Ciekawe linki

Jeśli się podoba

α-metylotryptamina48. a-MT

α-metylotryptamina

3-(2-aminopropylo)-indol

IT-290

3-IT


SYNTEZA: Przygotowano roztwór 25,75 g indolu w 100 ml dimetyloformamidu. Drugi roztwór sporządzono również przez ochłodzenie dimetyloformamidu na zewnętrznej łaźni lodowej (wewnętrzna temperatura około 12 °C), dobrze mieszano i dodano 20 ml POCl3 kroplami w ciągu 30 minut. Następnie ogrzano do 25 °C i dodano pierwszy indolowy roztwór w dimetyloformamidzie kroplami (kontynuując mieszanie) w ciągu kolejnych 30 minut. Mieszanie kontynuowano jeszcze 45 minut, podczas których temperaturę podniesiono do 40 °C. W tym czasie utworzyły się żółte osady. Mieszaninę reakcyjną przelano do pokruszonego lodu z utworzeniem klarownego czerwonego roztworu. Zalkalizowano go dodając 200 ml 5N NaOH, co pozwoliło na oddzielenie żółtych osadów. Całość rozcieńczono 200 ml gorącej wody a po ochłodzeniu produkt odfiltrowano i przemyto zimną wodą. Można go było przekrystalizować z wodnego roztworu dimetyloformamidu uzyskując po wysuszeniu 24,5 g (wydajność 84%) indolo-3-karboksyaldehydu w postaci drobnych pomarańczowych igieł.

Roztwór 4,35 g indolo-3-karboksyaldehydu w 17,2 ml nitroetanu potraktowano 0,77 g octanu amonu i ogrzewano czasami wirując, na łażni parowej przez 2,5 godziny. Nadmiar reagenta usunięto pod zmniejszonym ciśnieniem i powstałe żółte osady przemyto wodą i wysuszono. Sproszkowano je w 25 ml bezwodnego metanolu, przefiltrowano i wysuszono uzyskując 5,22 g (wydajność 86%) 1-(3-indolilo)-2-nitropropenu-1 w postaci żółtego proszku o t.t. 190-192 °C.

Zawiesinę 10,7 g Li[AlH4] w 100 ml bezwodnego THF umieszczono w obojętnej atmosferze, mieszano i potraktowano kroplami roztworu 10 g wcześniej otrzymanego związku w bezwodnym THF w ciągu 2,5 godziny. Mieszaninę reakcyjną ogrzano do wrzenia pod chłodnicą zwrotną i utrzymywano tę temperaturę przez 2 godziny a następnie przywrócono do temperatury pokojowej. Nadmiar wodorku zneutralizowano wodnym roztworem THF (80 ml 25% roztworu) i następnie dodano 10 ml 50% NaOH. Potem dodano 150 ml eteru dietylowego i mieszanie kontynuowano aż przestały wytrącać się osady. Mieszaninę reakcyjną przefiltrowano i osad przemyto 150 ml eteru dietylowego. Przesącz i popłuczyny połączono, osuszono nad bezwodnym K2CO3 i rozpuszczalnik usunięto pod zmniejszonym ciśnieniem. Pozostałość ważyła 9,2 g i została przedestylowana w temperaturze 130-140 °C pod ciśnieniem 1 mmHg z uzyskaniem  białego krystalizującego oleju o t.t. 96-98 °C. Przekrystalizowano to z mieszaniny octanu etylu i eteru naftowego i miało t.t. 97-100 °C. uzyskano 6,3 g (wydajność 73%). Próbkę rozpuszczono w 10-krotnej objętości metanolu, potraktowano ekwiwalentem kwasu octowego lodowatego i zebrano do wysuszenia pod zmniejszonym ciśnieniem uzyskując octan, który podczas rekrystalizacji z octanu etylu i wysuszeniu dał produkt α-metylotryptaminę (α-MT) w postaci drobnych białych kryształków o t.t. 143-144 °C. Fumaran powstał przez dodanie octanu etylu do gorącego zasadowego roztworu α-MT w metanolu, który zneutralizowano dodaniem kwasu fumarowego, wyizolowano w postaci drobnych białych igieł o t.t. 200-203 °C.

DAWKA: 15 - 30 mg, doustnie; 5 - 20, palone

CZAS TRWANIA: 12 - 16 godzin

OCENA JAKOŚCIOWA: (15 mg, doustnie) Miałem silne psychodeliczne doświadczenie, które trwało około 12 godzin, ale niesamowicie ustąpiła moja chroniczna depresja trwająca cztery dni.

