Ciekawe linki

Jeśli się podoba

5-metoksy-2,N,N-trimetylotryptamina45. 5-MEO-TMT

5-metoksy-2,N,N-trimetylotryptamina

3-[2-(dimetyloamino)-etylo]-5-metoksy-2-metyloindol

5-metoksy-2-metylo-DMT

indapex

 


SYNTEZA: Do mieszanego roztworu 7,16 g kwasu 1-(para-chlorobenzoilo)-5-metoksy-2-metyloindolo-2-octowego w 150 ml CHCl3 dodano kroplami 4,4 ml chlorku oksalilu i mieszaninę reakcyjną wrzano pod chłoddnicą zwrotną przez 2,5 godziny. Usunięcie rozpuszczalnika pod zmniejszonym ciśnieniem dało gęsty żółty olej, który rozpuszczono w 150 ml CH2Cl2. Następnie małymi porcjami dodano 40% wodny roztwór dimetylaminy do zalkalizowania roztworu. Fazy rozdzieloną, organiczną przemyto kolejno wodą, rozcieńczonym HCl a ostatecznie nasyconym roztworem NaCl i pozbawiono rozpuszczalnika pod zmniejszonym ciśnieniem. Pozostałość rozpuszczono w 20 ml octanu etylu i po kilku minutach produkt wykrystalizował. Przekrystalizowano go z gorącej mieszaniny acetonu i wody z uzyskaniem po filtracji i wysuszeniu 5,08 g 1-(para-chlorobenzoilo)-5-metoksy-2,N,N-trimetyloindolo-3-acetamidu w postaci bladożółtych, drobnych igieł.

Do zawiesiny 5 g 1-(para-chlorobenzolio)-5-metoksy-2,N,N-trimetyloindolo-3-acetamidu w mieszaninie 80 ml izopropanolu i 20 ml wody oddano 1 g KOH i całość mieszano w temperaturze pokojowej przez 1,5 godziny. Początkowy materiał ulegał stopniowemu rozpuszczaniu. Nadmiar izopropanolu usunięto pod zmniejszonym ciśnieniem a pozostałość podzielono pomiędzy octan etylu i wodę. Fazę organiczną oddzielono a następnie przemyto kolejno wodą, rozcieńczonym HCl, wodą i nasyconym roztworem NaCl. Po wysuszeniu bezwodnym Na2SO4 odparowanie rozpuszczalnika dało produkt, który przekrystalizowano w rżącego octanu etylu, który zostawiono do powolnego ostygnięcia. W ten sposób uzyskano, po filtracji i wysuszeniu, 1,44 g 5-metoksy-2,N,N-trimetyloindolo-3-acetamidu w postaci białych kryształów.

Do 40 ml mieszanego bezwodnego THF w okrągłodennej kolbie zaopatrzonej w chłodnicę zwrotną w obojętnej atmosferze argonu dodano 2,7 g 5-metoksy-2,N,N-trimetyloindolo-3-acetamidu. Następnie dodano 20 ml 1M Li[AlH4] w THF (nastąpiło gwałtowne bąblowanie) i mieszaninę reakcyjną utrzymywano w stanie wrzenia pod chłodnicą zwrotną przez 2,5 godziny. Mieszaninę ochłodzono do temperatury pokojowej i potraktowano 8 ml 50% roztworu izopropanolu w wodzie. Zawiesinę przefiltrowano, osady przemyto 2x20 ml THF, przesącz i popłuczyny połączono i rozpuszczalnik odparowano pod zmniejszonym ciśnieniem. Stałą pozostałość rozpuszczono w 25 ml 0m5M HCl, przemyto CH2Cl2, zalkalizowano 25% wodnym roztworem NaOH i wyekstrahowano 3x40 ml CH2Cl2. Usunięcie rozpuszczalnika  pod zmniejszonym ciśnieniem dało jasnożółty olej. Przedestylowano go w temperaturze 0,25 mmHg zbierając frakcję wrzącą w temperaturze 155-160 °C o wadze 1,52 g będącą bladożółtym olejem. Powoli wytrąciły się z niej mleczne krystaliczne osady 5-metoksy-2,N,N-trimetylotryptaminy (indapeks) o t.t. 90-92 °C.

DAWKA: 75 - 150 mg, doustnie

CZAS TRWANIA: 5 - 10 godzin

OCENA JAKOŚCIOWA: (65 mg, doustnie) Poczułem pierwsze upojenie po godzinie. Byłem odprężony z łagodnymi marzeniami sennymi w związku z muzyką „Hearts of Space”. Byłem pobudzony seksualnie z pewnym podniesieniem intensywności orgazmu. Po trzech godzinach czułem się w większości przywrócony do trzeźwości. Reszta dnia przeszła bez problemów.

