Ciekawe linki

Jeśli się podoba

2,N,N-trimetylotryptamina34. 2-ME-DMT

2,N,N-TMT

2,N,N-trimetylotryptamina

3-[2-(dimetyloamino)-etylo]-2-metyloindol

desmetoksy-indapeks

 


SYNTEZA: Do mieszanego roztworu w temperaturze lodu 1,31g 2-metylodindolu w 30 ml eteru tert-butylowo-metylowego dodano 7,5 ml 2M roztworu chlorku oksalilu w CH2Cl2 kroplami. Utworzyła się pomarańczowo-czerwona pozostałość w połowie tego procesu. Stały produkt odfiltrowano i przemyto kolejnymi 30 ml tego eteru. Materiał ten dodano małymi porcjami do mieszaniny w temperaturze lodu 3,5 ml 40% wodnego roztworu dimetylaminy i 30 ml CH2Cl2, który energicznie mieszano. Chlorek kwasowy zbladł do bladożółtego natychmiast w kontakcie z odczynnikiem. Po zakończeniu dodawania fazę organiczną przemyto wodą, rozcieńczonym HCl i ponownie wodą. Po wysuszeniu nad bezwodnym Na2SO4 rozpuszczalnik usunięto pod zmniejszonym ciśnieniem uzyskując żółtą szklistą pozostałość. „Zadrapanie” ciepłną mieszaniną octanu izopropylu i cykloheksanu skutecznie zapoczątkowało krystalizację i w ten sposób uzyskano 0,84 g 2,N,N-trimetyloindologlioksamidu o t.t. 167-170 °C.

Mieszany roztwór 3,8 g 2,N,N-trimetyloindologlioksamidu w 70 ml bezwodnego toluenu umieszczono w atmosferze azotu i ochłodzono na zewnętrznej łaźni lodowej. Dodano 25 ml 60% roztworu bis-(2-metoksyetoksy)-glinowodorku sodu w toluenie. Mieszanie kontynuowano w temperaturze 0 °C przez 30 minut a następnie przywrócono do temperatury pokojowej na kolejne 2 godziny. Po ponownym ochłodzeniu nadmiar wodorku zneutralizowano wkropleniem alkoholu izopropylowego i (po ustaniu wydzielania gazu) ostrożnym dodaniem wody. Sole glinu odfiltrowano i przemyto octanem izopropylu. Przesącz i popłuczyny połączono, przemyto wodą i wyekstrahowano HCl. Po przemyciu fazy wodnej CH2Cl2 zalkalizowano ją 20% KOH i wyekstrahowano CH2Cl2. Wyciągnięte ekstrakty przemyto wodą, wysuszono nad bezwodnym Na2SO4 i rozpuszczalnik usunięto pod zmniejszonym ciśnieniem. Pozostałość rozpuszczono w małej ilości metanolu i doprowadzono do neutralnego pH ostrożnie dodając kwas bursztynowy w metanolu. Usunięcie rozpuszczalnika pod zmniejszonym ciśnieniem dało białą krystaliczną pozostałość, którą przemyto octanem izopropylu i przekrystalizowano z mieszaniny metanolu i octanu izopropylu. W ten sposób uzyskano 1,8 g bursztynianu 2,N,N-trimetylotryptaminy (2,N,N-TMT) w postaci bezbarwnych kryształków o t.t. 205-208 °C.

Związek ten był syntetyzowany również z kwasu 3-metyloindolooctowego przez ester etylowy, redukcję sodem i alkoholem do etanolu, do bromku etylu z PBr3 w eterze dietylowym i do produktu (2-Me-DMT) z dimetylaminą. Raportowana t.t. wolnej zasady wynosiła 97-98 °C.

DAWKA: 50 - 100 mg, doustnie

CZAS TRWANIA: 4 - 6 godzin

OCENA JAKOŚCIOWA: (50 mg, doustnie) Wszędzie czułem mrowienie, ale zanikało ono po około trzech godzinach. Nic więcej.

(75 mg, doustnie) Bardzo łagodne dudnienie w brzuchu przez pierwszą godzinę bez innych efektów do 65 minuty. Potem poczułem, jakby łagodne uczucie relaksu z następnym uczuciem mrowienia skóry, szczególnie na głowie i karku. Bez wizuali. Aktywność seksualna po 90 minutach wykazała wyraźną poprawę zarówno w fazie przed-szczytowej jak i orgazmu, co było potwierdzone powtórną aktywnością po 120 i 180 minutach. Kiedy przełączyłem TV na znanego spikera wiadomości, pomyślałem, że mu zimno, gdyż jego głos brzmiał niżej niż normalnie, gardłowo. Później chwyciłem telefon, żeby zadzwonić do przyjaciela i zarówno sygnał wybierania, jak i dźwięk oczekiwania brzmiały bardzo niezwykle. Muzyka w tym punkcie brzmiała normalnie, ale jestem pewien, że niektóre postrzeganie tonowe było zmienione przez ten narkotyk. Efekty zdawały się niemalże zniknąć po godzinie 4 i były niewykrywalne po godzinie 5. Apetyt wydawał się nienaruszony jakkolwiek obiad po 5 godzinie był bardzo dobry. Bez problemów GI, bez efektów następnego dnia.

(90 mg, doustnie) Całe ciało staje się aktywne (w pozytywnym sensie), ale niewiele dzieje się w głowie. Psychicznie jest przejrzyście, ale cały system dotykowy jest trochę bardziej aktywny, niż bym chciał. Szczyt minął po 3 godzinach i wszystko znikło po kolejnych 3. Wszystko jest dotykowe.

(120 mg, doustnie) Jest tak dużo do powiedzenia, co się nie wydarzyło, jak co się wydarzyło. Nie było zmian wizualnych. Bez zmętnienia procesów myślowych. Bez zaburzeń motorycznych mimo wszystko. Było trochę przesunięcia muzyki w dół z pewnymi zniekształceniami, co było bardziej denerwujące niż ciekawe. Ale jestem zadowolony, że jestem sam, ponieważ nie mogę się ubrać. Cokolwiek dotyka mojej skóry sprawia, że podnoszą się na niej włosy. Erekcja moich sutków jest niemalże bolesna. Odkrywanie pobudzenia seksualnego wygląda trochę niebezpiecznie, ale mimo wszystko to odrywam. Punkt kulminacyjny był rozczarowujący. Zbyt dużo aktywności lekko przerażających. Nigdy więcej na tym poziomie.

ROZSZERZENIE I KOMENTARZ: Jak zaklasyfikować tego rodzaju związek? Nie wygląda na psychodelik, przynajmniej na opisywanych poziomach. Stymulant? Nie było wzmianek o podwyższeniu aktywności sercowo-naczyniowej. Wygląda to, jak przykład symulanta dotykowego, nie dla leczenia impotencji, ale jako potencjalny środek zwiększający i wzmacniający zadowolenie seksualne.

Z punktu widzenia struktury działalności wygląda na to, że grupa metylowa na 2 pozycji indolu ponownie pozwala działalności ustnej na coś, czego by bez niej nie było. Tutaj macierzysty związek to DMT a inne przykłady to 2-Me-DET i 5-MeO-TMT. Ale 2-Me-DMT wydaje się najbardziej pozbawionym negatywnych efektów ubocznych, za wyjątkiem zniekształcenia dźwięku. Dla pobudzenia seksualnego, okazjonalny shaker wśród nas rozważyłby to również negatywnie.

2,N,N-trimetylotryptamina

  • slide11.jpg
  • slide22.jpg
  • slide33.jpg
  • slide44.jpg
  • slide55.jpg