Ciekawe linki

Jeśli się podoba

Właściwości węglowodorów aromatycznych
Wzór Nazwa Mmol gęstość t.top t.wrz Model Uwagi
C6H6 benzen 78,11 0,8737 5,53 80,1 benzen
C6H5CH3 toluen 92,14 0,8623 -95 110,62 toluen
C6H4(CH3)2 1,2-ksylen, o-ksylen 106,17 0,8759 -25,2 144,3 o-ksylen
C6H4(CH3)2 1,3-ksylen, m-ksylen 106,17 0,8601 -47,9 139,1 m-ksylen
C6H4(CH3)2 1,4-ksylen, p-ksylen 106,17 0,8566 13,3 138,4 m-ksylen
C6H3(CH3)3 1,3,5-trimetylobenzen, mezytylen 120,19 0,8611 -44,7 164,7 1,3,5-trimetylobenzen.gif
C6(CH3)6 heksametylobenzen 162,27 1,063 166,5 263,4 heksametylobenzen
C6H5C2H5 etylobenzen 106,16 0,8625 -94,9 136,2 etylobenzen.gif
C6H5CH(CH3)2 kumen, izopropylobenzen 120,19 0,8574 -96 152,4 kumen
C10H12 tetralina, tetrahydronaftalen 132,21 0,966 -35,81 207,6 tetralina
CH2(C6H5)2 difenylometan 168,24 1,002 24 263 difenylometan zapach pomarańczy
CH(C6H5)3 trifenylometan 244,34 1,014 93 359 trifenylometan bezbarwne kryształy
C(C6H5)4 tetrafenylometan 320,43 1,17 285 431 tetrafenylometan rozpuszczalny w gorącym C6H6
C6H5-C6H5 bifenyl 154,21 0,866 69 256 bifenyl
C6H5-C6H4-C6H5 p-terfenyl 230,31 1,23 215 376 terfenyl
C6H5-C6H4-C6H4-C6H5 p-kwaterfenyl 306,41 1,21 322 418 p-kwaterfenyl
C6H5CH2CH2C6H5 dibenzyl 182,26 0,995 52 284 dibenzyl
C10H8 naftalen 128,17 1,168 80,3 218 naftalen "naftalina"
C14H10 antracen 178,23 1,25 216,3 340 antracen bezbarwne kryształy
C14H10 fenantren 178,23 1,182 101 340 fenantren bezbarwne kryształy
C18H12 tetracen, naftacen 228,29 1,12 350 s tetracen żółtopomarańczowe kryształy
C22H14 pentacen 278,35 1,3 270 300r pentacen niebieskofioletowe kryształy
C24H12 koronen 300,36 1,38 439 525 koronen żółte kryształy
C16H10 piren 202,26 1,27 150,7 370 piren żółte kryształy
C20H12 benzopiren 252,32 1,35 176 495 benzopiren żółty, silnie rakotwórczy
C9H8 inden (1H-inden) 116,16 0,997 -1,4 182 inden bezbarwna ciecz
C9H10 indan 118,18 0,9645 -51,5 177 indan
C12H10 acenaften 154,2 1,19 96 278 acenaften bezbarwne igły
C13H10 fluoren 166,22 1,2 115 294 fluoren żółty
C10H8 azulen 128,17 1,75 98 298 azulen niebieskie kryształy rozpuszczalne w HCl
C18H12 trifenylen 228,29 1,28 197,9 430 trifenylen
C6H5CH=CH2 styren 104,15 0,901 -30,6 145,2 styren polimeryzuje
C6H5CH2CH=CH2 allilobenzen 118,18 0,892 -40 156 allilobenzen
C6H5CH=CHC2H5 cis-stilben, izostilben 180,25 1,011 5 83 izostilben ogrzany przechodzi w trans-
C6H5CH=CHC6H5 trans-stilben 180,25 0,97 124,3 306 trans-stilben
C6H5C≡CH etynylobenzen, fenyloacetylen 102,14 0,929 -44,8 143 fenyloacetylen
C6H5C≡CC6H5 difenyloacetylen, tolan 178,23 0,967 63 300 tolan
  • slide11.jpg
  • slide22.jpg
  • slide33.jpg
  • slide44.jpg
  • slide55.jpg