Ciekawe linki

Jeśli się podoba

N,N-tetrametylenotryptamina52. PYR-T

N,N-tetrametylenotryptamina

3-[2-(1-pirolidylo)-etylo]-indol

1-[2-(3-indolilo)-etylo]-pirolidyna

„pirolidylotryptamina”


SYNTEZA: Do dobrze mieszanego roztworu 1 g indolu w 15 ml eteru tert-butylowo-metylowego dodano kroplami w ciągu 20 minut roztwór 1,1 g chlorku oksalilu w 15 ml tego eteru. Żółte kryształy chlorku iindol-3-iloglioksylu pojawiły się około w połowie procesu. Mieszanie kontynuowano przez dodatkowe 10 minut. Pośredni związek odfiltrowano, przemyto skromnie eterem tert-butylowo-metylowym i użyto bezpośrednio w następnym kroku. Powyższy chlorek indol-3-iloglioksylu dodawano po trochu do 2,1 ml bezwodnej pirolidyny, co energicznie mieszano. Nastąpiło odbarwienie i mieszanina reakcyjna stała się blada, niemalże bez koloru. Do tego produktu dodano 80 ml 1N HCl, mieszaninę ochłodzono i powstałe osady odfiltrowano, przemyto wodą i wysuszono. Przekrystalizowano je z 30 ml wrzącego CH3CN (wolne w rozpuszczaniu, wolne w wykrystalizowaniu), co dało po filtracji, przemyciu CH3CN i wysuszeniu 0,87 g (wydajność 42%) indol-3-ilo-N,N-tetrametylenoglioksylamidu o t.t. 219-220 °C.

Roztwór 0,76 g indol-3-ilo-N,N-tetrametylenoglioksylamidu w 15 ml bezwodnego dioksanu dodano powoli do 0,8 g Li[AlH4] w 15 ml dioksanu, co dobrze mieszano i ogrzano do wrzenia pod chłodnicą zwrotną w obojętnej atmosferze. Po zakończeniu dodawania wrzenie kontynuowano przez 16 godzin i mieszaninę reakcyjną ochłodzono a nadmiar wodorku zneutralizowano ostrożnie dodając mokry dioksan. Utworzone osady odfiltrowano, przemyto gorącym dioksanem, przesącz i popłuczyny połączono, wysuszono nad bezwodnym MgSO4 i rozpuszczalnik usunięto pod zmniejszonym ciśnieniem. Pozostałość przedestylowano w aparacie KugelRohr’a pod ciśnieniem 0,05 mmHg pozyskując frakcję wrzącą w przedziale 170-180 °C, która spontanicznie krystalizowała. W ten sposób uzyskano 0,35 g (wydajność 52%) N,N-tetrametylenotryptaminy o t.t. 114-115 °C. Roztwór wolnej zasady z bezwodnym HCl dał chlorowodorek, który po krystalizacji z mieszaniny metanolu i benzenu miał t.t. 193-194 °C.

DAWKA: nieznana

CZAS TRWANIA: nieznany

OCENA JAKOŚCIOWA: (25 mg, doustnie) "There was a general malaise without any particular spiritual or noble side to it. I was sick."

(with 50 mg, orally) "There is maybe something here, but it is unpleasant. Salivation, muscle and joint pains. I tried smoking it earlier and it was almost inactive. Certainly less potent than DMT or DET."

(with 70 mg, smoked) "This smells like a mixture of DMT and naphthalene. The effects began very soon and lead to an intense, but a little bit uncomfortable, high. I was distinctly dizzy, and the visuals were minor. I would classify this compound in the 'not too pleasant' category, certainly not colorful."

ROZSZERZENIE I KOMNETARZ: Na wstępie, nazwa pyr-T, która jest skrótem od pirolidynotryptaminy jest całkowicie zła. Jest tu tylko pojedynczy azot na końcu łańcucha tryptaminowego i nie można żądać, aby pełnił podwójną funkcję w nazwie. Jest to charakterystyczne dla nazwy pirolidyny tak sam jak dla tryptaminy. Narkotyk ten czasami określany jest jako PT w popularnej literaturze, ale przy wyborze jego nazewnictwa jest lepiej wybrać pyr-T umożliwiając porównanie do analogów piperydyny i morfoliny. Te dwa analogi są opisane w literaturze. Materiał piperydynowy, pip-T, otrzymywany jest przez glioksylamid (t.t. 182-183 °C), co następnie redukowane jest Li[AlH4] w docelową aminę (t.t. 149-150 °C, chlorowodorek o t.t. 220-221 °C). Analog morfoliny otrzymuje się przez glioksylamid (o t.t. 187-188 °C) i redukcję do aminy mogącej występować w postaci oleju, chociaż opisano jej t.t. jako 145-147 °C. Jedyne próby, o których wiem z mor-T, w postaci fumaranu, nie dały efektów przynajmniej przy wstrzykiwaniu 30 mg.

Właściwie, te trzy heterocykliczne związki z pierścieniem pirolidynowym, piperydynowym i morfolinowym były ulubionymi związkami przez wiele lat. Zobacz w załączniku „Znane tryptaminy” i zobacz, jak często widzi się rozciągnięcie w podstawnikach azotu widoczne są elementy:
-C-C-C-C-
-C-C-C-C-C-
-C-C-O-C-C-

Są to właściwie pierścienie. Łatwość otrzymywania dodaje „zmysłu wyrafinowania” do pustego inaczej dokumentu naukowego; zwykle prezentują nieaktywne ekstrema w badaniach stref receptorowych jako struktury aktywności i zależności w związkach aktywnych na OUN. Ale związki tu prezentowane wydają się posiadać po prostu złe właściwości, nie powinny w rzeczywistości być rozpatrywane na poważnie w zagadnieniu zrozumienia niesamowitej aktywności większości psychodelicznych tryptamin.

I ponownie bez obserwacji, dobrze lub niedobrze, zasługujące na odrzucenie. Bardzo zawodne w odgrywaniu oczekiwanej roli w całkowitym zrozumieniu jest dodawane do intymnego zrozumienia zagadki, dlaczego te związki robią to, co robią.

N,N-tetrametylenotryptamina

  • slide11.jpg
  • slide22.jpg
  • slide33.jpg
  • slide44.jpg
  • slide55.jpg