Ciekawe linki

Jeśli się podoba

N,N-dietylo-5-metoksytryptamina36. 5-MEO-DET

N,N-dietylo-5-metoksytryptamina

3-[2-(dietyloamino)-etylo]-5-metoksyindol

 

 


SYNTEZA: (z 5-metoksytryptaminy) Roztwór 0,95 g wolnej zasady 5-metoksytryptaminy rozpuszczono w 10 ml ciepłego alkoholu izopropylowego i po przywróceniu do temperatury pokojowej potraktowano 2,8 ml diizopropyloetyloaminy a następnie 1,2 ml bromoetanu. Po 3 dniach analiza TLC ukazała stosunkowo dużo materiału wyjściowego, więc dodano kolejne 2,8 ml aminy i 1,2 g bromku i mieszanie w temperaturze pokojowej kontynuowano przez następne 3 dni. Substancje lotne usunięto pod zmniejszonym ciśnieniem i pozostałość potraktowano 1,6 g bezwodnika octowego i ogrzewano na łaźni parowej przez 20 minut. Nadmiar bezwodnika zneutralizowano dodaniem 3 ml stężonego NH4OH a następnie rozcieńczono 100 ml 0,5N H2SO4. Fazę wodną przemyto 3x50 ml CH2Cl2, zalkalizowano 6N NaOH i wyekstrahowano 3x25 ml CH2Cl2. Rozpuszczalnik z wyciągniętych ekstraktów usunięto pod zmniejszonym ciśnieniem i pozostałość przedestylowano w aparacie KugelRohra. Frakcja wrząca w temperaturze 190-200 °C pod ciśnieniem 0,5 mmHg dała 0,45 g białego oleju. Rozpuszczono go w 2,5 ml alkoholu izopropylowego, zakwaszono około 8 kroplami stężonego HCl, co spowodowało spontaniczną krystalizację. Powoli dodano, dobrze mieszając, 20 ml bezwodnego eteru dietylowego do uzyskania pięknych białych kryształów chlorowodorku N,N-dietylo-5-metoksytryptaminy (5-MeO-DET) o wadze 0,5 g (wydajność 35%), t.t. 190-191 °C. Wyciągnięte ekstrakty w popłuczyn CH2Cl2 zakwaszonej fazy wodnej dały po usunięciu rozpuszczalnika pod zmniejszonym ciśnieniem brązowawą krystalizującą pozostałość. Rekrystalizacja z metanolu dała 0,44 g N-etylomelatoniny w postaci białego krystalicznego osadu.

(z 5-metoksyindolu) Do dobrze mieszanego roztworu 1,5 g 5-metoksyindolu w 15 ml bezwodnego eteru dietylowego dodano kroplami w ciągu 30 minut roztwór 1,4 g chlorku oksalilu w 15 ml bezwodnego eteru dietylowego. Mieszanie kontynuowano przez następne 15 minut, podczas których wydzielił się chlorek 5-metoksyindol-3-iloglioksylu w postaci czerwonego krystalicznego osadu. Ten pośredni związek odfiltrowano, przemyto eterem dietylowym i użyto bezpośrednio w następnym kroku. Dodawano go odrobinami do 2 g bezwodnej dietylaminy, ochłodzono i dobrze mieszano. Powstałe brudnobiałe osady przekształcono w zawiesinę w 100 ml 1N HCl, mieszano do uzyskania luźnego, kremowego stanu i przefiltrowano i przemyto wodą. Rekrystalizacja z acetonitrylu dała 2,24 g (wydajność 80%) 5-metoksy-N,N-dietyloindol-3-iloglioksylamidu w postaci białych osadów o t.t. 158-160 °C.

Roztwór 2,1 g 5-metoksy-N,N-dietyloindol-3-iloglioksylamidu w 35 ml bezwodnego THF dodawano powoli do 3,2 g Li[AlH4] w 60 ml THF, co dobrze mieszano i utrzymywano w temperaturze wrzenia pod chłodnicą zwrotną w obojętnej atmosferze. Po zakończeniu procesu wrzenie kontynuowano przez 16 godzin, mieszaninę reakcyjną ochłodzono i nadmiar wodorku zneutralizowano ostrożnie dodając mokry THF. Dodano ostrożnie 15% wodny roztwór NaOH do przekształcenia osadów w luźne, serowate osady i uzyskania alkalicznego odczynu fazy ciekłej. Osady odfiltrowano, przemyto najpierw THF a następnie metanolem. Przesącz i popłuczyny połączono, wysuszono nad bezwodnym MgSO4 i rozpuszczalnik usunięto pod zmniejszonym ciśnieniem. Pozostałość przedestylowano uzyskując frakcję wrzącą w temperaturze 190-200 °C pod ciśnieniem 0,5 mmHg, która ważyła 1,45 g I była białym olejem. Rozpuszczono go w 8 ml alkoholu izopropylowego, zakwaszono stężonym HCl do uzyskania kwaśnego odczynu i rozcieńczono eterem dietylowym oraz mieszano aż do zakończenia krystalizacji. Chlorowodorek N,N-dietylo-5-metoksytryptaminy (5-MeO-DET) uzyskano w postaci białych kryształów ważących 1,6 g (wydajność 74%).