(20 mg, doustnie) Nic się nie stało przez trzy godziny – myślałem, że było to „puste”. Następnie poczułem się trochę nieswojo, niespokojnie, to opóźnione działanie jest dla mnie nowe. Czułem się całkowicie wymyty, wyczerpany. Miałem kaca następnego ranka.

(30 mg, doustnie) Jest to trochę ja prędkość, duża prędkość. Poczułem się ziewający, w stanie rozmarzenia i ospałości. To trwało długo.

(30 mg, doustnie) Efekty po raz pierwszy spostrzegłem trochę ponad godzinę, ogólne drętwienie i łagodna utrata koordynacji ruchowej. To wszystko stało się bardziej widoczne w ciągu najbliższej pół godziny, ale moje myśli pozostały przejrzyste. Drżenie rąk i napięcie szczęki trwały przez doświadczenie. Muzyka była OK, ale nie byłem w rzeczywistości z nią powiązany. Nie było wizuali ani przy otwartych, ani przy zamkniętych oczach, ale wystąpiła umiarkowana wrażliwość na światło, która trwała przez dzień i pole widzenia było zmienione, jakby świat na zewnątrz w rzeczywistości wyglądał nierealnie i obco. Czy były jakieś pozytywne aspekty dla tego dnia? Rozmawiałem z przyjacielem przez dwie godziny przez telefon, z łatwością. Nie miałem apetytu. Ale jest coś jeszcze, dlaczego mogę polecić ten związek. Łatwy sen po 12 godzinach.

(80 mg, doustnie) Wystrzeliłem w godzinę a po kolejnej godzinie wymiotowałem gorzej niż po meskalinie. Absolutny brak wizuali, bez halucynacji, ale z niesamowitą depersonalizacją. Po 13 godzinach nadal to odczuwałem, cały czas. Potem trochę osłabło.

(100 mg, doustnie) Wystąpiło rozszerzenie źrenic, szczękościsk, tachykardia i wymioty. Za dużo. Ale naprawdę podoba mi się ten związek w mniejszych dawkach.

(4 mg, palone) Podczas palenia ma nieprzyjemny zapach. Zajęło sporo czasu, zanim weszło. Po pół godziny, BINGO, wystąpiło bardzo powolne budowanie określonego psychodelicznego uczucia. Budowało się powoli, ale silnie przez kilka godzin do wyżu w około 4 godzinie, po czym nastąpił bardzo powolny spadek. Ale nawet po 18 godzinach od zażycia i po kolejnych 7 godzinach snu, po przebudzeniu ciągle czułem efekty.

(5 mg, palone) Jakościowo było łagodniejsze i mniej intensywne niż grzyby, ale bardziej długożyciowe. Nie skomplikowane, ale po prostu bardzo dobre poczucie duchowe, energetyczne uczucia, wyostrzenie kolorów, atrakcyjny rytm w muzyce. Substancja na imprezę.

(6 mg, palone) Nadejście natychmiastowe, z kołataniem serca, wyostrzeniem otoczenia. Smak? Bleee!

(10 mg, palone) Chociaż nie ma prawdziwych wizuali do omawiania, ogólny obraz rzeczy wygląda ziarnisto – jak film nakręcony w niskiej jakości na taśmie 16 mm. Jest energetyczna niesamowitość w związku z nieruchomymi obiektami. Trwało 3 godziny.

(20 mg, palone) Zrobiłem kilka wdechów z mojego parownika i usiadłem z powrotem. Czułem ciśnienie w głowie i niepokój a następnie wszystko działo się bardzo szybko. Mój umysł szybko pracował i ciało przyspieszyło razem z nim w ten nieświadomy sposób. Po kilku godzinach zacząłem dostrzegać więcej manifestujących efektów psychodelicznych. Wydawało się, jakby część pobudzająca stała się mniej dominująca i psychodeliczne efekty wizualne zaczęły ją zastępować. Wróciłem do mojego pokoju, żeby oglądać charakterystyczne fale miękkich czerwono-pomarańczowych wizuali. Były bardzo podobne do kolorów LSD. Stopniowo intensywność zwiększała się do poziomu około 0,5-1 g P. cubensis i po kilku następnych godzinach było jasne, że osiągnąłem wyż efektów. Byłem dość zmęczony i gotowy do snu i zdecydowałem się zasnąć w nocy. Ku mojemu zaskoczeniu obudziłem się cztery godziny później i byłem na tym samym poziomie, jak zasypiałem. Stopniowo w ciągu następnego dnia powróciłem do stanu trzeźwości z pozostającym uczucie sporej euforii z przyjemną poświatą.

