Ciekawe linki

Jeśli się podoba

N,N-dietylo-2-metylotryptamina33. 2-ME-DET

N,N-dietylo-2-metylotryptamina

3-[2-dietyloamino)-etylo]-2-metoksyindol

 

 

 


SYNTEZA: Do lodowatego, mieszanego roztworu 6,56 g 2-metyloindolu w 75 ml eteru tert-butylowo-metylowego dodano w ciągu 20 minut 35 ml 2M roztworu chlorku oksalilu w CH2Cl2. Natychmiast utworzył się chlorek glioksalu, odfiltrowano go i przemyto 20 ml zimnego eteru tert-butylowo-metylowego. Sporządzono roztwór 16 ml dietyloaminy w 50 ml CH2Cl2 na zewnętrznej łaźni lodowej, co mieszano energicznie. Dodano do tego stały chlorek glioksalu małymi porcjami z utworzeniem żółtego roztworu. Mieszaninę reakcyjną przemywano na zmianę wodą, 0,5N HCl i ponownie wodą. Po wysuszeniu nad bezwodnym Na2SO4, rozpuszczalnik usunięto pod zmniejszonym ciśnieniem uzyskując pomarańczowy osad. Przekrystalizowano go z wrzącego THF i po filtracji i wysuszeniu uzyskano N,N-dietylo-2-metyloindologlioksylamid o t.t. 170-172 °C.

Do mieszanego, ochłodzonego roztworu 7,4 g N,N-dietylo-2-metyloindologlioksylamidu w 80 ml suchego toluenu w obojętnej atmosferze dodano 31 ml 65% bis-(2-metoksyetoksy)-glinowodorku sodu w toluenie w wolnym tempie. Po 20 minutach łaźnie lodową usunięto i całość mieszano przez 2 godziny a następnie przez 3 godziny w temperaturze 60 °C. Jasnożółty roztwór ochłodzono ponownie na łaźni lodowej i nadmiar wodorku zneutralizowano wolnym dodaniem 15 ml alkoholu izopropylowego a następnie 50 ml wody. Osady odfiltrowano i przemyto toluenem. Połączony przesącz i popłuczyny kilkukrotnie przemyto wodą i wyekstrahowano dwukrotnie 0,5N HCl. Wyciągnięto wodne ekstrakty, przemyto CH2Cl2 i zalkalizowano dodaniem 25% NaOH. Utworzone osady wyekstrahowano kilkoma małymi porcjami CH2Cl2, które wyciągnięto i osuszono bezwodnym Na2SO4. Po usunięciu środka suszącego rozpuszczalnik odparowano pod zmniejszonym ciśnieniem. Do tej pozostałości dodano 1M roztwór HCl w bezwodnym eterze dietylowym aż do zobojętnienia mieszaniny, co sprawdzano uniwersalnym papierkiem wskaźnikowym. Powstałe osady odfiltrowano i dwukrotnie przekrystalizowano z mieszaniny metanolu i acetonu. W ten sposób uzyskano chlorowodorku N,N-dietylo-2-metylotryptaminy (2-Me-DET) w postaci białych kryształów o t.t. 214-216 °C.

DAWKA: 80 - 120 mg, doustnie

CZAS TRWANIA: 6 - 8 godzin

OCENA JAKOŚCIOWA: (70 mg, doustnie) Bardzo subtelny początek charakteryzujące się przede wszystkim łagodnym bólem brzucha, który trwał krótką chwilę. Było swoiste niejasne uczucie po godzinie, ale mój wzorzec myśli wydawał się dość jasny. W kolejnej godzinie zauważyłem, że wyższe tony w radio były stłumione i dźwięki wydawały się być przeniesione do niższej częstotliwości. Zadzwoniłem do przyjaciela i najpierw dzwonek wybierania numeru a potem jej głos brzmiały dziwnie. Zmysł dotyku (słuchawki) był normalny i moja rozmowa toczyła się łatwo. Telewizja wydawała się zabawna, ale możliwe, że w rzeczywistości taka była. Zupa smakowała dobrze i nie było stłumionego apetytu. Bez problemów przewodu pokarmowego, bez negatywów następnego dnia.

(120 mg, doustnie) Moje myśli stały się dość pochmurne, z tendencją wzrostową przez kilka godzin. Jakoś wolniej niż zwykle. Czytanie wydawało się łączone i musiałem wyłączyć radio, ponieważ było kiepskie. Tekstura, nie zawartość. Mogłem pisać (na maszynie) OK, co robiłem, moje ciało było OK, ale rzeczy wolno do mnie docierały. Nie byłem bardzo głodny, ale jedzenie smakowało OK. „Zachmurzenie” w zasadzie znikło po sześciu godzinach. Właściwie nie chcę tego powtarzać, ponieważ nie ma tu wiele radości do doświadczania.

ROZSZERZENIE I KOMENTARZ: Jest ciekawy pomysł odrzucony tutaj, który sprawia, że ten związek wydaje się nieinteresujący.

Zniekształcenie dźwięku wspomniane w obu tych raportach przynosi na myśl DIPT, gdzie jest to głównym wskaźnikiem upojenia. U niektórych ludzi jest to jedyna obserwowana zmiana. W DIPT są dwie grupy izopropylowi na zasadowym atomie azotu; tutaj są dwie grupy etylowe. Można spekulować, że równie dobrze mogą być pewne optima geometryczne, które sprawią wskaźnik zniekształcenia słuchowego w stosunku do wizualnego tak wysoki, jak to możliwe. Nie ma sugestii, że są jakieś zmiany słuchowe z DET, więc może dodatkowa masa tej metylowej grupy na pozycji 2 dodaje cząsteczce wagę do pewnego „okna słuchowego”. Przekonującym związkiem byłaby oczywiście N,N-diizopropylo-2-metylotryptamina (2-Me-DIPT), ale nie wierzę, że kiedyś zostanie zsyntetyzowana, jeśli nie jest obecnie. Byłaby z pewnością prostym związkiem do otrzymania.

N,N-dietylo-2-metylotryptamina

  • slide11.jpg
  • slide22.jpg
  • slide33.jpg
  • slide44.jpg
  • slide55.jpg