DAWKA: 1 - 3 mg, doustnie

CZAS TRWANIA: 3 - 4 godzin

OCENA JAKOŚCIOWA: (2 mg, doustnie) Naprawdę występuje szum i nie ma sposobu, aby się od niego uwolnić. Jestem oszołomiony w zabawny sposób – bez niedociśnienia, bez ogłupienia – może coś do zrobienia z ucha wewnętrznego? To jest w głowie. Jestem uprzejmy i nie czuję się komfortowo. Trzy godziny po rozpoczęciu schodziłem i wypiłem troche wina, byłem tego świadomy. Czy jestem pijany? Czy byłem wcześniej pijany? Z pewnością byłem nietrzeźwy.

(3 mg, doustnie) To uderzyło po pół godziny i przyszła mi do głowy myśl jako stwierdzenie z moich dni ze szkoły średniej, „Ludzie, naprawdę poczułem tego drinka!” Może byłem zaniedbany, ale pozwólcie mi odkryć seksualność. Wow. Mogłem być ogłupiony narkotykiem, ale moje ciało wiedziało, gdzie jest. Następny dzień był normalny. Nie jestem pewien, czy chcę to zrobić ponownie.

(3 mg, doustnie) Wpływ był odczuwalny po 20 minutach, głównie oszołomienie, niemalże zawroty głowy. To blokowało wszystko inne. Chciałabym zostać w spokoju i mam nadzieję, że to wszystko przejdzie tak szybko, jak to możliwe. Podczas następnej godziny leżałam obok męża (który doświadczał tego samego efektu, ale nie troszczył się o niego bardzo), zdałam sobie sprawę z innego wymiaru poza zawrotami głowy. Czułam tyle, żeby wierzyć, że może to być interesujące do zbadania, ale ni było żadnego sposobu, żeby przejść zawroty głowy efektywnie blokujące wszystko inne. Po około 1,5-2 godzin poczułam słabe zmniejszenie szmerów w głowie i spróbowałam pochodzić po salonie. Uznałam, że konieczne jest ostrożne chodzenie. Ciało było ociężałe i nastrój raczej ciemny, na granicy depresji. Po tym, spróbowaliśmy się kochać, co było nadzwyczaj udane dla męża. Jak dla mnie, ciągle była niechęć do oddania stróżowania. Moje problemy z plecami trochę mnie niepokoiły podczas tego i nawet dwa Bufferin nie pomogły tak bardzo, jakbym tego chciała. Było całkiem oczywiste, że jeśliby można usunąć część cząsteczki odpowiedzialną za zawroty głowy, byłby to jeden z najlepszych narkotyków erotycznych, jakie można sobie wyobrazić. I gdyby marzenia były końmi, itp. Szkoda. Czy spróbowałabym tego raz jeszcze? A przy wyższej dawce? Nie i nie.

(10 mg, palone z liśćmi mięty) Po kilku minutach pojawiło się uczucie odurzenia z zawrotami głowy, intensywnym biciem serca, drżeniem, lękiem, niepokojem, zimnym potem, bladością i słabymi skurczami brzucha. Były pewne wizje, na których nie mogłem się skoncentrować, ponieważ były silne efekty poboczne. Było mi niedobrze, poszedłem do łóżka i byłem bardzo zadowolony, kiedy efekty znikły po około 1,5 godziny.

ROZSZERZENIE I KOMENTARZ: Jest to jedna z najbardziej prowokujących kusicielek, jakie pojawiły się w świecie tryptamin. Jest to sprawa posiadania protegowanego, który jest absolutnie pewien, że osiągnie sukces jeśli pozwoli mu się osiągnąć spełnienie i jeszcze wie, że niekontrolowane okoliczności mogą ochronić przed spełnieniem.

