Ciekawe linki

Jeśli się podoba

N,N-dietyloamid kwasu 6-propylonorlizergowego51. PRO-LAD

N,N-dietyloamid kwasu 6-propylonorlizergowego

N,N-dietylo-6-propylo-6-norlizergamid

6-propylo-N,N-dietylonorlizergamid

9,10-didehydro-6-propylo-N,N-dietyloergolino-8β-karboksyamid

6-propylo-nor-LSD

 

 

 


SYNTEZA: Do 66 mg nor-LSD (patrz synteza ETH-LAD) w 2 ml świeżo przedestylowanego dimetyloformamidu w atmosferze azotu dodano 48 mg bezwodnego K2CO3 i 41 mg jodku propylu. Kiedy analiza TLC wykazała, że nor-LSD został zużyty (9 godzin) wszystkie substancje lotne usunięto pod zmniejszonym ciśnieniem. Pozostałość rozpuszczono w CHCl3 (5x5 ml) i wyciągnięte ekstrakty osuszono nad bezwodnym Na2SO4, oczyszczono filtrując i rozpuszczalnik usunięto pod zmniejszonym ciśnieniem. Pozostałość była białym ciałem stałym. Podzielono ja na dwie części przez odśrodkową chromatografię (aluminium, CH2Cl2, atmosfera azotu i amoniaku), z czego pierwszy był głównym związkiem. Po usunięciu rozpuszczalnika rozpuszczono go w gorącym benzenie, przefiltrowano i ochłodzono. Dodanie heksanu zapoczątkowało krystalizację N-propylo-nor-LSD (9,10-didehydro-6-propylo-N,N-dietyloergolino-8β-karboksyamidu) w postaci krystalicznego produktu o wadze 54 mg (wydajność 72% po wysuszeniu). T.t. 87-88 °C.

DAWKA: 100 - 200 µg, doustnie

CZAS TRWANIA: 6 - 8 godzin

OCENA JAKOŚCIOWA: (80 µg, doustnie) Byłem świadomy pewnych zmian po kwadransie a potem przez chwilę nic. Z pewnością brak wizuali, niemal jak MDMA pod tym względem, że naprawdę nie jestem pewien, czy jest to psychodeliczne – nie ma jakiegokolwiek smaku LSD. Pewnego dnia chcę spróbować wyższej dawki.

(135 µg, doustnie) Dziwny rozwój do czegoś w tylu paranoi, bez rozsądnego dialogu z moim partnerem. Oszałamiające doświadczenie innego rodzaju, ale nie znaleźliśmy się we wspólnej przestrzeni. Niezbyt komfortowe – emocje są nudne. Około połowy doświadczenia weszły do gry znaczne wizuale, z łatwymi fantazjami powiązanymi muzyką. Kwintent na altówkę A Brüchner’a spowodował niezwykłe ramy zamku w murach zamku. Emocje ponownie były tkane, jedzenie było dobre, sen w porządku po 8 czy 9 godzinach. Nie jest to aż takie jak LSD (jeśli to jest Twoim standardem), ponieważ podstawowo nie jest do niego podobne.

(175 µg, doustnie) Jest to intelektualnie przejrzysty materiał, ale nie jest zabawny. Z pewnością jestem na +++ albo przynajmniej byłem kilka godzin temu. Jak można opisać PRO-LAD? To nie jest rzecz tego typu albo tamtego. Albo, z Kubusia Puchatka, „Nie jest na dole I nie jest na górze (ale to są schody, gdzie zawsze się zatrzumuję)” – nieważne. To znaczy, że nie jestem pewien, jak scharakteryzować ten związek. Jest przyjemny, jest dobry do powygłupiania się, jest dobry dla humoru, nawet świetny. Jest bardzo dobry dla przejrzystego myślenia, chociaż nie szczególnie w typie kosmicznym. Jest czymś w rodzaju miłego, komfortowego, środkowoamerykańskiego pikniku na 4 lipca, psychodelik jak szarlotka z lodami, taki, który można owinąć w złoty papierek dla najmłodszej ciotki, tej, która lubi myśleć, że rzeczywiście jest trochę dzika, wiesz – rodzaj psychodelika, który jest trochę zbyt duży dla Twoich taty czy mamy, ale jest wystarczająco odjechany, by utrzymywać niektórych młodszych krewnych szczęśliwych z Tobą na kilka miesięcy. Jakkolwiek, muszę Ci powiedzieć, jeśli chcesz to wprowadzić do wielkiego miasta… jest trochę opadły. Zamierzam trochę okłamać samego siebie.

ROZSZERZENIE I KOMENTARZ: Z powodzeniem przygotowania raczej stabilnego nor-LSD, można zsyntetyzować jakąkolwiek ilość 6-podstawionych homologów i analogów nor-LSD. Wystarczy właściwie użyć bromku alkilu czy jodku alkilu i zyska się pożądany produkt, po skromnej ilości oczyszczania w mikroskali. Kilka analogów znalazło się w literaturze i niektóre z nich zostały zbadane w bezpośrednim porównaniu do LSD. Mamy tu kilka przykładów:
N-propynylo-nor-LSD (PARGY-LAD). Jakaś aktywność przy 160 µg. Aktywny przy 500 µg.
N-butylo-nor-LSD (BU-LAD). Coś przy 500 µg.
N-fenetylo-nor-LSD (PHENETH-LAD). Nic przy 500 µg.

Ponieważ podstawniki mogą być coraz cięższe, siła działania tych produktów spada razem z rzędem wielkości. Ale w tej rodzinie N-podstawionego LSD jest fascynująca możliwość do badań czekająca na jej wykorzystanie, dokładna przenośnia do oznaczania radio-jodem DOI, która jest opisana w PIHKAL. Niezłe przypuszczenie, że jedno stanowisko jest dobrej stabilności metabolicznej. Więc co można powiedzieć o umieszczeniu tam małej grupy, która może być „znacznikiem” z rozsądnie długożyciowym izotopem jodu? Konkretna propozycja: (N-(2-fluoroetylo)-nor-LSD z fluorem F-18. Związek ten powinien być dość szybko otrzymywany (nor-LSD i FCH2CH2I w dimetyloformamidzie z CaCO3) i oczyszczony przez odśrodkową chromatografię, z około dwugodzinnym połowicznym rozpadem izotopu fluoru. Oto grupa, która mogłaby być (w teorii) nieodłącznym elementem centralnej aktywności produktu, N-(2-fluoroetylo)-nor-LSD. Końcowy związek może być zsyntetyzowany, oczyszczony, opisany i wysterylizowany szybko umożliwiając lokalizowanie w mózgu i określenie centralnej dynamiki przez skanowanie PET, praktycznie bez ryzyka dla podmiotu. Nazwijmy to FLUORETH-LAD.

N,N-dietyloamid kwasu 6-propylonorlizergowego

  • slide11.jpg
  • slide22.jpg
  • slide33.jpg
  • slide44.jpg
  • slide55.jpg