Ciekawe linki

Jeśli się podoba

Ceramiczne materiały trudnotopliwe

Wzór struktura t. topn. oC gęstość twardość odporność na czynniki chemiczne
kwasy zasady metale fluorowce
BeO heks. 2578 3,02 12000 - ± + ±
MgO regul. 2830 3,58 10000 - ± ± *
Al2O3 redr. 2054 3,96 16000 + + + +
SiO2 heks. 1713 2,2 10000 + ± ± +
TiO2 tetrag. 1912 4,24 10000 ± - - *
ThO2 regul. 3350 9,69 12000 - + + *
ZrO2 jednosk. 2710 5,56 12000 + - + ±
BN heks. 2330 2,25 miękki ± ± + -
AlN heks. 2200 3,25 12000 + + * ±
Si3N4 heks. 1900 3,19 20000 ± ± ± +
B4C heks. 2450 2,52 32000 + ± ± ±
β-SiC regul. 2700 3,22 30000 + ± ± ±
WC heks. 2776 14,95 20000 - - - ±
HfC NaCl 3960 12,68 28000 - * + *
TiC NaCl 3067 4,94 32000 ± * + *
TaC NaCl 3980 14,5 18000 ± * + *
TiB2 heks. 3200 4,52 34000 * - + -
twardość Vickersa (zbliżone do Brinella) wyrażona w MPa
odporność: + bardzo odporny, ± umiarkowanie odporny, - nieodporny

Szkła nieorganiczne

Rodzaj szkła Zawartość składnika (% masowy) T. miękn. Zastosowanie
SiO2 Al2O3 B2O3 Na2O K2O CaO PbO Inne
Butelkowe zwykłe 55-63 4-10 0 4-10 0,6-2 13-21 0 Fe2O3 1,2-4,4, Mn2O3 0-7,5 500-600 produkcja butelek i tanich naczyń
Corning 7740 Pyrrex 80,3 2,2 12,9 3,8 0,4 0 0 - 820 technika wysokiej częstotliwości
Flint Średni 46,6 0 0 1,5 7,8 0 43,8 As2O3 0,3 <550 proste przyrządy optyczne
Flint Ciężki 28,4 0 0 0 2,5 0 69 As2O3 0,1 <550 pryzmaty, złożone obiektywy
Kineskopowe (SK90) 69,5 0 2 11 6,5 5,5 0 MgO 3,5, BaO 2 685 lampy kineskopowe
Kwarcowe 100 0 0 0 0 0 0 1300 naczynia odp. na wys. temp. ,optyka UV
Mleczne 68 4,5 0 13,9 3,5 0,1 0 Fe2O3 5,4, ZnO 2 685 mleczne szyby, naczynia
Ołowiowe 56,8 1,4 0 4,1 7,7 0 30 - 500 rurki i talerzyki żarówek
Szkło okienne 72 2 0 15 0 8 0 MgO 2,8, Fe2O3 0,2 500 szyby okienne
Szkło okularowe 69 0 0,25 5,9 11,7 12,1 0 Sb2O3 0,1 600 przyrządy optyczne
Szkło "kryształ" 67,2 0 0 9,5 7,1 0,9 14,8 As2O3 0,5 500 naczynia ozdobne
Szkło łatwotopliwe 8 24 48 14 0 6 0 - 300 lut do innych szkieł
Wata szklana 66 0 0 17 0 17 0 - izolacja cieplna
Zarówkowe (balonikowe) 72,4 1,2 0 15,4 2 5,3 0 MgO 3,7 baloniki żarówek

Wybrane substancje barwiące szkło

Składnik Zabarwienie
Cu2O czerwone
Co2+ niebieskofioletowe
Cr2O3 zielone
Fe2+ zielonkawe
Fe3+ żółtobrunatne
MnO2 różowe (od Mn3+)
Se rubinowe
koloid Au rubinowe
koloid Ag żółte
związki Ni fioletowe
SnO2 mlecznobiałe
AgBr zmienne (szkło fotochromowe)
  • slide11.jpg
  • slide22.jpg
  • slide33.jpg
  • slide44.jpg
  • slide55.jpg