Oto prosty przykład związku, który leży pomiędzy niższymi homologami, 5-MeO-DMT (aktywne w dawkach >10 mg przy podaniu pozajelitowym) i 5-MeO-DIPT (aktywne przy >10 mg doustnie). Najbardziej podstawowa logika wymaga, tak – krzyczy, że 5-MeO-DET powinno być aktywne przy dawce >10 mg, prawdopodobnie przy podaniu doustnym. Jest to jasny potencjał tego indywiduum. Ale przy ułamku tej dawki uwidacznia się nowa nieoczekiwana właściwość, która sugeruje neurotoksyczność i z tego względu uniemożliwia osiągnięcie potencjalnie psychodelicznej dawki 10 mg. Występują zawroty głowy, zatrucia i ostrzeżenie kruchości, które całkiem efektywnie blokują poszukiwania w obszarze, który może przedstawiać psychologiczne zalety. Jest to wzmocnione o raport, jaki uzyskałem od osoby, która paliła około 10 mg. Jej raport jest jakościowym komentarzem powyższego. Opisuje to jako „psychodeliczną torturę”.

Jest to nowe i całkowicie nieoczekiwane negatywne działanie, które może być wyjątkowe dla tego szczególnego dietylowego materiału – z pewnością nie jest raportowane w innych bezpośrednich homologach, dimetylowym czy diizopropylowym. Jako intrygujący wniosek, czy nieoczekiwana nowa właściwość działania, która daje odczucia fizyczne może być rzeczą przynoszącą wspaniałe wyostrzenie erotyki? Czy są one ze sobą powiązane jako pojedynczy nowy składnik działania? Czy może będą dwa nowe składniki działania, straszne zawroty głowy i przyjazność seksualna?

Dla mnie oczywistym mostem w celu pomocy wyjaśnienia tej pozornej nieciągłości może być analog diizopropylowy, zrobiłem ten związek i zbadałem go do jego aktywnego poziomu. Jest to prostu związek do syntezy i jest znany w literaturze naukowej od lat. Miałem dylemat, jak to zaprezentować w tej książce. Czy powinienem dać przepis według własnego uznania, dając szczegóły syntezy i formalne stanowisko jako aktywnej tryptaminy? Ale jej działania są niejasne i nie całkiem pozytywne, stwarzając argument do włączenia przypisu w stopce w niektórych innych, bardziej interesujących przepisach. Jest to ostatnia droga, którą wybrałem, więc jest tu opowieść o 5-MeO-DPT, zarówno chemiczna jak i farmakologiczna, schowana w większym 5-MeO-DET.

CHEMIA: Do ciepłego roztwou 0,9 g 5-metoksytryptaminy w 10 ml izopropanolu dodano 2,8 ml diizopropyloetyloaminy i 1,5 ml jodku propylu i mieszaninę ogrzewano na łaźni parowej przez 5 godzin. Analiza TLC po tym czasie ukazała obecność mono- i dialkiloamin, ale nie była wskazówek obecności nieprzereagowanej 5-metoksytryptaminy czy czwartorzędowej soli. Po usunięciu substancji lotnych pod zmniejszonym ciśnieniem roztwór pozostałości w CH2Cl2 potraktowano 1 g bezwodnika octowego (na łaźni parowej przez 5 minut) a następnie 2 ml NH4OH. Ekstrakcja tego roztworu 1N H2SO4 okazała się być niemal bezużyteczna, ponieważ ekstrakty po oddzieleniu, zalkalizowaniu 6N NaOH i ekstrakcji CH2Cl2 oraz destylacji pozostałości z następującym usunięciem rozpuszczalnika dały jedynie kilka mg pożądanego produktu. Produkt pozostawał w CH2Cl2. Rozpuszczalnik odparowano pod zmniejszonym ciśnieniem i pozostałość podzielono pomiędzy metanol (zawierający niewielkie ilości ługu sodowego) i heksan. Frakcję heksanową zatężono pod zmniejszonym ciśnieniem z uzyskaniem0,54 g niemalże bezbarwnego oleju, który przedestylowano w aparacie KugehlRohr’a. Uzyskany biały olej, wrzący w temperaturze 170-180 °C pod ciśnieniem 0,04 mmHg ważył 0,49 g. Rozpuszczono go w 2,5 ml izopropanolu i zneutralizowano 8 kroplami stężonego HCl. Roztwór rozcieńczono w 25 ml bezwodnego eteru dietylowego z uzyskaniem chlorowodorku 5-metoksy-N,N-dipropylotryptaminy w postaci soli o białych kryształkach. Odfiltrowano ją, przemyto eterem dietylowym i po wysuszeniu ważyła ona 0,54 g. T.t. 193-194 °C.