(90 mg, doustnie) Zażyte zostało w kapsułce. Efekty zostały zaobserwowane po 55 minutach z uczuciem odprężenia i łagodnymi zaburzeniami zdolności motorycznych. Seksualna aktywność została zapoczątkowana po 90 minutach. Odczuwane były ciarki na kręgosłupie, chociaż wzwód był nieco trudniejszy niż zwykle, orgazm był fenomenalny. To silne działanie zostało potwierdzone trzy razy podczas następnych trzech godzin! Łagodne uczucie pełności żołądka, ale bez obserwowanych problemów przewodu pokarmowego. Obserwowany znaczny apetyt podczas pierwszych pięciu godzin, po których jedzenie smakowało w porządku. Muzyka wywołała dryfowanie myśli przy zamkniętych oczach, ale bez pojawienia się prawdziwych wizuali przy otwartych oczach. Słabe drżenie szczęki i palców mogło być obserwowane przy ostrożnym przyjrzeniu się. Efekty były ledwie zauważalne po piątej godzinie i kompletnie znikły po siódmej. Sen był przerywany wybudzeniami co kilka godzin z łagodnym pragnieniem i marzenia senne wydawały się wyostrzone. Nie było żadnych skutków ubocznych następnego rana.

(120 mg, doustnie) W przeciwieństwie do tego, o czym mówiono mi, że może się stać, nie było odczuwalnych seksualnych doznań w jakimkolwiek momencie doświadczenia. Myśli wydawały się słabo powiązane i wystąpiło uczucie naćpania z uspokojeniem. Umiarkowane dreszcze i uczucie zimna pojawiło się na kilka godzin, co wymagało ubrania najpierw kurtki a potem ciepłego koca. Czas zdawał się umiarkowanie spowolnić i zarówno oddech jak i puls były spowolnione. Zanotowano łagoną pełność żołądka z niestrawnością. Nie byłem głodny. Nie pojawiły się problem przewodu pokarmowego. Wszystko słabło po około pięciu godzinach, kiedy stałem się głodny i spragniony. Sen nie był wygodny i następnego ranka ciągle byłem jeszcze trochę roztrzęsiony.

(150 mg, doustnie) Nie odczuwałem skutków do 55 minuty, kiedy to zaczął się łagodny stopień upojenia. Po 70 minutach pojawiły się łagodne nudności i pełność żołądka. Nastąpiła utrata zdolności motorycznych i chodzenie okazało się trudne. Do mojego obwodowego pola widzenia zostało dodane falowanie. Zarówno telewizyjne jak i radiowe talk show stały się całkowicie nudne i trudne do odbioru, uczucie smutku i rozpaczy stało się przytłaczające. Żadna muzyka nie mogła zmienić tych uczuć, jakkolwiek zostały definitywnie zapowiedziane wizuale przy zamkniętych oczach po 100 minucie. Emocje były bardzo nietrwałe, począwszy od głębokiego płaczu do uspokojenia się i z powrotem przez okres 20 minut. Widziałem wszystkie wady i porażki w moim życiu i jakkolwiek bardzo smutny, rozpoznałem niektóre rzeczy do skorygowania w przyszłości. Pozorne wahania temperatury ciała kontynuowały, począwszy od uczucia gorąca do ciągłego wychłodzenia (właściwa temperatura ciała nie była mierzona). Nie można było zaznać spokoju przez kilka godzin. Kłopoty żołądka utrzymywały się przez całe doświadczenie z uczuciem umiarkowanego bólu brzucha w trzeciej i czwartej godzinie.

Po szóstej godzinie znowu mogłem oglądać telewizję i tak zrobiłem w oczekiwaniu na koniec doświadczenia. Niektóre efekty pozostały były ciągle widoczne w dziewiątej godzinie, ale następnie sen był bez powikłań. Nie możliwe było jedzenie czy nawet picie wody aż do ósmej godziny, po którym czasie siorbanie małymi łykami okazało się tolerowane. Budziłem się kilka razy w nocy i piłem dodatkowe niewielkie ilości wody, ale następnego dnia obudziłem się bardzo odwodniony. Nie było innych oczywistych efektów kaca.

ROZSZERZENIE I KOMENTARZ: Jest to z pewnością halucynogenne w dawce 150 mg doustnie, może być porównane z dawką 300 mg chlorowodorku meskaliny. Są to dokładnie takie same związki chemiczne, jeśli usunie się maleńką grupę metylową na indolowej pozycji 2, staną się niezwykle silnym materiałem 5-MeO-DMT. Ale ten ostatni związek musi być palony albo wstrzyknięty, żeby ukazać w ogóle aktywność. Wiadomo, że grupa metylowa na atomie α-węgla tryptaminy blokuje ocenę systemu enzymatycznej deaminacji pozwalającej na aktywność w podaniu doustnym. Zastanawiam się, czy grupa metylowa na pozycji 2 wykonuje tę samą pracę na tej samej drodze.

W umiarkowanych dawkach w obszarze 70-80 mg doustnie indapeks jest zarówno odprężający i pobudzający seksualnie. Przy badaniu wyższych dawek wydaje się zyskiwać składnik toksyczności i kilka osób zdecydowało się powtórzyć te poziomy.

5-metoksy-2,N,N-trimetylotryptamina

  • slide11.jpg
  • slide22.jpg
  • slide33.jpg
  • slide44.jpg
  • slide55.jpg