Ciekawe linki

Jeśli się podoba

5-metoksy-α,N-dimetylotryptamina55. a,N,O-TMS

5-metoksy-α,N-dimetylotryptamina

5-metoksy-3-[2-metyloamino)-propylo]-indol

α,N,O-trimetyloserotonina

 


SYNTEZA: Do roztworu 1,21 g 5-metoksyindolo-3-karboksyaldehydu w 15 ml nitroetanu dodano 0,3 g bezwodnego octanu amonu i mieszaninę utrzymywano w temperaturze łaźni parowej. Okresowo stosowana analiza TLC ukazała, że reakcja zakończyła się po 1,5 godziny. Substancje lotne usunięto pod zmniejszonym ciśnieniem i pozostałość (1,58 g rdzawoczerwonych kryształów) przekrystalizowano z 15 ml wrzącego izopropanolu. Po filtracji i wysuszeniu uzyskano 1,24 g (wydajność 82%) 5-metoksy-3-(2-nitropropenylo)-indolu w postaci ciemnozłotych kryształków o t.t. 178-179 °C. Wartości podręcznikowe to 182-184 °C.

Zawiesinę 1,7 g elektrolitycznego pyłu żelaza w 10 ml 80% wodnego roztworu kwasu octowego ogrzewano na łaźni parowej do wyraźnych objawów wydzielania wodoru. Do tej mieszanej zawiesiny dodano 0,5 g 5-metoksy-3-(2-nitropropenylo)-indolu po trochu w ciągu 2 minut. Ogrzewanie i mieszanie kontynuowano przez 30 minut, w którym to czasie analiza TLC (CH2Cl2 / heksan, silikon) ukazała, że wyjściowy materiał przereagował i były dwie plamki, z których jedna poruszała się wolniej a druga była wyjściowa. Mieszaninę reakcyjną przelano do 100 ml mieszaniny wody i CH2Cl2, przefiltrowano przez papierowy sączek. Rozdzielono dwie fazy i wodną wyekstrahowano raz nasyconym wodnym roztworem K2CO3 i rozpuszczalnik usunięto pod zmniejszonym ciśnieniem. Pozostałość przedestylowano pod ciśnieniem 0,08 mmHg uzyskując 5-metoksyindol-3-ilo-acetonu w postaci bezbarwnego oleju destylującego w przedziale 215-230 °C. Produkt ważył 0,24 g.

Do 20 ml metanolu dodano 1,17 g 5-metoksyindol-3-io-acetonu, 4,3 g chlorowodorku CH3NH2, 0,5 g NaCNBH3 i wystarczającą ilość stężonego HCl w metanolu do uzyskania żółtego koloru na uniwersalnym papierku wskaźnikowym. Całość mieszano w temperaturze pokojowej czasami dodając więcej kwasu – w razie potrzeby – przez kilka dni. Mieszaninę reakcyjną  przelano do rozcieńczonego H2SO4, przemyto dwukrotnie CH2Cl2, zalkalizowano rozcieńczonym NaOH i wyekstrahowano 3x50 ml CH2Cl2. Po usunięciu rozpuszczalnika pod zmniejszonym ciśnieniem pozostałość (0,76 g) przedestylowano w temperaturze 180-190 °C w ciśnieniu 0,05 mmHg uzyskując α,N,O-trimetyloserotoninę (α,N,O-TMS) w postaci bezbarwnego oleju. Nie krystalizował ani nie uzyskano stałych soli.

DAWKA: 10 - 20 mg, doustnie

CZAS TRWANIA: 6 - 8 godzin

OCENA JAKOŚCIOWA: (16 mg, doustnie) Było może ++, ale prawie nie było nic. Moje ciało czuło się bezpiecznie, było bezpiecznie. Jedynym silnym negatywem, negatywem tylko dla mnie, był charakterystyczny sen tej nocy; płytki, słaby metaliczny smak, wyraźny brak głębi czy wymiarów. Strata dobrego czasu do snu.

(16 mg, doustnie) Wszedłem w to tak daleko, jak się dało w ciągu 75 minut. Nie było nic w polu widzenia, ale to bez wątpienia gdzieś było. Byłem bardzo napalony i erotyka była zarówno wspaniała i satysfakcjonująca. Próbowałem pisać i wyglądało to na łatwe. Nie było fantazji ani wyostrzenia kolorów, niewiele jeśli chodzi o rozszerzenie źrenic czy Utrata apetytu. W ogóle nic takiego, jak w Oakland, nie istnieje. Po siódmej godzinie znajdowałem się w stanie trzeźwości, z pozostającym uczuciem, że zostałem oczyszczony.

(20 mg, doustnie) Byłem w dość depresyjnym stanie, ale nie sądzę, że było to spowodowane α,N,O. To z pewnością nie wzmocniło depresji. Wszystko co widziałem potwierdzało moją rosnącą desperację w sprawie ludzkiego gatunku i doszedłem do wniosku, po kilku godzinach, że jesteśmy na siebie skazani. Jestem zmęczony, zły na wszystko. Dość już.

ROZSZERZENIE I KOMENTARZ: Jest smutek, który czułem w większości publikowanych wysiłków w celu utworzenia korelacji pomiędzy strukturą cząsteczki a jej aktywnością biologiczną. Związek ten nazywany jest SAR i są czasopisma, które są przeznaczone do tego rodzaju analiz.