ROZSZERZENIE I KOMENTARZ: W latach 60 XX wieku było sporo zainteresowania w kilku koncernach farmaceutycznych indolowymi analogami amfetaminy. Zarówno α-metylowana tryptamina (ten związek, α-MT) i α-etylowanay homolog (α-ET, osobny rozdział) okazały się być efektywnymi inhibitorami monoaminooksydazy i obydwa były badane klinicznie jako potencjalne antydepresanty. Homolog etylowy stał się lekiem handlowym oferowanym przez Upjohn Company jako Monaza, ale obecnie jest uważany za środek bez znaczenia medycznego i klasyfikowany jako narkotyk Wykazu I. Ciekawe, że ten związek metylowy, α-MT, był również dostępny medycznie jako antydepresant w Związku Radzieckim w latach 60 i był sprzedawany pod nazwą Indopan w tabletkach po 5 i 10 mg.

Jet bardzo oczywisty szeroki zakres reportowanych efektów opisanych dla α-MT, wskazujących na wiele zmienności. Dla niektórych zaczyna się szybko, dla innych wolno. Niektórzy uważają go za dobry psychodelik inni są niepokojeni przez fizyczne efekty uboczne. To wszystko trochę przypomina harmalinę, ze spektrum odpowiedzi w przedziale 1-10 w zakresie skali 1-10. Być może jest to odzwierciedlenie właściwości inhibicji monoaminooksydazy i jeśli tak, być może niskie dawki α-MT mogą służyć jak harmalina przy pełnieniu hamowania metabolicznej destrukcji DMT w niektórych formach farma-huasca.

Zawsze intrygowały mnie fascynujące drobiny spekulacji. Ken Kessey z „Lot nad Kukułczym Gniazdem”, miał swoje gniazdko w chatce La Honda, w latach 60. Zyskał sławę głównie dzięki Tom’owi Wolfe „The Electric Kool-Aid Acid Test”, gdzie został dobrze opisany. Jak na tamte czasy, Kesey pracował nad eksperymentalnymi tematami wielu badań z udziałem psylocybiny, Ditran i α-MT. Wkrótce po ich ukończeniu, zostawił to i przyjął rolę „Szefa” w jego drużynie „Merry Pranksters”, która podróżowała wzdłuż i wszerz kraju w sławnym autobusie „Dalej”. Opowieści o ich szerokich i dobrze reklamowanych użyciach LSD jest mnóstwo. Słyszałem jako plotki, że dostawy badawcze α-MT znikały w mniej więcej tym samym czasie i pojawiła się myśl, że może narkotyk, który konsumowali to nie LSD ale α-MT. A może jednego dnia jedno a drugiego drugie. Zrobiłem delikatne zapytanie o dyrektora badawczego, którego znałem osobiście, czy tak może być i jego zdaniem Kesey i żartownisie prawdopodobnie używali LSD, ponieważ było ono powszechnie dostępne w tamtych czasach.

Jest inne porównanie do etylowego homologu, α-ET. W komentarzu w α-ET wspomniałem, jak przemysł był ekonomicznie dotowany podczas wojny z narkotykami przez ładowanie cen inflacyjnych dla próbek preferencyjnych i badawczych. Tu i tam może to być po prostu polityczny odpowiednik. Jest kilka handlowych źródeł α-MT, z cenami katalogowymi 50-150 USD za gram. Kupiłem gram z Acros Organics i dostarczono do mnie przesyłkę. Otrzymałem również kartę MSDS (karta charakterystyki, opis fizyczny informacji o zagrożeniach, co jest teraz obowiązkiem przy dostarczaniu wszystkich dostarczanych chemikaliów) i nic dziwnego, że nie ma wzmianek o jakichkolwiek znanych zagrożeniach. Wyobraźcie sobie moje zdziwienie, kiedy otrzymałem fakturę z dopłatą jedynie 6 USD za dostarczenie związku niebezpiecznego. Trzy telefony na numery 800-, dotarłem do osoby w Fisher Scientific, która powiedziała mi, że jest to skutek Stanu Kalifornia, który umieścił ten związek w klasyfikacji #110. Wcześniej otrzymałem z Acros rozpuszczalniki, które były łatwopalne, lotne, śmierdzące i raczej toksyczne i nigdy wcześniej nie musiałem płacić opłaty za zagrożenie. Podejrzewam, że ktoś w Sacramento odkrył, że związek ten ma szerokie zastosowanie jako stymulant i pewne jako psychodelik i skutecznie na nim zarobił zanim stanie się nielegalny. Jeden z dostawców handlowych, z działaniem wysyłkowym zwany CRSB, zapewnia prekursory dla narkotyków (nielegalne) i właściwe narkotyki (nielegalne) o ile nie będą one wykorzystane w nielegalny sposób. Popyt na α-MT jest bardzo wysoki, drugi po γ-butylolaktonie, który może być przekształcony do GHB poprzez NaOH (pozycja #3 w liście sprzedaży).

