m-dichlorobenzen 147 1,283 -24,8 173,1 m-dichlorobenzen
C6H4Cl2 p-dichlorobenzen 147 1,242c 53,1 174,1 p-dichlorobenzen
C6Cl6 heksachlorobenzen 284,78 2,044 231 322 heksachlorobenzen
C6Br6 heksabromobenzen 551,54 3,33 313 subl heksabromobenzen
C6H5CH2Cl chlorek benzylu 126,59 1,094 -39 179,3 chlorek benzylu silnie łzawiący
C6H5CH2Br bromek benzylu 171,04 1,44 -4 200 bromek benzylu silnie łzawiący
C6H5CHCl2 chlorek benzylidenu 161,03 1,25 -17 207 chlorek benzylidenu silnie łzawiący
C6H5CCl3 chlorek benzylidynu 195,47 1,373 -22 221 chlorek benzylidynu silnie łzawiący
  • slide11.jpg
  • slide22.jpg
  • slide33.jpg
  • slide44.jpg
  • slide55.jpg