Ciekawe linki

Jeśli się podoba

N,N-diizopropylo-4,5-metylenodioksytryptamina28. 4,5-MDO-DIPT

N,N-diizopropylo-4,5-metylenodioksytryptamina

3-[2-(diizopropyloamino)-etylo]-4,5-metylenodioksyindol

N,N-diizopropylo-5H-1,3-dioksolo-[4,5-E]-indolo-etanoamina

 

 

 


SYNTEZA: Roztwór 4,8 g 4,5-metylenodioksyindolu (patrz synteza 4,5-MDO-DMT) w 60 ml bezwodnego eteru dietylowego mieszano i ochłodzono na zewnętrznej łaźni lodowej. Następnie kroplami dodano roztwór 5 g chlorku oksalilu w eterze dietylowym tak, by temperatura nie przekraczałą 5 °C. Pośredni chlorek kwasowy oddzielono w postaci czerwonego ciała stałego i odfiltrowano a następnie przemyto eterem dietylowym. Utworzono z niego zawiesinę w 60 ml zimnego bezwodnego eteru dietylowego, potraktowano 14 ml diizopropyloaminy i całość mieszano przez 30 minut. Rozpuszczalnik zlano znad surowego osadu, z którego utworzono zawiesinę w 50 ml wody. Produkt odfiltrowano i wysuszono pod zmniejszonym ciśnieniem uzyskując 5,3 g (wydajność 56%) 4,5-metylenodioksy-N,N-diizopropyloindolo-3-glioksylamidu w postaci białego osadu o t.t. 260 °C z rozkładem.

Do mieszanego zimnego roztworu 3,8 g Li[AlH4] w bezwodnym THF dodano w ciągu godziny roztwór 4,7 g 4,5-metylenodioksy-N,N-diizopropyloindolo-3-glioksylamidu w 500 ml bezwodnego THF. Po godzinie wrzenia pod chłodnicą zwrotną ochłodzoną mieszaninę reakcyjną potraktowano 3,8 ml wody i następnie 3,8 ml wodnego 5% roztworu NaOH i jeszcze 10,4 ml wody. Osady odfiltrowano i przemyto THF. Połączony przesącz i popłuczyny wysuszono (MgSO4) i rozpuszczalnik odparowano pod zmniejszonym ciśnieniem. Pozostały olej przedestylowano w aparacie KugelRohr’a (pod ciśnieniem 0,5 mmHg w temperaturze 100 °C) uzyskując krystalizujący destylat. Przekrystalizowano go z mieszaniny benzenu i heksanu uzyskując 1,34 g (wydajność 31%) 4,5-metylenodioksy-N,N-diizopropylotryptaminy (4,5-MDO-DIPT) o t.t. 109-113 °C.

DAWKA: >25 mg

CZAS TRWANIA: nieznany

OCENA JAKOŚCIOWA: (25 mg, doustnie) Nic nie działo się przez 3 godziny a potem nagle wystrzeliło. Byłem na płaskowyżu odczuć przez niezły czas, określenie było trudne do chlonologicznego definiowania. Było to w świetle dziennym, bardzo przypominało LSD.

ROZSZERZENIE I KOMENTARZ: Jest to druga z dwóch tryptamin znanych z najbardziej atrakcyjnym pierścieniem metylenodioksy zlokalizowanym na dwóch najbardziej delikatnych pozycjach cząsteczki indolu. To też jest nieznany podmiot. Jest pojedyncza obserwacja z podaniem doustnym, które sugeruje coś interesującego przy dawce 25 mg. Wyższe dawki mogą okazać się bardziej interesujące. Nie ma wątpliwości, że homolog metylowo-izopropylowy tego związku, 4,5-MDO-MIPT byłby bardziej nagradzającym związkiem w testach. W chwili obecnej nie został jeszcze zsyntetyzowany. Powinien być stosunkowo łatwy do zrobienia.

Jest tu jeszcze jedno interesujące porównanie. Ten metylenodioksy pierścień hetero jest tak blisko jak to możliwe do łańcucha etyloaminy indolu (pozycja 4 jest zajmowana przez najbliższy atom tlenu a łańcuch indolowy jest na pozycji 3). Taka sama intymność jest możliwa w świecie fenetylamin. Byłoby to realizowane przez przesunięcie pierścienia metylenodioksy MDA (3,4-metylenodioksyamfetaminy) na pozycję 2,3-. Tutaj ponownie bliżej tlenu byłoby tak blisko jak tylko możliwe to łańcucha etyloaminowego na pozycji 1. Związek ten, 2,3-metylenodioksyamfetamina, otrzymany został przez kilka grup badaczy i został przetestowany na człowieku. W dawce 50 mg, doustnie, dawał całkiem silne efekty pobudzające, bez możliwości snu przez następne 24 godziny. Ale z drugiej strony wydaje się być pozbawionym efektów w stylu MDA. Ten pozycyjny izomer został omówiony w PIHKAL.

Nie ma sposobu, aby w znaczący sposób ekstrapolować ten analog fenetylaminy 2,3-MDA do 4,5-MDO-DIPT, ale przedstawia on bliskie podobieństwo strukturalne, które może być użyte do usprawiedliwienia medycznych badań tej niezwykłej tryptaminy.

N,N-diizopropylo-4,5-metylenodioksytryptamina

  • slide11.jpg
  • slide22.jpg
  • slide33.jpg
  • slide44.jpg
  • slide55.jpg