Trzeba mieć duży zbiór związków o znanych strukturach, wszystkie z nich muszą być znane pod względem działania farmakologicznego. Trzeba określonego rodzaju komputera. Jedno uwzględnia wszystkie aspekty struktury, jak energia wiązania, elektroniczne gęstości ładunku, długości molekularne, szerokości i grubości, stopnie swobody i przymusu, wszystko, co może być skalkulowane lub zmierzone. Wtedy przypisuje się niezależną zmienną jako współczynnik wszystkiego, konstruuje się równanie a następnie porównuje się to do aktywności biologicznej. Naciśnij przycisk „start” na komputerze i niech wszystkie zmienności zróżnicowane jasno po mapie, aż obliczenie rozwiązania równania zrobi najlepszy wynik o wartości aktywności farmakologicznej. Następnie SAR dokonuje statystycznych pomiarów właściwości dopasowania, co następnie może być użyte do przewidywania aktywności nowych struktur, które są jeszcze nie sprawdzone farmakologicznie.

Jest istotne, dlaczego cały ten proces jest nieefektywny. Przewidywania są sercem całej tej procedury i prognozy nigdy się nie wybiera. Weźmy nową strukturę, która nie jest oryginalną kolekcją struktur i zróbmy przewidywania co do jego, powiedzmy, siły psychodelicznej. Ale nikt tego nie próbuję z wielu powodów. Może nowego związku nigdy nie da się zsyntetyzować. Ale jest syntezowalny, ale nie oceniony farmakologicznie. Syntezujących to nie obchodzi, czy będzie to obojętny związek, czy będzie ograniczony przez prawne komplikacje, które mogą wyniknąć. Może robią go, żeby zbadać, ale nie zdecydują się na publikację. Prawie nidy nie testuje się przepowiedni. Co jest najbardziej prawdopodobne, to nowe wejście aktywności biologiczne i zmiany struktury odkryte (dla których nie ma publikowanych przewidywań) i dane te wrzuca się do młynka a nowy zestaw „bardziej poprawny” współczynnik jest obliczany i SAR staje się reklamowany jako lepiej przewidujący. Ale zawsze pamiętaj, że bez przewidywania i wyzwania nie są pomysłową wartością z gry SAR. Po prostu organizuje, co jest znane i niczego nowego nie tworzy.

Jest to rola, którą chciałbym rozegrać, żeby sprawdzić α,N,O-TMS. W czasie jego pierwszej syntezy jego aktywność biologiczna, z definicji, była kompletnie nieznana. Rzućmy cień na struktury, które były znane ze znaną aktywnością. Co można przewidzieć? Najbardziej logicznym archetypem używanym jako punkt wyjścia jest podstawowy aminowy homolog α,O-DMS. Jest to niezwykle silna, długożyciowa tryptamina, która ciągle plasuje się jako jedna z najsilniejszych, czyli prawie tak, jak wszystkie proste podstawione tryptaminy. Jest aktywna doustnie. Działa przez wiele godzin. Jest całkowicie dzikie pod względem zniekształceń wizualnych i iluzji. Konsekwentnie prowadzi do dramatycznych, może czasem przerażających, ale z pewnością niezapomnianych snów. Ilość 3-4 mg jest bez wątpienia wystarczająca. Chciałbym, żeby SAR mógł przewidzieć, jakie zmiany będą pochodzić z prostego dodania grupy N-metylowej. Nikt nie przewidział tego dla mnie, a teraz mam całkowicie porzuconą sztukę przewidywania, przynajmniej w technice SAR. Moje motto, to zrób to i przetestuj.

Do bazowych struktur będących pobudzającymi (np. Amfetamina) dodanie grupy N-metylowej zwiększa siłę działania I bogactwo. Np. w MDA otrzymuje się MDMA, nie silniejsze, ale zupełnie z inną formą psychicznej magii. Jednak wszystkie inne badane pierwszorzędowe aminy, psychodeliczne fenetylaminy, pod względem siły i jakości działania tracą. Jednak z tryptaminami grupa N-metylowa wydaje się potrzebna dla pełnego popiersia aktywności. Tutaj utrata grupy N-metylowej może również zaszkodzić pełnej mocy a ostateczny niemetylowany produkt (DMT staje się po prostu tryptaminą) będzie stosunkowo słaby i nieciekawy. Jeśli α,N,O-TMS byłby aktywny na poziomie 1 mg, wtedy wyjaśnienie z MDMA byłoby absolutnie prawidłowe. Jeśli α,N,O-TMS byłby aktywny jedynie w umiarkowanej skali 20 mg, wtedy wyjaśnienie z DMT byłoby prawidłowe. Jest znacznie mniej aktywny. Nie jest spektakularny. Wszyscy naukowcy SAR weźcie to do nowych danych, wrzućcie do komputerowych kalkulacji i dajcie lepsze współczynniki.

Teraz z tym jako wyzwaniem, przewidźcie mi siłę α,N,N,O-tetrametyloserotoniny. Jest to związek, który nie został jeszcze zsyntetyzowany, ale który dodaje drugą grupę N-metylową (jeszcze bliżej DMT przy atomie azotu i prawdopodobnie silniejszy) i jeszcze strukturalny pocałunek śmierci (jako siły działania) w świecie MDA MDMA. Co z tego będzie? Czy będzie słabszy? Obawiam się, że procedura syntezuj i próbuj jest jedyna, jakiej mogę zaufać.

5-metoksy-α,N-dimetylotryptamina

Powodzenia.

  • slide11.jpg
  • slide22.jpg
  • slide33.jpg
  • slide44.jpg
  • slide55.jpg