OCENA JAKOŚCIOWA: (4 mg, doustnie) W ciagu pierwszej godziny boć było, ale w ciągu kolejnej nic. Z chęcią spróbuję więcej.

(6 mg, doustnie) Jestem na pewno powyżej tła. Możliwe że do ++, możliwa erotyczność i niezbyt dużo oszołomienia. Jest wygodnie. Całkowicie się skończyło przed czwartą godziną.

(8,4 mg, doustnie) Świadomość po 12 minutach, pewne głosy w głowie po 20 minutach. Te dźwięki przypominają mi 5-MeO-DET pod tym względem, że były jak „dzwony”, które były złe i z leżącego u podstaw „nakręcenia”, co było dobre. Ale „dzwony” przeważyły „nakręcenie”. Przejedźmy się z nimi, o to chodzi, jaki jest wybór! Po 25 minutach nakręcenie przeważyło hałas dzwonów. Ale to się ciągle zmieniało. Puls 84; bez oznak sercowo-naczyniowych. Ale przez następne pół godziny dzwony > nakręcenie. Po trzech godzinach niemalże trzeźwość, jadłem skromnie. Mam lepsze rzeczy do roboty z moim czasem.

Jest nieodparta fascynacja tego typu badaniami. Czy można majstrować przy cząsteczce podkreślając jedną właściwość i zmniejszając inną? Oto teoretyczna zagadka pozbawiona chemicznych słów i wprowadzona to nie technicznego oznaczania. Daj pojedynczą literę to oznaczenia podstawnika, zwiększając ją wraz ze zwiększaniem grupy. Oto kod:
A = wodór
B = metyl
C = etyl
D = propyl
E = izopropyl
F = butyl
G = sec-butyl

I zorganizujmy 5-metoksylowane tryptaminy w porządku wzrastającej masy, sprawdźmy czy istnieje widoczny wzór co do ilości i jakości działania.
A A 5-MeO-T – antypromieniowanie, nie psychodelik?
A B 5-MeO-NMT – działanie nieznane?
B B 5-MeO-DMT – pozytywny, psychodeliczny, pozacielesny, 6-20 mg
B E 5-MeO-MIPT – mieszany, złożony, 4-6 mg
C C 5-MeO-DET – negatywny, zawroty głowy, erotyczny, 2-3 mg
C-C  5-MeO-pyr-T – bardzo negatywny, amnezja, 0,5-2 mg
D D 5-MeO-DPT – neutralny, wyważony, dobry i zły, 6-10 mg
E E 5-MeO-DIPT – pozytywny, podobny do LSD, psychodeliczny, 8-12 mg
F F 5-MeO-DBT – znany związek, nieznane działanie?
G G 5-MeO-DSBT – nieznany związek

Więc pytam, jak można zmodyfikować C C, żeby wyeliminować składnik zawrotów głowy utrzymując składnik erotyczny, może nawet utrzymać składnik psychodeliczny i z pewnością utrzymać właściwości przy podaniu doustnym. Oczywiście próbując powiązać to razem za pomocą pierścienia pirolidynowego tego się nie da. Tylko jedna z wymienionych 5-metoksy znanych aktywnych związków jest asymetryczna, analog metylowo-izopropylowy. Jest to prawdopodobnie za pomocą pomieszania i porównania, że nasze odpowiedzi można znaleźć. Niektóre podpowiedzi mogą pochodzi z pochodnych 5-wodorowych, z których większość została przetestowana na ludziach. Zmiany ze stałą grupą izopropylową zostały zorganizowane w przepisie EIPT. Tu jest reszta historii.
B C MET – pozytywny, psychodeliczny, 80-100 mg
B D MPT – nieznany, >50 mg
B E MIPT – mieszany, złożony, 10-25 mg
B F MBT – mieszany, 250-400 mg
B G MSBT – nieznany?
C E EIPT – mieszany 24-40 mg

Mam nadzieję, że uzyskanie prowadzącego z drugiej listy (bez podstawnika na 5 pozycji indolowej) może pomóc w wyborze asymetrycznych podstawników dla pierwszej listy (z grupą metoksylową na pozycji 5), co może prowadzić do oczekiwanego wzrostu siły działania, ale do nieoczekiwanej zmiany w jakości działania.

Kierkegaard chyba najlepiej to podsumował. „Życie nie jest problemem do rozwiązania, to tajemnica do przeżycia.” To jest chemia, przyjaciele, to jest życie!

N,N-dietylo-5-metoksytryptamina

  • slide11.jpg
  • slide22.jpg
  • slide33.jpg
  • slide44.jpg
  • slide55.jpg