Jest coś interesującej biochemii i farmakologii dokoła brzegów α-MT. Analog 4-hydroksylowy α-MT obserwowano na ludziach. Opisano go pod względem wizuali w jego efektach, niektórzy opisywali ogłupienie i uczucia depresyjne. Jakkolwiek wystąpiło trochę objawów toksycznych przy dawkach 15-20 mg przy podaniu doustnym, włączając dominujący ból, tachykardię, zwiększone ciśnienie krwi i u kilku ludzi bóle głowy i biegunkę. Analog 5-hydroksylowy α-MT również został jest przebadanym związkiem, ale o ile wiem – nie na ludziach. Można go nazwać metyloserotoniną (α-M-5HT lub α-MS) i jest efektywnym inhibitorem dekarboksylazy 5-hydroksytryptofanu, bez grupy 5-hydroksylowej ale z α-metylową jest α-metylotryptofanem i jest końcowo metabolizowany przez szczury do α-MS.

W szyszynce „mimics” bardziej serotoninę niż melatoninę i nie ma dowodów, że jest acetylowany do analogu melatoniny. Jest blokerem α-metylowym aminowej grupy z przedstawicielami metabolicznej deaminacji w połowie kroku w modyfikacji serotoniny, aby umożliwić jej do przeniknięcia do OUN; chroni grupę aminową od deaminacji, ponieważ jest podstawiony w pozycji α-metylowej. Resztą potrzebnej modyfikacji jest metylowanie grupy 5-hydroksylowej. Daje to α,O-dimetyloserotoninę, która pozwala na wejście produktów podobnych do serotoniny (α,O-DMS) bezpośrednio do mózgu. We wszystkich tych zwykłych zastosowaniach litera α greskiego alfabetu służy do oznaczenia atomu węgla leżącego obok atomu azotu tryptaminowego łańcucha bocznego, czytelnicy bardzo starej literatury pamiętają, że litera ta zwykła oznaczać pozycję 2 na pierścieniu pirolu.

Kilka innych związków może być rozpatrywanych jako część tego obszaru. Dodanie grupy metylowej do indolowej pozycji 1 skutkuje wzrostem do 1,α-DMT. Związek ten został przygotowany w konwencjonalny sposób z 1-metyloindolo-3-karboksyaldehydu przez redukcję pośredniego nitrostyrenu dzięki Li[AlH4]. Prezentuje to pokrewieństwo MLD-41 z LSD, z około trzykrotnym spadkiem aktywności. Homolog α,α-dimetylotryptaminowy (α,α-DMT) również jest znany. Prezentuje on pokrewieństwo fenterminy do amfetaminy, gdzie ponownie następuje trzykrotny spadek siły działania. Sprawiedliwą hipotezą byłoby oczekiwanie, że któryś z tych „DMT” będzie aktywnych środkiem pobudzającym w rozsądnych dawkach, ale żaden nie był badany na ludziach. Analog z grupą metylową przesuniętą na 4 pozycję indolową (4,α-DMT) był zbadany na człowieku. Przy dawce doustnej 20 mg opisywano uczucie nierealności. Zewnętrzne, cielesne objawy z uwzględnieniem , napięcia mięśni i rozszerzenia źrenic.

Jest pięć możliwych przestawień łańcuchowych, od normalnej na pozycji 3, poprzez pozycje 2, 4, 5, 6 lub 7. Wszystkie pięć „α-metylotryptamin” jest znanych, ale jedynie w sprawie jednej jest wiadome aktywne działanie na ludzki OUN. Jest to izomer 5, 5-(2-aminopropylo)-indol (5-IT), który przy dawce 20 mg doustnie jest długożyciowym stymulantem powodującym przyspieszone bicie serca, jadłowstręt, zmniejszone oddawanie moczu i lekką hipertermię przez około 12 godzin.

α-metylotryptamina

  • slide11.jpg
  • slide22.jpg
  • slide33.jpg
  • slide44.jpg
  • slide55.jpg