Ciekawe linki

Jeśli się podoba

5,6-dimetoksy-N-izopropylo-N-metylotryptamina41. 5,6-MEO-MIPT

5,6-dimetoksy-N-izopropylo-N-metylotryptamina

5,6-dimetoksy-3-[2-(izopropylometyloamino)-etylo]-indol

 

 


SYNTEZA: Do zawiesiny 0,88 g 5,6-dimetoksyindolu w 50 ml eteru dietylowego, mieszanej i ochłodzonej na zewnętrznej łaźni lodowej dodano kroplami roztwór 0,87 g chlorku oksalilu w 5 ml eteru dietylowego w ciągu 20 minut. Całość mieszano przez kolejen 20 miut a nastęlnie chlorek glioksylu odfiltrowanu, przemyto eterem dietylowym i wysuszono pod zmniejszonym ciśnieniem. Zawiesinę tego czerwonego osadu w 50 ml lodowatego bezwodnego THF potraktowano dodawanym kroplami 30% roztworem metyloizopropyloaminy w eterze dietylowym aż do uzyskania pH powyżej 9. Rozpuszczalniki usunięto pod zmniejszonym ciśnieniem a pozostałość podzielono pomiędzy CHCl3 i wodę. Fazę organiczną po odbarwieniu węglem aktywnym pozbawiono rozpuszczalnika pod zmniejszonym ciśnieniem i pozostałość przekrystalizowano z mieszaniny octanu etylu i heksanu. W ten sposób uzyskano 0,61 g 5,6-dimetoksy-N-izopropylo-N-metyloindologlioksylamidu o t.t. 204-206 °C z wydajnością 40%.

Dobrze mieszaną zawiesinę 0,55 g Li[AlH4] w 25 ml bezwodnego THF potraktowano dodawanym kroplami roztworem 0,53 g 5,6-dimetoksy-N-izopropylo-N-metyloindologlioksylamidu w 75 ml bezwodnego THF. Mieszaninę reakcyjną ogrzano do temperatury wrzenia pod chłodnicą zwrotną i utrzymywano ją przez 30 minut a następnie ochłodzono do około 40 °C. Dodano 0,55 ml wody, 1,65 ml 10% wodnego roztworu NaOH i jeszcze 0,55 ml wody. Osady odfiltrowano i przemyto THF. Połączony przesącz i popłuczyny pozbawiono rozpuszczalnika pod zmniejszonym ciśnieniem. Oleistą pozostałość przekrystalizowano z heksanu uzyskując 0,34 g (wydajność 71%) 5,6-dimetoksy-N-izopropylo-N-metylotryptaminy o t.t. 71-73 °C.

DAWKA: > 75 mg, doustnie

CZAS TRWANIA: nieznany

OCENA JAKOŚCIOWA: (35 mg, doustnie) W ogóle nic.

(75 mg, doustnie) Mogła być dziwna świadomość czegoś około godziny. Nic wystarczającego, żeby można to nazwać efektami progowymi.

ROZSZERZENIE I KOMENTARZ: Związek ten nie ma wykrytej działalności nawet przy dawce mg / kg masy ciała, co bardzo zgadza się ze wzorem 5,6-dimetoksyindolu. Kilka blisko związanych pochodnych zostało zsyntetyzowanych; jest N,N-dimetylo (5,6-MeO-DMT), N,N-dimetylo (5,6-MeO-DET), N,N-dibutylo (5,6-MeO-DBT) i trzy słynne związki z pierścieniem heterocyklicznym, pirolidylo (5,6-MeO-pyr-T), piperydylo (5,6-MeO-pip-T) i morfolilo (5,6-MeO-mor-T). Zostały zsyntetyzowane i opisane w latach 1960, ale nie mam danych, czy przeprowadzono z nimi próby na ludziach.

Warty wspomnienia jest jeden analog dezoksy. Jest on znany jako 5-metoksy-6-metylo-DMT (5,6-MeOM-DMT) albo jako 6-metoksy-6,N,N-trimetylotryptamina (5-MeO-6,N,N-TMT), gdzie grupa 6-metoksylowa jest w rzeczywistości zamieniona grupą 6-metylową. Mając szkielet DMT podawano go pozajelitowo, nawet w dawce 15 mg (palone) i nic nie zaobserwowano. Jest to poziom, przy którym efekty powinny być dramatyczne, ponieważ nie ma podstawienia na pozycji 6. Trochę historycznego tła dla tlenu na tej pozycji jest omówione w rozdziale 6-HO-DMT.

5,6-dimetoksy-N-izopropylo-N-metylotryptamina

  • slide11.jpg
  • slide22.jpg
  • slide33.jpg
  • slide44.jpg
  • slide55.jpg